X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45605
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

mgr Anna Gos
Przedszkole Miejskie nr 2 „Niezapominajka”
w Rawie Mazowieckiej
Data realizacji stażu: 01. 09. 2017 r. – 31. 05. 2020 r.
Opiekun stażu: mgr Halina Kłos

Podstawa prawna odbywania stażu:
• Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203)

W trakcie stażu systematycznie realizowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniający wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393)
§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Pierwszym krokiem, który poczyniłam do uzyskania awansu zawodowego było złożenie wniosku oraz napisanie planu rozwoju zawodowego do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Zapoznałam się również z rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela z dn. 01. 03. 2013 r. ( Dz. U poz. 393) oraz rozdziału 3a ustawy Karty Nauczyciela.
Współpraca z opiekunem stażu
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Haliną Kłos, napisania kontraktu i harmonogramu współpracy, dokonania wstępnej analizy swojej wiedzy (zdobyte doświadczenie, wykształcenie, osiągnięcia) i umiejętności przydatnych w pracy nauczyciela, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola. Studiowałam dokumenty związane z funkcjonowaniem przedszkola. Poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału doskonaleniu zawodowym.
Wszystko to pozwoliło mi na przygotowanie się do jak najlepszej pracy podczas odbywania stażu z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez:
Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu panią Halinę Kłos. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem zawodowym , która dzieląc się ze mną swoją wiedzą przekazywała mi ważne wskazówki , które pomogły mi doskonalić swój warsztat pracy. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu a także dyrektora przedszkola, prowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców (Inscenizacja wiersz J. Brzechwy –Na straganie), oraz Jasełka- przedstawienie dla rodziców. Każde z tych zajęć były omawiane. Mogłam się wówczas dowiedzieć o zaobserwowanych mocnych i słabych stronach mojej pracy.
Informacje te pomogły mi weryfikować własne działania , unikać błędów i zmierzać we właściwym kierunku.
- Poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania do celów zajęcia, potrzeb i możliwości dzieci,
- Uzmysłowienie sobie jak ważna jest indywidualizacja pracy z dziećmi,
doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych zajęć.

Prowadziłam zajęcia dla nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu.
Były to zajęcia na temat:
1.„Zabawy ruchowe wg. Batii Strauss dla dzieci w wieku przedszkolnym”.
2.„Zwierzęta egzotyczne”.
Po obserwacji zajęć omawiałyśmy z nauczycielkami ich przebieg. Było to dla mnie cenne doświadczenie, możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat mojej pracy.
Efekty dla nauczyciela:
• nabycie pewności siebie,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami,
• uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy;
• poznanie ciekawych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,
• poznanie sposobów motywowania dzieci i budzenia ich zainteresowania,
• poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania do celów zajęcia, potrzeb i możliwości dzieci,
• uzmysłowienie sobie jak ważna jest indywidualizacja pracy z dziećmi,
• doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych zajęć.
Efekty dla przedszkola:

• dobra współpraca w zespole nauczycieli,
• wymiana doświadczeń między nauczycielami,
• podnoszenie jakości pracy przedszkola
• poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez poznanie nowych metod pracy,
• doskonalenie warsztatu pracy wszystkich nauczycielek,
• inspiracja dla nauczycielek do podejmowania nowych, innowacyjnych rozwiązań metodycznych.

Poszukiwanie ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (zdobywałam niezbędne informacje). Wiele podpowiedzi znalazłam w czasopiśmie „Nauczycielki przedszkola” oraz strony internetowej www.edux.pl gdzie wyszukiwałam wiele propozycji literatury pedagogicznej jak i wiele przydatnych publikacji na temat sposobów rozwijania indywidualnych potrzeb i możliwości przedszkolaków.
Efekty dla nauczyciela:
• na bieżąco śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego,
• pogłębianie wiedzy na temat problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
• poznanie skutecznych sposobów rozwiązywania różnorodnych problemów edukacyjnych i wychowawczych,
• czerpanie inspiracji do konstruowania ciekawych zajęć z dziećmi.
Efekty dla przedszkola:

