X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45922
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wie heiβen die Tageszeiten? - Jak nazywają się pory dnia?

Scenariusz lekcji- Język niemiecki -Deutsch - klasa 7 SP-Klasse 7

LEKCJA języka niemieckiego w kl. 7 przeprowadzona w ramach spotkania online w dniu 19.11.20. - prowadząca: Ewa Moszczyńska-Wierzchowska/ nauczyciel języka niemieckiego(dyplomowany)
Materiał około-lekcyjny jest publikowany przez nauczyciela na platformie G Suite już poprzedniego dnia.

Thema(temat): Wie heiβen die Tageszeiten?/ - Jak nazywają się pory dnia?

CELE lekcji: * uczeń zna nazwy pór dnia i potrafi użyć ich w połączeniu z przyimkiem “am”; *opowiada o rozkładzie dnia in. os.; *zna czasowniki rozdzielnie złożone i potrafi je odmieniać w cz. ter. oraz tworzy zdania pytające i oznajmujące z wykorzystaniem poznanych zwrotów i czasowników złożonych rozdzielnie
CELE (sformułowane w języku ucznia)- na dzisiejszej lekcji poznam: zwroty określające pory dnia i przebieg dnia; nauczę się odmieniać nowo poznane czasowniki rozdzielnie złożone oraz wykorzystam je w zdaniach poj. pytających i oznajmujących przy określaniu czynności dnia.

Co uczniowie będą potrafili po lekcji:*odmieniać przez osoby, rozróżniać i używać w zdaniach pytających i oznajmujących poznane czasowniki rozdzielnie złożone; stosować je w swojej wypowiedzi pisemnej, bądź ustnej; *relacjonować czynności, jakie wykonuje w ciągu dnia o danej porze dnia; „zrozumieć globalnie i selektywnie tekst słuchany, lub czytany dot. przebiegu dnia różnych os.;*usystematyzować/poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w oparciu i przy użyciu wskazanych podczas lekcji narzędzi TIK

FORMY PRACY:* z całą grupą, *z tzw. asystentem, *indywidualna

METODY PRACY: praca w postaci spotkania online: met. eksponująca-wykład/prezentacja przygotowana przez nauczyciela(notatki do lekcji z zał. linkami z materiałem wspomagającym lekcje w postaci krótkiego filmu i zadań interaktywnych); metody praktyczne/aktywizujące ucz. - ćw. interaktywne- gry językowe.

NARZĘDZIA: LB/podręcznik Meine Deutschtour do kl. 7. str. 64-65; AB/z. ćw.- str. 50-51, platforma G Suite, dysk Google, opracowana przez nauczyciela prezentacja/notatki do lekcji ze wskazówkami; załączniki w postaci linków wyjaśniających treści do ww. tematu wraz z ćw. interaktywnymi:
BIBLIOGRAPHIE: https://padlet.com/cwiklikedyta/klasy7; https://twitter.com/TGLSDelhi/status/863960138763218945;
https://www.youtube.com/watch?v=Hr8Rhd3v8rs;
https://www.nauka-niemieckiego.net/gramatyka/srednio-zaawansowanych/czasowniki-rozdzielnie-zlozone-niemiecki/;
https://learningapps.org/1156089

PRZEBIEG LEKCJI: FAZA wstępna(3min.): nauczyciel wita uczniów, przypomina ucz.: o włączeniu kamer, informuje klasę, iż jest to lekcja otwarta z możliwością obserwacji (zdalnej) przez in. nauczycieli, sprawdza obecność i zapisuje temat (w Librusie).

FAZA powtórzeniowa(5min.): naucz. nawiązuje do poprzedniego tematu, iż jest to jego kontynuacja, a dział i zagadnienie jest dla nich nowe w związku z tym należy je ugruntować m.in. poprzez dokładne prześledzenie zał. materiału około-lekcyjnego i wykonanie ćwiczeń, także tych w zał. linkach - interaktywnych.
Wskazany przez nauczyciela ucz. wciela się w rolę asystenta, wspomaga tok lekcji online m.in. poprzez przypomnienie kol., jakie są cele lekcji, jak nazywają się pory dnia i czynności z nimi związane, które są jednocześnie nowym materiałem leksykalno-gramatycznym w postaci czasowników rozdzielnie złożonych – ćw. 2/str.64-podr. ->napisy wraz ze słownikiem obrazkowym.
Uczniowie powtarzają wstępnie poznany materiał poprzez przypomnienie sobie przykładów i schematów z poprzedniej lekcji, nauczyciel dokonuje prezentacji, w trakcie której jego asystent odczytuje „na forum” przygotowany w notatce do lekcji materiał.
WYJAŚNIENIE zag.(5min.): w ramach c.d. prezentacji nauczyciel emituje krótki film w zał. linku dot. odmiany i użycia czasowników rozdzielnie złożonych. Upewnia się, czy uczniowie na tym etapie rozumieją i potrafią właściwie użyć w zdaniu czasowniki rozdzielnie złożone.

