X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45638
Przesłano:
Dział: Języki obce

Making and responding to invitations. Tworzenie zaproszenia i odpowiadanie na nie. Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy V

KONSPEKT LEKCJI

1.Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brąszewicach
2.Przedmiot: Język angielski
3.Nauczyciel: Katarzyna Bąk
4.Klasa: V
5.Temat: Making and responding to invitations. / Tworzenie zaproszenia i odpowiadanie na nie.
6.Środki dydaktyczne:Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „English Class A1+” (Jayne Croxford,Graham Fruen, Arek Tkacz), tablica ścienna, kolorowa kreda,zeszyty uczniowskie.

Cele ogólne: kształtowanie sprawności językowych, zachęcanie uczniów do pracy, motywowanie uczniów do pracy, kształtowanie twórczego myślenia, doskonalenie sprawności komunikacyjnej

Cele operacyjne:
• uczeń rozumie wyrażenie „Would you like to ... ?”
• układa zdania z rozsypanki wyrazowej
• umie wstawić właściwy czasownik z ramki do określonego wyrażenia
• umie ułożyć zaproszenie i odpowiedzieć na nie
• rozumie czytankę
• potrafi przetłumaczyć zdania zawierające słowo „would”

Faza: Rozgrzewka językowa (Warm-up)
Czas: 3 min
Czynność: Powtórzenie poprzedniej lekcji
Procedura: Powitanie. Nauczyciel prosi uczniów aby ułożyli po dwa zdania używając konstrukcji „I would like a ...” dodając na końcu produkt żywnościowy, np. „I would like a garlic bread”. Ochotnicy prezentują swoje zdania na forum.

Faza:Prezentacja (Presentation)
Czas:8 min
Czynność:Wprowadzanie nowego zagadnienia gramatycznego
Procedura:Nauczyciel wprowadza zagadnienie „Would you like to ... ?” Omawia je i zapisuje na tablicy przykłady. Uczniowie przepisują treści do zeszytów. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę słówka „would”. Mówi: „Repeat” a uczniowie głośno powtarzają.

Faza:Praca kontrolowana (Controlled practice)
Czas:10 min
Czynność:Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
Procedura:Nauczyciel zapisuje na tablicy zdania w formie rozsypanki. Mówi: „Rearrange the words to make invitations”. Zadaniem uczniów jest ułożyć zdania
z tej rozsypanki wyrażające zaproszenia, np. „Would you like to go to a disco ?” Uczniowie kolejno podchodzą do tablicy i układają zdania. Na koniec tłumaczą je na język polski.

Faza:Praca kontrolowana (Controlled practice)
Czas:8 min
Czynność:Układanie zaproszeń
Procedura:Nauczyciel mówi: „Now open the exercise books and do the exercise 2b. Make invitations. Use verbs from the box”. Uczniowie wstawiają czasowniki z ramki
w odpowiednie miejsca, np. „Would you like to see Shrek III ?” Po skończeniu ćwiczenie jest wspólnie sprawdzane.

Faza:Praca kontrolowana (Controlled practice)
Czas:6 min
Czynność:Czytanie czytanki
Procedura:Nauczyciel mówi: „Open the books and read the text”. Uczniowie czytają czytankę i tłumaczą zdania zawierające słowo „would”.

Faza:Sprzężenie zwrotne (Feedback)
Czas:5 min
Czynność:Pisanie zaproszeń i odpowiadanie na nie
Procedura:Nauczyciel prosi uczniów by otworzyli jeszcze raz swoje książki i wykonali ćwiczenie 2. Mówi: „Write invitations and replies”, np. „Would you like to go ice-skating ? Yes, I would / No, thanks”.

Faza:Zakończenie (Ending)
Czas:4 min
Czynność: Tłumaczenie wyrażeń
Procedura:Nauczyciel pisze na tablicy wyrażenia związane
z czytanką, np. „What’s on?, Nothing much”. Uczniowie przepisują i sami szukają polskich odpowiedników w słowniczku. Nauczyciel podaje wymowę.

Faza:Praca domowa (Homework)
Czas:1 min
Czynność:Układanie pytań
Procedura:Uczniowie mają ułożyć trzy pytania zaczynające się od wyrażenia „Would you like to ... ?”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.