• skuteczne rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci,
• skuteczne rozwiązywanie tych problemów,
• ciekawe zajęcia edukacyjne,
• ciekawe pomoce dydaktyczne,
• efektywne nauczanie i wychowanie,
• rozwijanie zainteresowań dzieci.
Brałam udział w następujących warsztatach, kursach i szkoleniach:
Ważnym elementem mojej pracy jest nieustanne uzupełnianie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych.
1. „Statut Szkoły/Placówki od A do Z”.
2. „Sztuka radzenia sobie w sytuacji konfliktowej z uczniem rodzicem”.
3. „Jak skutecznie rozwiązywać problemy przemocy i agresji w szkole”.
4. „Dysleksja – problem aktualny”.
5. „Realizacja zadań na nauczyciela mianowanego”.
6. „Jak wspierać całościowy rozwój dziecka”.
7. „Papieroplastyka – Boże Narodzenie”.
8. „Warsztaty plastyczne – technika „ decoupage”.
9. „Konsultacje w ramach sieci współpracy z poradnią psychologiczno- pedagogiczną”.
10. „Tańce i zabawy taneczno- ruchowe dla dzieci”.
12. „Warsztaty wielkanocne metodą quillingu”.
13.„Dzieciaki w akcji. Wspieranie rozwoju naturalnych aktywności dziecka śpiewem i tańcem”.
14. „Szkolenia zorganizowane przez firmę ASTRA- edukacja plastyczna dzieci”.
15. „Tańce i zabawy dla małych dzieci”.
16. „Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss”.
17. „Zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych(dyskalkulia, dysleksja)”.
18. „Przedszkolaki kodują bez komputera”.
19.„Jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć? Proces uczenia się, procesy uwagowe, działanie pamięci”.
20.„Kompetencje kluczowe w przedszkolu”.
21.„Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym poprzez bajkoterapię”.
22.„Warsztaty muzyczne „Wiosna w błękitnej sukience”.
23. „Przepisy Prawa Oświatowego w pracy nauczyciela”.
24. „Tańce liniowe, integracyjne, zumbowe dla dzieci”.
25. „Warsztaty wielkanocne zdobnictwo metodą Decoupage”.
26. „Warsztaty wielkanocne wyrobów z trawy i siana”.
27. „Jak rozwijać kompetencje kluczowe w przedszkolu?”.
28.„Jak kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie dzieci?”,
29. „Dla każdego coś tanecznego”,
30. „Odpowiedzialność prawna nauczycieli”,
31. „Rozwijanie talentów matematycznych”,
32. „Realizacja zadań na nauczyciela mianowanego dotychczasowe i nowe przepisy”,
33. „Ogólnopolski program „Kraina Muzyki” zabawy muzyczno- ruchowe, choreografie”,
34. „Moje finanse i transakcje w sieci”.
35. „Kodowanie na dywanie”.
36. „Zakończenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w 2020 roku”
Uczestniczenie w tych szkoleniach pozwoliło mi posiąść wiedzę, która w znacznym stopniu poprawiło jakość mojej pracy oraz sprawiło, że będzie przybierać bardziej dla dzieci atrakcyjne formy pracy. Dzięki szkoleniom mogę udoskonalać dotychczasowe działania oraz czerpać pomysły do dalszej pracy.
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
• gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania), które wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy. Wzbogacając swój warsztat pracy samodzielnie wykonywałam pomoce dydaktyczne do codziennych zajęć. Wzbogaciłam swoją biblioteczkę o książki, płyty cd oraz puzzle.
Efekty dla nauczyciela:
• ułatwienie pracy,
• możliwość wykorzystywania ciekawych pomocy,
• praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
• lepsza indywidualizacja zajęć,
• posiadanie bazy scenariuszy i pomocy.
Efekty dla przedszkola:
• wzbogacenie bazy przedszkola,
• zachęcenie dzieci do udziału w zajęciach poprzez wykorzystanie ciekawych pomocy,
• lepsze efekty edukacyjne.

• dbałam o salę przedszkolną, jej estetyczny wygląd. Starłam się, aby pomieszczenie to miało ładny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki ścienne oraz dekoracje tematyczne. Bieżące czerpanie pomysłów zainspirowanych opracowaniami i materiałami zawartymi w miesięczniku „Nauczycielka przedszkola”, kwartalniku „Hobby”, „Mały artysta” pozwoliło mi na ustawiczne poszerzenie warsztatu pracy. Wykonując dekorację dbałam, aby była ona zgodna z tematyką kącików zainteresowań dzieci oraz aktualna pora roku. Takie działania przyczyniły się do estetyki całego przedszkola i wpłynęły na jego zewnętrzny wizerunek.
• prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, plany miesięczne, karty pracy, arkusze obserwacji. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy, zdjęć.
• prowadziłam także Kronikę Przedszkolną, która jest zapisem i dokumentacją fotograficzną najciekawszych wydarzeń z życia przedszkola oraz tablicę z aktualnymi zdjęciami powieszoną w szatni.
W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu: Metody Dennisona, Metody Weroniki Sherborne, Labana, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, które przynoszą wiele korzyści w rozwoju zarówno umysłowym jak i fizycznym dzieci. Stosowałam również nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem multimediów – projektor multimedialny ( prezentacje multimedialne). Dzięki temu moje zajęcia były bardziej atrakcyjne, a dzieci podczas takich zajęć były aktywne i zaciekawione.
Realizowałam również programy ogólnokrajowe min.
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka”,
„ Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
„Akademia Aquafresh”.
W roku 2018/ 2019 przystąpiłam do realizacji kolejnych ogólnopolskich programów były to m. in. „ Mały Miś w świecie wielkiej literatury” oraz „Piękna nasza Polska cała”.
Przygotowałam referat na temat
1.„Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”
2.„Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym”, który przedstawiłam na zebraniu rady pedagogicznej.
Efekty dla nauczyciela:
• usystematyzowanie swojej wiedzy,
• możliwość podzielenia się nową wiedzą i umiejętnościami,
• zdobycie nowych doświadczeń.
Efekty dla przedszkola:
• inspiracja dla nauczycieli,
• poznanie nowej metody pracy/zdobycie nowych wiadomości itp.,
• poszerzenie oferty edukacyjnej,
• podniesienie jakości pracy,
• zachęcenie nauczycieli do doskonalenia zawodowego.
W roku szkolnym 2018/2019 realizowałam program własny „Czytajmy dzieciom” .
Celem programu było wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci . „Zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książki i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka, a jednocześnie chroni je przed uzależnieniem od mediów elektronicznych”

Program „Czytajmy dzieciom” ma na celu promowanie czytania książek dzieciom dla przyjemności. Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie. Wspólne czytanie pomaga najmłodszym zrozumieć świat i siebie, uczy ich języka oraz rozwija wyobraźnię.

Myślą przewodnią działań jest pragnienie rozbudzania i pielęgnowania pojawiającej się chęci czytania u dzieci, a w tym potrzeby codziennego kontaktu z kulturą literacką.

