X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46058
Przesłano:

Tragizm pokolenia Kolumbów w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - karta pracy

Tragizm pokolenia Kolumbów w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - karta pracy.

1. Pokolenie Kolumbów - pokolenie twórców urodzonych w wolnej Polsce (ok. 1920 r.), które wkroczyło w drugą wojnę światową jako młodzież, lecz zostało przez nią zmuszone do przedwczesnego osiągnięcia wieku dojrzałego. Znaczna część z nich brała czynny udział
w walkach z okupantem, również w powstaniu warszawskim. Tym, którzy przeżyli wojnę, nikt nie wróżył pięknej przyszłości. Dlatego też nazywano owych młodych twórców „pokoleniem straconym”, „pokoleniem bez przyszłości”, „pokoleniem czasu burz” oraz „pokoleniem apokalipsy spełnionej”. Twórczość dwóch poetów, którzy nie przeżyli drugiej wojny światowej, uważa się powszechnie za najlepiej oddającą charakter całego „straconego pokolenia”. Są nimi Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy.

2. Określenie „Kolumbowie” pochodzi z tytułu powieści Romana Bratnego ,,Kolumbowie. Rocznik 20." Do najwybitniejszych przedstawicieli pokolenia zalicza się: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Borowskiego, Romana Bratnego, Tadeusza Gajcego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Tadeusza Różewicza, Wisławę Szymborską oraz Zbigniewa Herberta. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej, to oni stanowili inteligencką młodzież Warszawy, która w momencie zagrożenia stanęła w obronie ojczyzny.

3. Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) – pseudonim Jan Bugaj - polski poeta czasu wojny, podchorąży, żołnierz AK, podharcmistrz Szarych Szeregów, jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. W czasie gimnazjalnym odznaczał się wielkim znawstwem literatury. W jego klasie uczyli się późniejsi członkowie Szarych Szeregów. W 1939 roku zdał maturę, jednak wybuch wojny uniemożliwił mu rozpoczęcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Zginął w czasie powstania warszawskiego 4 sierpnia jako żołnierz batalionu AK. Jego żona Barbara Drapczyńska zginęła w tym samym okresie.

4. Krzysztof Kamil Baczyński ,,Pokolenie”:
a) dokonaj interpretacji tytułu wiersza ........................................
b) określ czas, o jakim jest mowa w wierszu ........................................
c) na czym polega zastosowany w wierszu kontrast?
KONTRAST .................................... ..............................

5. Wypisz z wiersza obrazy poetyckie, które pasują do wyobrażenia o arkadii i apokalipsie.
Arkadia ........................................
Apokalipsa
........................................

6. Jaki obraz pokolenia kreuje poeta w wierszu?
........................................

7. Wypisz z wiersza środki poetyckie (po jednym przykładzie):
Epitet: ........................................
Peryfraza: ........................................
Personifikacja:........................................ Animizacja:....................................... ........................................
Metafora:........................................ .................................
Porównanie: ........................................
Anafora: ........................................
Przerzutnia: ........................................

8. W twórczości Baczyńskiego Kazimierz Wyka dostrzega katastrofizm generacyjny i historiozoficzny. Czy w wierszu „Pokolenie” jest obecny katastrofizm historiozoficzny
lub generacyjny? Uzasadnij odpowiedź.

Katastrofizm historiozoficzny – „przeświadczenie, że prawidła historii i egzystencja człowieka w historii zawsze były
i zostaną identyczne” (K. Wyka); katastrofizm historiozoficzny to zwrot ku przeszłości, katastrofizm generacyjny –
ku przyszłości.

Katastrofizm generacyjny - poetycka i filozoficzna interpretacja konkretnego doświadczenia historycznego lat wojny i okupacji, "przeżycia pokoleniowego" Kolumbów. Katastrofizm ten oznacza bezpośrednie odczuwanie tragicznej, aktualnie przeżywanej rzeczywistości, stałe zagrożenie śmiercią, przekonanie o nieuchronności zagłady całego pokolenia, dramatyczne przewidywanie przyszłości.
........................................

9. Jakim typem liryki jest wiersz ,,Pokolenie” i co można powiedzieć o występującym w nim podmiocie lirycznym?
........................................

10. Krzysztof Kamil Baczyński ,,Elegia... (o chłopcu polskim)”:
a) kto wypowiada się w wierszu i do kogo kieruje swoje słowa?
........................................
b) jaki związek ma tytuł utworu z jego wymową (,,elegia”)
........................................
c) wypisz z wiersza kontrasty
........................................
........................................
d) jaki jest los całego pokolenia Kolumbów? – odpowiedz na podstawie wiersza
........................................
e) czy podmiotem lirycznym w wierszu jest rzeczywiście matka chłopca? – uzasadnij odpowiedź
........................................
Zadanie domowe
Dokonaj analizy i interpretacji wiersza K. K. Baczyńskiego pt. ,,Biała magia”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.