ĆWICZENIA(15min.):
Następnie ucz. utrwalają nowo poznane treści w praktycznym działaniu, tj. rozwiązując kolejne ćw. z lukami, bądź z poleceniem wyboru, czy uporządkowania, doboru właściwych treści- pory dnia, czynności – wskazany ucz. wykonuje zad. interaktywne na prezentowanym materiale - w zał. link jw.)
Nauczyciel wskazuje podczas ewentualnych trudności ucz. z wykonaniem zad., gdzie i w którym zad. w podręczniku ma tzw. podpowiedź do danego zad. w postaci słownika obrazkowego, bądź reguły. W trakcie lekcji stosuje w międzyczasie pochwały i ocenianie cząstkowe – oceną lub plusem (zad. 4-/65 wszyscy uczniowie słuchają i czytają równolegle tekst z lukami na pytania, które usunięto z dialogu, następnie odp. na czacie, jaka jest kolejność tych pytań – wszyscy otrzymują (+) za prace na lekcji. Kolejne ćw. zamiennie z podręcznika i z.ćw. polegają na uzupełnianiu: właściwych pór dnia w krzyżówce, lub zdaniach, łączeniu odpowiednich przedrostków/pytań/ odpowiedzi wyrażeniami poznanymi na lekcji.

FAZA utrwalająca(12min.): uczniowie pod nadzorem nauczyciela rozwiązują ćw.4,5,6/28-29-z.ćw-traktujące o czynnościach i przebiegu dnia gł. bohaterki tekstu z użytymi w nich nowo poznanymi czasownikami rozdzielnie złożonymi (+zad. interaktywne pod ww. zał. linkami)

FAZA końcowa+ ewaluacja (5min.)- nauczyciel prezentuje i omawia pracę domową w zał. notatkach do lekcji w pliku Google (poniżej zał. notatek); asystent zaś przypomina i powtarza, jakie uczniowie powinni mieć umiejętności po tych zajęciach. Nauczyciel podsumowuje w kilku zdaniach główne treści z lekcji, zadaje pytania typu, czy są uczniowie, którzy „czegoś” nie rozumieją. Następnie prosi o ocenę lekcji w postaci (+), lub (-), czy też (+/-) wpisanego na czacie. W przypadku ocen negatywnych pyta np. „Z czym masz wobec tego trudności/Co jest dla ciebie niezrozumiałe/Dlaczego lekcja nie spełniła twoich oczekiwań?”
Nauczyciel dziękuje ucz. za ich postawę na zajęciach, ocenia asystenta oraz ucz. zaangażowanych w lekcję - wpisuje oceny cząstkowe oraz plusy, ewent. gościom za obserwację lekcji –mówiąc oficjalnie wspólnie z klasą „danke schön” und „Auf Wiedersehen”. Z ucz. żegna się też w ten sam sposób.
(w zał. notatki do lekcji + materiał na Google G Suite)

Scenariusz lekcji opracowała – Ewa Moszczyńska-Wierzchowska
-------------------------------------------------------------------
Anbei – Notizen ins Heft zum Unterricht.
Datum: ... Stunde .......
Thema: Wie heiβen die Tageszeiten?/ - Jak nazywają się pory dnia?
CELE lekcji: * uczeń zna nazwy pór dnia i potrafi użyć ich w połączeniu z przyimkiem “am”; *opowiada o rozkładzie dnia in. os.; *zna czasowniki rozdzielnie złożone i potrafi je odmieniać w cz. ter. oraz tworzy zdania pytające i oznajmujące z wykorzystaniem poznanych zwrotów i czasowników złożonych rozdzielnie
„am“+ dni tygodnia, pory dnia, daty:„am“ Morgen/Vormittag/Mittag/Nachmittag/Abend,
ale in der Nacht !(w nocy)/ -11.02. -am 11/elften Februar ->(daty)
*immer (zawsze) am Montag, am Morgen= montagmorgens

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z czasownika z odpowiednim przedrostkiem, który w bezokoliczniku zapisujemy łącznie, zaś podczas gdy odmieniamy go przez osoby, rozdzielamy przedrostek i zapisujemy na końcu zdania. Poznajemy je po takich przedrostkach: ab-(np. abfahren- odjechać) an-, auf-, aus-, ein-, fern-, fort-, her-, hin-, mit-, vor-, weg-, zurück-, .........

Sie steht(stoi) jetzt(teraz) hier (tutaj). -> stehen - stać
Sie steht(wstaje) jetzt(teraz)hier auf. -> aufstehen- wsta(wa)ć
pomocne linki:
http://akadaf.com/HotPot/Kapitel04/trennbar.htm
Ha(zu Hause): AB/z.ćw.-Üb./ćw.3-4/50+6,8/61, zapamiętaj nazwy pór dnia i czynności wykonywane o różnych porach dnia, zwroty i słownictwo z lekcji. Przygotuj się do krótkiej odpowiedzi na ten temat.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.