Zadania , które były realizowane w ramach programu przez cały rok szkolny:
1.„Codzienne spotkania z książką” –umożliwienie dzieciom codziennego, spontanicznego kontaktu z literaturą.
2. Zapoznanie z książką:, co to jest książka, jak jest zbudowana, jakie są rodzaje książek (m.in. bajki, wiersze, opowiadania, encyklopedie, katalogi, albumy, książka kucharska).
3. Zapoznanie ze sposobem – etapami powstawania książki.
4. Wspólne zorganizowanie kącika z książkami i ustalenie zasad korzystania z niego.
5. „Najpiękniejsze bajki”- prezentacja i analiza wybranych postaci z bajek, jako wzorców zachowań oraz ukazanie takich wartości m. in. jak: dobro, mądrość, grzeczność, pracowitość, koleżeńskość, zaradność.
6. „Jesień w oczach literatury- nauka oraz deklamowanie prostych wierszy, udział dzieci w inscenizacjach z podziałem na rolę.
7. Bajki o tematyce zimowej- wykorzystanie ilustracji bajek do ćwiczeń spostrzegawczości, umiejętności słownego opisu.
8. Utwory literackie związane ze świętami Bożego Narodzenia- przybliżenie świąt w oparciu o literaturę.
9. Prezentowanie wybranych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej.
10. Wykorzystanie niektórych wierszy, piosenek, rymowanek do zabaw relaksacyjnych, ćwiczeń ortofonicznych.
11. Zastosowanie ilustracji do ćwiczeń percepcji wzrokowej, odróżniania barw, kształtów, umiejętności opisu słownego.
12. Wykorzystanie książki kulinarnej do czytania przepisów i przyrządzania wybranych, ulubionych przez dzieci potraw.
13. „Rodzice czytają dzieci słuchają” - organizowanie spotkań z rodzicami i czytanie przez nich bajek dzieciom.
14. Dzieci dzieciom – czytanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań przez absolwentów naszego przedszkola w różnym wieku.
W przeprowadzeniu ewaluacji pomogły mi:
Zaangażowanie dzieci oraz rodziców w przygotowanie do konkursu między grupowego „Moja zakładka do książki”.
Udział w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel miś.
Udział w konkursie recytatorskim „Wiosna, wiosna ach to ty”.
Stopień zadowolenia rodziców z udziału w spotkaniach integracyjnych.
Miernikiem osiągnięcia oczekiwanego efektu było przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców i dzieci dotyczącej głośnego czytania dzieciom oraz sporządzenie sprawozdania podsumowującego realizację programu własnego „Czytajmy dzieciom”.
Efekty dla nauczyciela:
• uzyskanie pozytywnych efektów pracy,
• zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności,
• doskonalenie własnej pracy.
Efekty dla przedszkola:
• poszerzenie oferty edukacyjnej,
• lepsze dostosowanie programu do potrzeb i możliwości dzieci,
• podnoszenie jakości pracy przedszkola.

W każdym roku szkolnym brałam udział w pracy zespołu opracowującego plan pracy przedszkola na dany rok szkolny. Brałam również udział w pracy zespołu do opracowania procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Efekty dla nauczyciela:
• zdobycie nowych umiejętności,
• lepsze poznanie prawa oświatowego,
• wpływ na pracę całego przedszkola,
• doskonalenie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami.
Efekty dla przedszkola:
• ciekawa oferta edukacyjna,
• poprawna i zgodna z aktualnymi przepisami dokumentacja,
• większa znajomość zasad funkcjonowania przedszkola wśród nauczycieli,
• usprawnienie funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W każdym roku organizowałam uroczystości o charakterze rodzinnym. W okresie przed świętami Bożego Narodzenia organizowałam spotkanie wigilijne z rodzicami. Dzieci prezentowały część artystyczną. Następnie odbywały się warsztaty dla dzieci i rodziców. W roku szkolnym 2017/2018 dzieci wraz z rodzicami wykonały ozdoby świąteczne, w roku 2018/2019 dzieci przedstawiły dla rodziców przedstawienie świąteczne pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Każdego roku organizowałam dzień Babci i Dziadka, Dzień mamy i Taty. Dzieci mogły zaprezentować wówczas swoje umiejętności wokalne, taneczne jak również recytatorskie.
Efekty dla nauczyciela:
• prezentacja efektów swojej pracy,
• integracja ze środowiskiem rodzinnym dzieci,
• poznanie nowych form współpracy z rodzicami.
Efekty dla przedszkola:
• zaangażowanie rodziców w życie przedszkola,
• integracja środowiska przedszkolnego i rodzinnego,
• promocja przedszkola.
W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam następujące konkursy:
1.„Mój przyjaciel Miś”, który zorganizowany został w związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci literatura o misiach oraz rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności plastycznych dzieci.
2 Konkurs recytatorski pt. „Brzechwa i Tuwim dzieciom”, celem konkursu była popularyzacja twórczości Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima, zainteresowanie dzieci ich poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie uzdolnień, pomocy w rozwijaniu zainteresowań dzieci, odkrywanie i rozwijanie młodych talentów.
3.„Konkurs na najpiękniejsza pisankę”, był to konkurs wewnątrzgrupowy dla dzieci i rodziców zorganizowany podczas warsztatów wielkanocnych w przedszkolu. Celem konkursu było: rozwijanie twórczej wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci, stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam m. in.
1.Konkurs „Moja zakładka do książki”, celem konkursu było; zainteresowanie dzieci książką, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, kształtowanie umiejętności plastycznych, kształtowanie szacunku i poszanowania dla książek.
2.Konkurs recytatorski pt. „ Wiosna, wiosna ach to ty”, celem konkursu było: poszerzanie wiedzy dzieci o zmianach zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia oraz do pełni wiosny oraz charakterystycznego dla tego okresu gatunków zwierząt i roślin, rozbudzanie zainteresowań poezją dziecięcą z tematem konkursu, rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci.
Wzięłam również udział w ogólnopolskim konkursie z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości „Polska w barwach biało – czerwonych”, celem konkursu było, zainteresowanie dzieci edukacją regionalną, inspirowanie do własnej pracy twórczej, wychowanie dzieci przez sztukę i dla sztuki.
W roku szkolnym 2019/2020 zorganizowałam konkurs pt.
1.„ Mój przyjaciel Miś”, którego celem było: upowszechnianie wśród dzieci Światowego Dnia Pluszowego Misia, inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów plastycznych dzieci.
2.Konkurs „Moja ulubiona gra planszowa”, celem konkursu było; promowanie gier planszowych, rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną podczas wspólnego tworzenia gry.
W roku 2017/2018 brałam czynny udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola m.in.
• „ Cyferka w zimowej szacie”,
• „Zaczarowany świat figur”,
• również w ogólnopolskim konkursie z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości „Polska w barwach biało – czerwonych”.
W roku szkolnym 2018/2019 brałam czynny udział w konkursach organizowanych na terenie przedszkola m.in.
• „ Moja mała ojczyzna”,
• „Konkurs na najzabawniejszą kanapkę”,
• „Konkurs wiersze i piosenki patriotyczne”,
• udział w konkursie zewnętrznym organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka „Ekozwierzaki”,
• jak również w konkursie plastycznym organizowanym przez panią Zofię Telus z księgarni w Rawie Mazowieckiej pt. „Dzieci świata”.
W roku szkolnym 2019/2020 aktywnie uczestniczyłam w konkursach organizowanych na terenie przeszkola m.in.
• „Mój przyjaciel Miś”,
• „Moja ulubiona gra planszowa”.
Efekty dla nauczyciela:
• poszerzenie zakresu współpracy z rodzicami,
• zdobycie nowych doświadczeń,
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
• promocja własnych działań,
• nawiązanie współpracy z ciekawymi ludźmi z najbliższego środowiska.
Efekty dla szkoły:
• angażowanie rodziców w życie przedszkola,
• pokazanie rodzicom ciekawych form spędzania czasu,
• poszerzenie działań przedszkola,
• promocja przedszkola,
• podniesienie jakości pracy przedszkola.
Jednym z ważnych elementów mojej pracy była ocena jej efektów, systematyczna ewaluacja podejmowanych działań. Po każdych przeprowadzonych zajęciach analizowałam ich przebieg, skuteczność zastosowanych metod, dostosowanie zadań do możliwości dzieci, ich zainteresowanie i zaangażowanie. Dzieci często dokonywały ewaluacji zajęć udzielając mi informacji zwrotnej na temat tego co im się podobało podczas prowadzenia zajęć a co nie. Dokonywałam zmian w konstruowaniu zajęć wykorzystując sformułowane przez siebie wnioski. Obserwowałam dzieci, to jak zmienia się ich zachowanie w wyniku podejmowanych działań wychowawczych, przyrost ich wiedzy i umiejętności. Analizowałam wyniki obserwacji i diagnozy przedszkolnej. Rozmawiałam z innymi nauczycielami pracującymi z moją grupą. Uważnie słuchałam i analizowałam uwagi opiekuna stażu, dyrektora i nauczycieli, którzy oglądali prowadzone przeze mnie w ich obecności zajęcia. Rozmawiałam z rodzicami na temat zmian w zachowaniu dzieci, rozwoju ich zainteresowań, przyrostu wiedzy, eliminowaniu trudności. Badałam losy absolwentów kierując ankiety do nauczycielek klasy I i rodziców naszych absolwentów. Dostarczyły mi informacji na temat mocnych i słabych stron naszych wychowanków i przedszkola.
Efekty dla nauczyciela:
• uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat efektów swojej pracy,
• poznanie własnych słabych i mocnych stron,
• podnoszenie jakości pracy.

