X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45673
Przesłano:
Dział: Języki obce

Innowacja pedagogiczna "Niemiecki dla Ciebie i dla mnie"

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

TEMAT INNOWACJI: "Niemiecki dla Ciebie i dla mnie"
NAZWA PLACÓWKI: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w
Wieleniu
AUTOR INNOWACJI: Karolina Schwarz
RODZAJ INNOWACJI: Metodyczna
MOTYWACJA WPROWADZANIA INNOWACJI:
Innowacja "Niemiecki dla Ciebie i dla mnie" jest zachęceniem uczniów i grupy nauczycieli do poznania języka niemieckiego w sposób nietypowy i angażujący. Tematyka zajęć ma zachęcić uczestników do poznawania kultury i tradycji naszych zachodnich sąsiadów. Zajęcia będą prowadzone zdalnie co pozwoli na opanowanie i wykorzystanie Techniki Informacyjno – komunikacyjnej w naszej szkole.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:
Zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego;
Rozbudzenie pasji do nauki języka obcego;
Poszerzenie zakresu słownictwa;
Uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenie się języka;
Poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego;
Rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości;
Wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
Kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia;
Wdrażanie uczniów do efektywnego spędzania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych;
CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI:
Wzbogacenie zakresu słownictwa , doskonalenie poprawnej wymowy;
Rozwijanie wszystkich sprawności językowych zawartych w podstawie programowej;
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
Pobudzanie wyobraźni;
Budowanie u uczniów pewności siebie;
Radość z samodzielnych sukcesów;
Utrwalanie poznanego słownictwa;

FORMY: indywidualne, grupowe
METODY PRACY: drama (dialogi, scenki, przedstawienia), prace projektowe, plastyczne, praca z plakatem, burza mózgów, karty pracy, filmiki

WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE:

Mobilny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu;
Program MS TEAMS;

Kamera
Kolorowy papier;
Mazaki, markery, kredki;

KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI:
Uczniowie:
Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny ;
Uczą się współpracować ze sobą i odnajdować się w rożnych sytuacjach językowych;
Są zmotywowani do dalszej nauki języka niemieckiego
Poszerzają własną wiedzę na temat kultury języka oraz tradycji w Niemczech;
Pokonują swoje słabości, otwierają się przed sobą;

Nauczyciel:
Jest twórczy, kreatywny i otwarty na nowości
Wykorzystuje posiadaną wiedzę w sposób bardziej dostępny dla ucznia, otwiera się na jego potrzeby;
doskonali swój warsztat pracy;
Szkoła:
Wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki, która dba o rozwój językowy dzieci;

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ:
Dwa razy w miesiącu.
BLOKI TEMATYCZNE ZAJĘĆ:
Październik:
„ Przedstawianie się”
Listopad:
"Części ciała"
Grudzień:
„Tradycje i zwyczaje świąteczne”
Styczeń:
„ Karnawał”
Luty:
„Ferie- czas wolny”
Marzec:
„Powiew wiosny”
Kwiecień:
„Święta Wielkanocne”
Maj:
„Kuchnia regionalna”
Czerwiec:
Podsumowanie, analiza, dyplomy.

CHARAKTERYSTYKA CELÓW DO REALIZACJI PO POSZCZEGÓLNYCH BLOKACH TEMATYCZNYCH:
Październik:
Uczestnicy po skończonych zajęciach potrafią się przedstawić oraz opowiedzieć o swoich zainteresowaniach.
Listopad:
Poznają słownictwo związane z częściami ciała, wykonują do tego rysunek, następnie przesyłają zdjęcia z przeprowadzonych ćwiczeń gimnastycznych w domu.
Grudzień:
Poznają zwyczaje i tradycje świąteczne w Niemczech, następnie otrzymują teksty kolęd w języku niemieckim przesłane na teams, a następnie wspólnie z nauczycielem trenujemy śpiewanie na ekranie.
Styczeń:
Karnawał, stroje i wszystko, co z nim związane to następny blok tematyczny. Uczestnicy poznają słownictwo związane z tym tematem, następnie wykonają własnoręcznie maski, w których spotkają się na następnych zajęciach.
Luty:
Ferie zimowe to następny blok, w którym zajmiemy się słownictwem związanym ze sportami zimowymi i wolnym czasem. Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać prezentację multimedialną na dany temat.
Marzec:
Wiosna to zawsze przyjemny temat do pracy. Nasza grupa pozna w tym bloku nazwy kwiatów, drzew, zapozna się z określaniem pogody w języku niemieckim. Zadaniem dodatkowym będzie wykonanie kalendarza pogody.
Kwiecień:
Wielkanoc to czas bardzo przyjemny dla wszystkich. Będziemy więc z grupą poznawać zwyczaje panujące wtedy w Niemczech. Zapoznamy się ze słownictwem, dowiemy się czy niemieckie dzieci też szukają jajek pod krzaczkiem i wiele innych ciekawych rzeczy. Wykonamy kartki świąteczne w języku niemieckim. Uczniowie – nauczycielom i odwrotnie.
Maj:
Kuchnia niemiecka to następne wyzwanie dla uczestników innowacji. Każdy będzie miał za zadanie przedstawić jeden prosty przepis kulinarny w języku niemieckim. Następnym krokiem będzie przygotowanie przez grupy filmików, na których sami gotują przygotowaną potrawę.
Czerwiec:
Uczestnicy dokonują analizy poszczególnych spotkań Opowiadają o swoich wrażeniach. Potrafią określić czy wspólne spotkania wypłynęły w jakikolwiek sposób na ich postępy językowe, czy zachęciły ich do nauki języka niemieckiego oraz poszerzyły wiedzę o tym kraju.

EWALUACJA, WNIOSKI, ZALECENIA NA PRZYSZŁOŚĆ:
W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczestników, skuteczność metod i form pracy w zdobywaniu wiedzy, kształtowanie ich umiejętności oraz postaw. Ocenie podlegać będzie również atrakcyjność i pomysłowość zajęć dla uczestników oraz rodziców jednej grupy. Na podsumowanie zostaną przeprowadzone otwarte rozmowy z uczestnikami o tym, co im się podobało, czego się nauczyli i co zapamiętali. Pytaniem kluczowym ewaluacji jest: „Czy działania nauczyciela były celowe i czy przyniosły zaplanowane efekty?”
Wyniki ewaluacji zostaną opracowane i zaprezentowane uczestnikom i ich rodzicom, a także radzie pedagogicznej.

Karolina Schwarz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.