X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45902
Przesłano:
Dział: Języki obce

Wymagania na poszczególne oceny dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

Poniżej przedstawiam propozycje wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim w szkole podstawowej.

Ocena dopuszczająca

-uczeń umie: przedstawić siebie i innych;
-nazwać członków rodziny, dni tygodnia, przedmioty codziennego użytku;
-umie nazwać części ciała,
-uczeń umie nazwać kolory, zna liczby 1-20
-uczeń zna podstawowe nazwy ubrań,
-zna podstawowe słownictwo związane z pogodą,
-zna nazwy zwierząt, które spotyka w swoim otoczeniu lub sa mu ogólnie znane np: lion, tiger itp
-zna podstawowe przymiotniki,
-uczeń zna słownictwo opisujące meble, wyposażenie i części domu.
-zna podstawowe czasowniki typu: go/work/eat/ itp.:

Ocena dostateczna:

-potrafi opisać siebie stosując proste zdania,
- uczeń umie opisać prostymi słowami drugą osobę-wygląd, wiek
-powiedzieć o swojej rodzinie,
-uczeń umie opisać przedmioty prostymi słowami np: big, small, red, white itp.
-umie powiedzieć jaka jest pogoda,
-potrafi ułożyć prosty nakaz i zakaz,
-rozumie zdania z czasownikami modalnymi np: I can swim, I can't sing.
- rozumie proste wypowiedzi i zwroty np How are you? What's your name? itp
-
Ocena dobra:

- uczeń umie powiedzieć, jakie są jego ulubione sporty, jedzenie, filmy, muzyka
-rozumie dłuższe zdania w podstawowych czasach gramatycznych
-umie opisać ubranie,
-rozumie zdania w czasie przyszłym
-rozumie zdania z zastosowaniami stopniowania przymiotników
-rozumie i układa zdania z czasownikiem should, układa zdania z czasownikiem Can
-potrafi dokonać prostego porównania
-uczeń potrafi powiedzieć o obowiązkach, zakazach i nakazach, możliwościach umiejętnościach,

Ocena bardzo dobra:

- uczeń umie opisać osobę
- opisuje swój dzień używając przysłówków częstotliwości,
- rozumie zdanie w czasie przeszłym - rozróżnia czasownik w formie podstawowej i przeszłej
poprawnie ułożyć zdanie w czasie przeszłym
-opisać krótkie wydarzenie z przeszłości
-uczeń umie opisać przedmioty używając prostych zdań
-umie ułożyć zdanie złożone używając going to i opowiedzieć krótko o swoich planach,
-potrafi bezbłędnie ułożyć zdanie w czasie przyszłym
-rozumie proste zdania zdania w I okresie warunkowym
-tworzy zdania z czasownikami modalnymi can/must/have to/should/could
-potrafi użyć wyrażeń mustn’t/have to w zdaniach
-uczeń buduje opinie na temat innych osób z zastosowaniem wyrażena I think she is/he is.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.