Efekty dla przedszkola:
• podnoszenie jakości pracy przedszkola,
• stworzenie środowiska nauczycieli dążących do doskonalenia swojej pracy.

§7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci poprzez:
- Prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie informacji o nich, analizę kart przyjęcia do przedszkola, rozmowy z rodzicami.
- Prowadzenie zajęć integrujących grupę.
- Eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach i gazetkach ściennych.
- Praca z dziećmi mającymi trudności (zwłaszcza w poprawnej wymowie).
- Praca z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem ich talentów.
Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, ich etap rozwoju na różnej płaszczyźnie oraz dostosować pracę do indywidualnych potrzeb dzieci, jak również pomóc im w zaaklimatyzowaniu się w przedszkolu i grupie.
Stosując różnorodne metody pracy zdaje sobie sprawę, że każde dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, możliwościami i umiejętnościami. Dlatego w trakcie organizowanych zajęć i zabaw z dziećmi daję im możliwość takich zachowań jak: stawianie pytań, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Efekty dla nauczyciela:
• lepsze poznanie dzieci,
• dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb,
• indywidualizacja pracy,
• stosowanie odpowiednich metod i form pracy,
• pogłębienie wiedzy na temat specjalnych potrzeb dzieci.
Efekty dla przedszkola:
• zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola wszechstronnego rozwoju,
• rozwój zdolności dzieci i ich prezentacja,
• zapewnienie dzieciom z trudnościami właściwego wspierania rozwoju,
• podnoszenie jakości pracy przedszkola,
• promocja przedszkola dzięki sukcesom dzieci uzdolnionych.

Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych: Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Festiwal warzyw i owoców, Dzień Edukacji Narodowej, Jasełka- przedstawienie dla rodziców i przedszkola na podstawie baśni H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Niezapominajki, Dzień Mamy i Taty, Udział w Dniach Rawy Mazowieckiej – przygotowanie choreografii tanecznej, Pożegnanie Przedszkola- zakończenie roku szkolnego.
Zorganizowane akademie i uroczystości wpłynęły pozytywnie na wzajemne relacje przedszkolaków. Mogli oni zaprezentować swoje talenty i umiejętności, przełamując własną tremę.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić niektóre imprezy przedszkolne. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola ale i dla dzieci.
Tworzyłam gazetkę ścienną zawierającą zdjęcia z aktualnych wydarzeń w przedszkolu, pozwalającej rodzicom być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi codzienności ich dzieci.
Prowadziłam zajęcie otwarte z opiekunem stażu :
1.Inscenizacja baśni H. Ch. Andersena pt. „Dziewczynka z zapałkami”, połączone z warsztatami świątecznymi (ozdabianie bombek akrylowych). Dzieci również przedstawiły baśń dla wszystkich grup przedszkolnych oraz pracowników przedszkola i zaproszonych gości podczas wspólnego kolędowania .
2. „Awantura na podwórku” .
3. „ Na straganie”.
4. „Pierwsze kwiaty wiosny”.
5.” Zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia”, połączone z warsztatami dla rodziców – „Ozdoby na choinkę”.
Podczas tych zajęć rodzice mieli okazję zobaczyć jak wyglądają przykładowe zajęcia prowadzone w przedszkolu, oraz w jaki sposób ich dzieci biorą w nich udział. Najważniejszym elementem współpracy z rodzicami są codzienne, indywidualne rozmowy z rodzicami dotyczące ich dzieci.
Rodzice chętnie włączają się w różne akcje charytatywne, w których nasze przedszkole brało udział. Były to m. in. Szlachetna Paczka, Góra Grosza, zbieranie plastikowych zakrętek, zbiórka makulatury. Rodzice również włączają się w sponsoring na rzecz naszej grupy rodzice zakupili koszulki do występów jak również materiały papiernicze potrzebne na zajęcia plastyczne, zakupili materiały do inscenizacji przedszkolnych, tablice korkowe. Uzupełniali na bieżąco biblioteczkę przedszkolną. Oferowali puzzle, gry, zabawki na rzecz grupy. Z inicjatywy rodziców zostałam nominowana do konkursu na nauczyciela roku 2018. W konkursie tym zajęłam czwarte miejsce. Było to dla mnie młodego nauczyciela ogromne wyróżnienie.
Współpraca z rodzicami układa się bardzo dobrze na zasadach wzajemnego zrozumienia i zaufania.
Systematycznie informowałam rodziców o aktualnie omawianej tematyce podczas zajęć wychowawczo-edukacyjnych, zamieszczając tematy dnia, piosenkę, wiersz na stronie internetowej grupy i na tablicy informacyjnej. Co tydzień wieszałam na tablicy prace plastyczne dzieci.
Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z rodzicami,
• budowanie pozytywnych relacji z domem rodzinnym,
• ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych,
• prezentacja własnych umiejętności, kreatywności i fachowości.
Efekty dla przedszkola:
• uściślenie współpracy z rodzicami,
• podejmowanie ciekawych form współpracy z rodzicami,
• zapewnienie lepszych efektów edukacyjnych i wychowawczych,
• promocja działań przedszkola.
Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
W roku szkolnym 2018/2019 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne dla chłopca z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. Stosowałam w trakcie zajęć metody aktywizujące takie jak: gry dydaktyczne, metodę Dennisona, Batii Stauss, edukacji przez ruch.
Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psychologiem, logopedą), co rozwiało by ich wątpliwości związane z rozwojem dziecka, oraz pozwoliło właściwie ocenić sytuację. Wszystkie dzieci w przedszkolu są diagnozowane przez logopedę, a z dziećmi u których wykryto wady wymowy prowadzone są zajęcia logopedyczne. Poznając opinię specjalisty mogłam również ukierunkować swoją prace z tymi dziećmi. Dla poszerzenia wiadomości na temat pracy z dziećmi objętymi opieką logopedyczną odwiedzałam stronę internetową(www.logopedia.net.pl), gdzie mogłam zaczerpnąć informacji dotyczących ćwiczeń usprawniających narządy mowy. Do ćwiczeń z dziećmi wykorzystałam również historyjki obrazkowe, bajki artykulacyjne, opowiadania itp.
Poprzez współpracę z Komendą Miejską Policji i Strażą Pożarną realizowałam zadania związane z rozwijaniem postaw gwarantujących dzieciom bezpieczeństwo.
Na początku każdego roku przedstawiciele policji odwiedzali przedszkole, aby omówić z dziećmi zasady bezpiecznego zachowania się na drogach, właściwego reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Dzieci mogły obejrzeć akcesoria policjanta, zasiąść w policyjnym radiowozie. Pod koniec roku zaproszeni przedstawiciele policji uwrażliwiali dzieci na właściwe zachowanie się wobec obcych osób i omawiali zasady bezpiecznego wypoczynku.
W każdym roku brałam udział z dziećmi w spotkaniu z przedstawicielami straży pożarnej. W zależności od wieku dzieci z którymi pracowałam, albo odwiedzałam siedzibę straży pożarnej (z najstarszymi grupami) lub zapraszałam strażaków do przedszkola.
Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku,
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
• wprowadzenie ciekawych form pracy.
Efekty dla przedszkola:
• współpraca ze środowiskiem,
• poznanie przez dzieci zasad zachowania gwarantujących bezpieczeństwo,
• poznanie przez dzieci ciekawych zawodów,
• utrwalenie numerów alarmowych,
• promocja przedszkola.
Nawiązałam również współpracę z Biblioteką Oddział dla Dzieci w Rawie Mazowieckiej, jak również z Biblioteką Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej. Dzięki tej współpracy odwiedziła nas w przedszkolu pani z biblioteki, która przyniosła ze sobą kilka książek pośród, których dzieci wybrały kilka do przeczytania. Pani z biblioteki pedagogicznej przeczytała dzieciom opowiadanie metodą Kamishibai wykorzystując ilustrowane plansze, które są umieszczone w drewnianym parawanie. Parawan Kamishibai stanowił scenę przedstawienia teatralnego dzięki temu przyciągnął wzrok dzieci, pozwalając im na odcięcie się od otaczającej ich rzeczywistości i skupić się na spektaklu. Celem tych spotkań jest:
• Wspieranie akcji „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
• Poznawanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej.
• Zapoznanie z pracą bibliotekarza.
Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku,
• poznanie nowych metod pracy z dziećmi w trakcie obserwacji pracy bibliotekarki,
• poznanie nowych ciekawych przykładów literatury dla dzieci,
• poszerzenie warsztatu pracy.

Efekty dla przedszkola:
• korzystanie z zasobów najbliższego środowiska,
• rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci,
• poszerzenie form pracy,
• promocja przedszkola w najbliższym środowisku.

