X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45705
Przesłano:
Dział: Języki obce

I like cats, you like dogs - zapoznanie z nazwami zwierząt domowych, opisywanie własnych preferencji. Scenariusz obserwacji kontrolno-oceniającej w gr. dzieci 6 letnich, język angielski

Temat obserwacji diagnozującej: „Stopień dostosowania metod pracy do potrzeb dzieci. Organizacja zajęć grupowych - język angielski

Temat zajęcia: „I like cats, you like dogs” - zapoznanie z nazwami zwierząt domowych, opisywanie własnych preferencji

Czas zajęć - 30 minut

Podstawa programowa:
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka
21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
III Społeczny obszar rozwoju dziecka.
1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby
8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna i rozumie proste polecenia w języku angielskim (Stand up, let's make a circle, sit down, close
your eyes, open your eyes;
- potrafi zaśpiewać piosenkę „The Bingo” oraz ilustrować ruchem treść piosenki
- potrafi opisać swoje preferencje używając wyrażenia I like...
- rozumie i odpowiednio reaguje na pytania What pet do you like?, What’s the weather like today,
How are you feeling today?
- pozna wybrane nazwy zwierząt w języku angielskim; dog, cat, rabbit, goldfish, parrot,guinea pig hamster
- będzie umiało wskazać wybrane zwierzę spośród zaprezentowanych przez nauczyciela za pomocą
kart dydaktycznych/flashcards i nazwać ją w języku angielskim.
- utrwali wyrażenia i struktury gramatyczne związane z pogodą i samopoczuciem (I’m good, I’m
sad, It’s rainny, cloudy..)
- utrwali liczebniki 1-15
- utrwali wierszyki na powitanie i pożegnanie

FORMY PRACY:
- grupowa;
- indywidualna;

METODY PRACY
- podające (rozmowa, objaśnienia, polecenia);
- poglądowe (prezentacja);
- czynnościowe (zadania stawiane dzieciom);
- TPR - metoda reagowania całym ciałem (total physical response),

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: flashcards – karty obrazkowe ze zwierzętami domowymi (pies, kot, chomik, rybka, królik, świnka morska), magnetofon, pendrive z muzyką, sznurek, karty obrazkowe do piosenki „BINGO”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

ETAP 1 – rozpoczęcie zajęć:

Przywitanie dzieci przez nauczyciela: „Hello”, dzieci odpowiadają ”Hello”. Dzieci wstają i robią koło. Utrwalenie poleceń: Stand up, let's make a circle.
Rymowanka na powitanie „It’s English time” – ilustracja ruchowa. Dzieci siadają. Utrwalenie polecenia: Sit down.
Zapytanie dzieci o samopoczucie „How are you feeling today? oraz o pogodę „What’s the weather like today?
Liczenie dzieci (cała grupa wspólnie)

ETAP 2
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno karty prezentacyjne/flashcards ze zwierzętami (cat, dog, rabbit, hamster, goldfish.) i wymienia ich nazwy. Dzieci powtarzają nazwy zwierząt. Nauczyciel pyta o preferencje dzieci „What pet do you like?. Dzieci odpowiadają używając zwrotu I like...

Zabawa “What’s missing?”. Nauczyciel prosi dzieci o zamknięcie oczu “Close your eyes”. Następnie zakrywa jakiś obrazek i prosi o otworzenie oczu. „Open your eyes. What’s missing?” Dzieci odgadują jakiej karty brakuje.

Zabawa „Listen and remember”. Nauczyciel rozkłada flashcards przed dziećmi, układa ze sznurka okrąg, a następnie mówi kilka nazw zwierząt. Zadaniem dzieci jest włożenie w okrąg w odpowiedniej kolejności zwierzątek, które usłyszały.

Zabawa „Hot Hot”. Nauczyciel wkłada karty obrazkowe do pudełka i podaje go dziecku. Dzieci podają sobie pudełko w kręgu do muzyki, w momencie zatrzymania muzyki dziecko, które trzyma pudełko z kartami losuje obrazek i mówi co na nim jest.

Zabawa „All animals” - dzieci siadają na krzesłach w kręgu. Nauczyciel rozdaje wszystkim dzieciom karty obrazkowe ze zwierzętami. Nauczyciel mówi nazwę zwierząt, a dzieci, które posiadają karty z danym zwierzęciem zamieniają się miejscami. Gdy nauczyciel powie „all animals” wszystkie dzieci wstają i zmieniają miejsce.

ETAP 3 zakończenie
Nauczyciel włącza piosenkę „The Bingo” dzieci śpiewają i ruchem ilustrują treść piosenki. (klaskanie, klepanie w kolana, brzuch, głowę i skakanie)
Nauczyciel mówi dzieciom na pożegnanie Goodbye, see you tomorrow, next week. Dzieci odpowiadają Goodbye

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.