X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45562
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie za 2018/2019 ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Staż rozpoczęłam 1 września 2017r. w Szkole Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie na stanowisku nauczyciela oddziału przedszkolnego. W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęłam pracę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego jest na bieżąco modyfikowany.
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
W II okresie roku szkolnego 2018/ 2019 poszerzałam także swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach doskonalących:
- warsztaty Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej listopad 2018r.
- warsztaty Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej marzec 2019r.
- szkolenie " Kompetencje kluczowe, a najważniejsze umiejętności zdobywania przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego, określone w aktach prawnych z zakresu polskiego prawa oświatowego oraz w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej" luty 2019r.
- szkolenie " Nauczyciel, uczeń, rodzic - triada edukacji i wychowania" maj 2019r.
- udział w radach szkoleniowych z zakresu WDN - u
W roku szkolnym 2018/2019 brałam udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka. Przeprowadziłam także diagnozę wstępną, śródroczną i końcową w kasie pierwszej. Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Rady Pedagogicznej wykonując przydzielone mi zadania. Na bieżąco wzbogacam swój warsztat pracy o samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne np. karty pracy, pomoce do zajęć. Tworzyłam scenariusze zajęć i uroczystości szkolnych. Wykonywałam dekorację, które ozdabiały klasę i korytarz szkolny.
Pracowałam z dziećmi elementami MDS Marty Bogdanowicz oraz "Dziecięcą matematyką" wg koncepcji E. Gruszczyk - Kolczyńskiej. Wykorzystywałam elementy pedagogiki zabawy podczas zajęć edukacyjnych. Przygotowałam dzieci do występu z okazji Pasowania na pierwszaka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki .
Śledziłam portale internetowe dla nauczycieli, studiowałam zamieszczane tam artykuły i opracowania. Przeglądałam biuletyn dla nauczycieli "Życie szkoły"; " Bliżej przedszkola" . Studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Książki po które sięgałam to:
J. Mickiewicz, Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania dla uczniów klas młodszych. Zeszyt 1, Toruń 1999
Z. Rejniak, D. Stryjewska, Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter, Kielce 2002
M. Bogdanowicz, Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992
E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka dwadzieścia lat później
E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, edukacja matematyczna w klasie I
Kontakt z rodzicami był na bieżąco. Rodzice chętnie współpracowali podczas wszystkich uroczystości ponadto chętnie uczestniczyli w życiu klasy.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Komputer w pracy wykorzystuje aby napisać wszystkie dokumenty potrzebne do rad pedagogicznych oraz do tworzenia dokumentacji związanej z ewaluacją wewnątrzszkolną. Dzięki Internetowi śledzę aktualności dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Przygotowując się do pracy często tworzę własne kart pracy, sprawdziany, scenariusze uroczystości. Na stronie wydawnictwa Nowa Era w zakładce "dla nauczycieli" korzystam z planów wynikowych, arkuszy ewaluacyjnych, sprawdzianów, kartkówek itp. dokumentów. Komputer wykorzystuję do pisania wniosków z diagnoz przeprowadzonych w klasie pierwszej. Dzięki technologii informacyjnej tworzyłam pomoce dydaktyczne potrzebne na zajęcia oraz przygotowywałam dekorację. Wykorzystałam pocztę elektroniczną dzięki której szybciej komunikowałam się z koleżankami w celu przekazywania materiałów, informacji. Podczas zajęć sięgam po nośniki audiowizualne aby uatrakcyjnić zajęcia. W codziennej pracy odtwarzacz CD to podstawa. Dzięki niemu dzieci słuchają piosenek z repertuaru dziecięcego. Prezentuję także dzieciom ciekawostki informacyjne, filmiki edukacyjne, które odtwarzane są na tablicy multimedialnej.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. W roku szklonym 2018/2019 pełniłam funkcję litera WDN - u oraz byłam przewodniczącą zespołu ewaluacyjnego.
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
W roku szkolnym 2018/2019 opracowałam program " Polubić matematykę" który wdrożę w klasie II po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W tym roku szkolnym przeprowadziłam trzy diagnozy w klasie I. Wnioski i wskazówki do dalszej pracy opracowałam i przedstawiłam rodzicom na zebraniu oraz dyrektorowi. W czasie zajęć edukacyjnych staram się stosować innowacyjne metody wykorzystując dziecięcą matematykę E. Gruszczyk - Kolczyńskiej, pedagogikę zabawy, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Wspólnie z koleżanką przygotowałyśmy w ramach Dnia Kobiet montaż słowno - muzyczny, który nasi uczniowie zaprezentowali lokalnej społeczności na świetlicy w Murzynnie. W minionym roku szkolnym uczniowie byli w kinie na filmie pt. " Księżniczka i smok" oraz w operze Nova w Bydgoszczy na balecie "Dziadek do orzechów" oraz W "Baju Pomorskim" w Toruniu na przedstawieniu pt. "Kopciuszek" . Pomagałam przy organizacji Święta Edukacji Narodowej, wigilii szkolnej. Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas maratonu pieśni patriotycznych połączonego z nocowaniem. Ponadto przygotowałam andrzejki, pasowanie na pierwszaka oraz Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki przy współpracy z koleżankami i rodzicami. Zorganizowałam wyjazd na lekcję biblioteczną do MGBP w Gniewkowie. Wszystkie przedsięwzięcia zostały umieszczone na stronie fb naszej szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. Wszystkie działania na rzecz szkoły podejmuję z dużym zaangażowaniem. W trakcie swej pracy współpracuję z pedagogiem szkolnym dzieląc się swoimi spostrzeżeniami. Podczas uroczystości patriotycznych byłam jako opiekun pocztu sztandarowego. Uczestniczyliśmy w akcjach sprzątanie świata, zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska, zbieraniu nakrętek oraz przyborów biurowych dla dzieci ze szpitala.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
W roku szkolnego 2018/2019 prowadziłam obserwację dwóch uczniów klasy drugiej. X i Y obserwowałam podczas zajęć lekcyjnych, ponieważ mam w tej klasie lekcje łączone i przerw.
Dziewczynka jest bardzo cicha, małomówna, wycofana. Ma problemy z emocjami. Dziewczynka ma wolne tempo pracy oraz problemy w nauce. Głównymi objawami jakie wskazują na istnienie problemu są kłopoty z czytaniem ( czyta wolno z częściowym rozumieniem oraz . W klasie X jest lubiana traktowana jak młodsze dziecko, którym trzeba się zaopiekować. Chłopiec z kolei został przeniesiony przez rodziców z innej szkoły w październiku. Y ma bardzo niską samoocenę, nie wierzy we własne możliwości. Ponadto ma wolne tempo pracy oraz problemy w nauce. Y z kolei jest nielubiany w zespole klasowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.