Współpracowałam również z lokalną gazetą, zapraszając dziennikarzy na uroczystości wewnątrz przedszkolne w celu promocji przedszkola.
Odbyły się również spotkania z:
• panem leśniczym,
• spotkanie z pszczelarzem.
Głównym celem tych spotkań było poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań dzieci na temat wybranych zawodów jak i wyrobienie wśród przedszkolaków szacunku do ludzkiej pracy, uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
Efekty dla nauczyciela
• realizacja programu wychowania w przedszkolu oraz kierunków polityki oświatowej państwa w atrakcyjny, bezpośredni sposób,
• nawiązanie współpracy z ciekawymi ludźmi pracującymi w najbliższym środowisku,
• poznanie zainteresowań dzieci.
Efekty dla przedszkola:
• poznanie przez dzieci pracy ludzi różnych zawodów,
• rozpoznanie swoich zainteresowań i predyspozycji przez dzieci,
• promocja przedszkola,
• współpraca z najbliższym środowiskiem.

Brałam czynny udział w organizacji i przebiegu akcji Szlachetna Paczka. Celem było zebranie artykułów najbardziej potrzebnych rodzinie, która znalazła się w ciężkiej sytuacji. Akcja ta była doskonałą okazją do zaangażowania zarówno rodziców jaki i dzieci w niesienie pomocy innym i udzielaniu się na rzecz społeczeństwa.
Zaangażowana byłam również w akcję Góra Grosza, której celem jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną, a także pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Kolejną akcją, w której też brałam czynny udział to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Zostałam również Wolontariuszem Szlachetnej Paczki, której celem jest szukanie rodzin w potrzebie, następnie spotkanie się z nimi, zdiagnozowanie sytuacji rodziny, poznanie konkretnych potrzeb i podjęcie decyzji. Projekt nie polega tylko na wręczaniu świątecznych paczek rodzinie potrzebującej – my pomagamy rodzinom, w których dostrzegamy możliwości, chcemy dać im szansę, motywacje i impuls do poprawienia swojej życiowej sytuacji. Paczka jest tylko sygnałem, że ktoś decydując się im pomóc, uwierzył w nich, zobaczył potencjał, w który oni również powinni uwierzyć.
Efekty dla nauczyciela:
• zebranie nowych doświadczeń,
• satysfakcja z pomocy innym.
Efekty dla przedszkola:
• rozwijanie postaw prospołecznych wśród dzieci,
• zachęcenie dzieci do dzielenia się z innymi,
• pomoc osobom potrzebującym,
• współpraca z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku.

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
W swojej codziennej pracy wykorzystywałam komputer do przygotowania dokumentacji przedszkolnej, dokumentacji związanej z odbywanym stażem, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, scenariuszy, prezentacji na zajęcia. Opracowałam dokumentację związaną z ewaluacją wewnętrzną (projekt, ankiety, raport).
Często korzystałam z zasobów Internetu, poszukując inspiracji do zajęć, prac plastycznych, dekoracji, utworów muzycznych, tańców. Do moich ulubionych portali z których najczęściej czerpałam inspirację należą:
www.menis.pl,
www.zeszyt.pl,
www.edu.com,
www.literka.pl,
www.edukator.org.pl,
www.przedszkolankowo.pl.
www.edux.pl.
Wyszukiwałam i wykorzystywałam podczas zajęć filmy edukacyjne przedstawiające tematykę niedostępne bezpośredniej obserwacji np. kosmos czy era dinozaurów.
Wykorzystywałam na co dzień w pracy z dziećmi komputer prezentując filmy edukacyjne, przygotowane prezentacje na różne tematy, np. baśnie i bajki, gdzie wykorzystywałam projektor multimedialny.
Korzystałam z innych urządzeń technicznych odtwarzając muzykę podczas zajęć i zabaw korzystałam z magnetofonu. Prezentowałam filmy edukacyjne wykorzystując DVD. Wszystkie wydarzenia z życia grupy były utrwalane za pomocą aparatu fotograficznego. Szukając odpowiedzi na pytania dzieci korzystaliśmy ze smartfonu. Bardzo często korzystałam na zajęciach z dziećmi z tablicy interaktywnej. Wykorzystywałam ciekawe aplikacje takie jak pisupisu.pl. w celu utrwalenia poznanych wiadomości, oraz rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej
Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności posługiwania się urządzeniami związanymi z technologią informacyjną,
• wzbogacenie warsztatu pracy,
• poszerzenie metod i form pracy,
• pogłębianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej,
• estetyczne przygotowanie dokumentacji przedszkolnej.
Efekty dla przedszkola:
• rozwijanie zainteresowań i umiejętności technologicznych,
• uczenie dzieci bezpiecznego korzystania z Internetu,
• pokazanie wielu możliwości jakie dają aplikacje dla dzieci,
• uatrakcyjnienie ofert edukacyjnej.
Korzystałam z ciekawych szkoleń e-learningowych udostępnianych na stronach np. Lepsza strona edukacji .
Technologia komunikacyjna służyła mi w czasie stażu do kontaktowania się z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami przedszkola. Wykorzystywałam w tym celu przede wszystkim e-maile. Wymieniałyśmy się z innymi nauczycielami scenariuszami przygotowywanych uroczystości, wierszami, piosenkami, ciekawymi informacjami.
Współprowadziłam stronę internetową grupy na której zamieszczałam zdjęcia z wydarzeń przedszkolnych i ich krótki opis. Co miesiąc zamieszczałam wiersz i piosenkę, której dzieci będą się uczyć oraz zadania wychowawczo-dydaktyczne w tym tematykę na każdy tydzień.
Często do kontaktów w sprawach pilnych wykorzystywałam telefon. Wysyłałam maile z ważnymi informacjami do rodziców lub przekazywałam pilne informacje o dziecku np. w przypadku zachorowania.
W ramach pracy zdalnej podjęłam następujące działania:
• analiza zaleceń Ministra Edukacji Narodowej,
• ustalenie formy kontaktu z rodzicem,
• konsultacje z drugim wychowawcą w celu planowania pracy zdalnej,
• przygotowanie materiałów do samodzielnego wykonywania zadań (linki do piosenek, materiałów związanych z tematyką zajęć),
• poszukiwanie wartościowych szkoleń online,
• udział w szkoleniach online,
• Kontakt telefoniczny z logopedą.
Efekty dla nauczyciela:
• szybki i łatwy kontakt z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami,
• przekazywanie bieżących informacji,
• szybki kontakt z rodzicem w sprawach pilnych.
Efekty dla przedszkola:
• szybki kontakt z rodzicami, oraz między dyrektorem i pracownikami,
• promocja działań przedszkola.

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postepowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Na początku każdego roku ustalałam z dziećmi kontrakt grupowy zawierający nasze ustalenia dotyczące zasad obowiązujących w grupie podczas pobytu w przedszkolu. Dzieci zgłaszały swoje pomysły, które zapisywałam na dużym arkuszu brystolu i ozdabiałam prostymi rysunkami ilustrującymi treść ustaleń. Dzieci podpisywały lub stawiały odcisk dłoni pod kontraktem. Następnie wieszałam go na ścianie w zasięgu wzroku dzieci. W ciągu całego roku odwoływałam się do zapisów w nim zawartych. Wspólnie ocenialiśmy czy już udaje nam się zrealizować zapisy w nim zawarte i ewentualnie w jakim stopniu. Dzieci wypowiadały się po czym poznają, że poszczególne ustalenia są realizowane, jakie wypowiedzi i zachowania o tym świadczą.
Dokładnie z dziećmi omawiałam rytuały i procedury związane z różnymi, codziennymi czynnościami wykonywanymi w przedszkolu np. wychodzenie na dwór, korzystanie z łazienki, przygotowanie do posiłków i przebieg posiłków. Szczegółowo omawialiśmy z dziećmi kolejne czynności oraz konsekwentnie przestrzegałam ich stosowania przez dzieci. Wprowadziło to ład i spokój w codziennym funkcjonowaniu grupy. Dzieci znały oczekiwania nauczycieli i łatwiej im było zachowywać się w sposób pożądany, zgodny z przyjętymi zasadami.
Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych,
• dobre funkcjonowanie grupy,
• zmniejszenie ilości trudnych sytuacji organizacyjnych.
Efekty dla przedszkola:
• dobra organizacja pracy przedszkola,
• minimalizacja konfliktów,
• stosowanie przez dzieci procedur i zasad.

W pracy dydaktycznej stosowałam metody aktywizujące, które są szczególnie efektywne i atrakcyjne dla dzieci. W celu relaksacji i rozwijania muzykalności dzieci stosowałam metodę aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss.
Często na zajęciach stosowałam zespołową formę pracy, aby nauczyć dzieci współpracy, pokazać, że praca w zespole daje lepsze efekty niż indywidualna, wyeliminować u dzieci niezdrową rywalizację, nauczyć zawierania kompromisów, dyskusji i tolerancji.
Efekty dla nauczyciela:
• podniesienie skuteczności swoich oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych,
• zapobieganie wykluczeniu niektórych dzieci.
Efekty dla przedszkola:
• integracja dzieci,
• nabycie umiejętności współpracy z innymi,
• rozwijanie cech potrzebnych w codziennych satysfakcjonujących kontaktach z innymi ludźmi,
• podniesienie jakości pracy przedszkola.
W swojej współpracy z rodzicami dążyłam do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Na zebraniach ustalałam zasady współpracy, przekazywania sobie informacji o dzieciach oraz omawiałam najważniejsze założenia jakie stawiam sobie w pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o stosowaną przeze mnie w pracy Pozytywną Dyscyplinę. Informowałam rodziców jakie są główne założenia tej metody. W przypadku problemów wychowawczych występujących u dzieci spotykałam się indywidualnie z rodzicami i ustalaliśmy wspólne kierunki oddziaływania. W ten sposób udało się poprawić zachowanie dzieci.
Efekty dla nauczyciela:
• zwiększenie skuteczności swoich oddziaływań wychowawczych,
• budowanie swojego prestiżu jako kompetentnego nauczyciela posiadającego dużą wiedzę i stosującego nowatorskie metody wychowawcze.
Efekty dla przedszkola:
• ujednolicenie oddziaływań domu rodzinnego i przedszkola,
• pomoc rodzicom w problemach wychowawczych z dziećmi.
Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Opracowywałam informacje na temat dzieci dla pracowników poradni. Realizowałam zalecenia zawarte w opiniach poradni wydawanych dla moich wychowanków.
W każdym roku szkolnym zapraszałam logopedę na badanie przesiewowe w celu przedstawienia prawidłowości rozwojowych mowy dziecka oraz czynników wpływających na wady wymowy oraz sposobów usprawniania narządów mowy dziecka.

Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie współpracy ze specjalistami,
• doskonalenie umiejętności i wiedzy,
• podniesienie efektywności swoich oddziaływań.
Efekty dla przedszkola:
• zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju,
• współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi poszerzyć własne wiadomości na ten temat i poznać nowe metody pracy z dziećmi były to m.in.
1.Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”, „Jak reagować na agresje uczniów – skuteczne techniki radzenia sobie z problemem”, „Biblioterapia i bajkoterapia”.
2.„Jaki mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły- Adele Faber, Elaine Mazlish,
3.„Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”- Adele Faber, Elaine Mazlish. „Wychowanie bez klapsa” – Aleksandra Cyran- Żuczkowska,
4.„Zobaczcie co potrafię”– Armin Krenz,
5.„Aktywne wychowanie” – Ross Campbell,
6.„Proszę nie gaś światła o radzeniu sobie ze strachem i niepewnością” – Heike Baum,
7. „Co nam mówią rysunki dzieci’ – Nora Rodriguez,
8.„Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci” – Anna Mikler Chwastek.
Swoją wiedzę pogłębiałam również korzystając z literatury pedagogicznej i wykorzystywałam ją na zajęciach dydaktycznych były to m. in.
- zabawy z muzyką dla dzieci, - Tomasz Klaman,
- żywioły w przedszkolu: ogień, ziemia, woda, powietrze,- Gisela Walter,
- teatrzyki dla dzieci: inscenizacje na cały rok – Cezary Piotr Tarkowski,
- zabawy przygotowujące do szkoły- Barbel Merthan,
- gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat – Klaus W. Vopel,
- zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży – Ulrich Vohland.
-bawimy się z małymi dziećmi – Hanna Trwaińska
- zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych – Vlasta Karaskova.
Efekty dla nauczyciela:
• pogłębienie wiedzy metodycznej i merytorycznej,
• wzbogacenie wiedzy teoretycznej, inspiracja do działań praktycznych.

Efekty dla przedszkola:
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych przedszkola.
§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W ciągu całego okresu stażu systematyczne śledziłam zmiany w przepisach prawa oświatowego w tym, w szczególności dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznałam się z trzema najważniejszymi ustawami regulującymi pracę placówek oświatowych:

- ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
- ustawą z 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481)
- ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami).
Wykorzystywałam w swojej pracy zapisy z następujących ustaw i rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego:
- Karty nauczyciela
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2013 poz. 393),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. 2018 poz. 1574 ze zmianami)

Najważniejszym dla mnie dokumentem regulującym pracę z dziećmi jest podstawa programowa stanowiąca załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz.U. 2017 poz. 356 ze zmianami). Dokładna analiza tego dokumentu pomogła mi w wyborze programu wychowania przedszkolnego/nauczania gwarantującego realizację podstawy programowej.

W pracy z dziećmi wykorzystywałam zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591 ze zmianami).

Dokumentację przedszkolną prowadziłam zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz.U. 2017 poz. 1646 ze zmianami).

Stosowałam się do zapisów dotyczących obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci zawartych w:

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. 2003 nr6 poz. 69 ze zmianami),

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2018 r. poz. 2140).
Organizując wycieczki robiłam to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).
Byłam członkiem zespołu powołanego do dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opracowania IPET-u Wykorzystywałam podczas pracy w zespole zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz, 1578 ze zmianami).
Częste korzystanie z tekstów oświatowych aktów prawnych znajdujących się w internecie umożliwił mi stworzenie bazy adresów stron internetowych. Dzięki temu umożliwiłam sobie szybki dostęp do oświatowych aktów prawnych.
Strony internetowe z których korzystam to m.in.:
www.portaloswiatowy.pl ,
oświataiprawo.pl,
www.produkty.lex.pl,
https:/lepszastrona.edu.pl.
Współtworzyłam dokumentację przedszkola m.in. statut przedszkola, koncepcję pracy przedszkola.
Posługiwałam się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wycieczek oraz wyjść.
Systematycznie wychodziłam z dziećmi na spacery, jak również wycieczki na:
• Skrzyżowanie dróg,
• Do lasu,
• Na łąkę,
• Nad rzekę.

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowałam autokarową wycieczkę do:
1.Wioski Mchu i Paproci w Wólce Lesiewskiej.
2. Sadów Klemensa w Podskarbicach Szlacheckich.
Zorganizowałam wyjścia do MDK – u na spektakle teatralne:
• „Duch skrzyni- różnorodność kultur Europy”.
• „ Mikołaj spełnia sny”.
• „Kotek Kłopotek”
W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałam autokarową wycieczkę do:
1. Fabryki bombek w Piotrkowie Trybunalskim.
Zorganizowana przeze mnie wycieczka przeprowadzona była zgodnie z przepisami prawa oraz zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Zorganizowałam również wyjścia do MDK – u na spektakle teatralne:
• „Zośka, Piraci i wielka draka”.
• „ Magiczne słowo”.
• „Luis i obcy”.
• „Bałwankowa kraina”.
• „Porcelanowe lale’.
• „W krainie Lawendowego Rycerza”
Efekty dla nauczyciela:
• zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek,
• wzbogacanie dzieci o nowe doświadczenia.

Efekty dla przedszkola:
• podejmowanie działań na rzecz integracji przedszkola z lokalnym środowiskiem.
Podsumowanie
Działania podejmowane przeze mnie przez cały okres stażu wpłynęły na poszerzenie wiedzy i umiejętności psychologicznych i pedagogicznych. Pozwoliły mi zdobyć większą pewność siebie oraz zbudować adekwatną samoocenę. Zdałam sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron. Podejmując nowe formy doskonalenia oraz modyfikując pracę pod wpływem informacji zwrotnych uzyskanych od opiekuna stażu i innych nauczycieli, minimalizowałam popełniane błędy i doskonaliłam swoją pracę. Wzbogaciłam znacząco swój warsztat pracy. W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi. Ciekawe metody i formy pracy wpłynęły pozytywnie na rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, ich wiedzy i umiejętności Organizowane konkursy, zawody, uroczystości czy wycieczki były dla mnie ciekawym doświadczeniem, pozwoliły udoskonalić umiejętności organizacyjne, polepszyć współpracę z rodzicami i integrację z dziećmi. Podczas realizacji różnych zadań ściśle współpracowałam z wieloma nauczycielami jak również z opiekunem stażu, ucząc się w ten sposób współpracy, podziału obowiązków. W trakcie stażu nawiązałam współpracę z wieloma instytucjami działającymi w najbliższym środowisku. Nawiązane kontakty będę podtrzymywać i kontynuować współpracę z poznanymi ludźmi w kolejnych latach. Cały okres stażu dał mi okazje do intensywnego rozwoju, czuję potrzebę dalszego doskonalenia i rozwijania nabytych umiejętności. Mam więc nadzieję, ze kolejne lata dostarczą mi wiele okazji do rozwoju zawodowego, co będzie stale wpływać na efektywność mojej pracy. Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Wszystko czego nauczyłam się przez dotychczasowy okres pracy tworzy bazę mojego dalszego rozwoju zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.