X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45313
Przesłano:

Tworzę przez cały rok - dekoracje na Boże Narodzenie. Konspekt lekcji plastyki w kl. V

KONSPEKT LEKCJI PLASTYKI
dla kl. V d

Temat: „ Tworzę przez cały rok - dekoracje na Boże Narodzenie.
Data realizacji: 19.12.20xx
Czas trwania zajęć: 1 x 45 min.
Prowadząca: Joanna KXXXXX
Nauczany przedmiot: plastyka

SXXXXXXXXPodstawowa Nr XX wXXXXXXX

CEL GŁÓWNY: wyrażanie w pracach plastycznych uczuć wobec rzeczywistości; kształtowanie kultywowania zwyczajów świątecznych; tworzenie aranżacji z elementów stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu; organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych umiejętności i rozwijaniu sprawności manualnej.

CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
• zna zwyczaje i tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia,
• umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu środków wyrazu takich jak kształt i barwa,
• rozwija zdolności manualne i wyobraźnię plastyczną,
• potrafi zaprojektować i wykonać kompozycję,
• zachowuje logikę kompozycji,
• zachowuje zgodność wypowiedzi plastycznej z tematem,
• zgodnie współpracuje w grupie

CELE WYCHOWAWCZE:
• kształtowanie motywacji do zdobywania wiedzy i umiejętności
• kształcenie koncentracji uwagi,
• umiejętność współpracy w grupie.

METODY PRACY:
• podająca – pogadanka,
• eksponująca – pokaz, prezentacja z wykorzystaniem multimediów
• praktyczna

FORMY PRACY:
• indywidualna (ćwiczenia z korektą nauczyciela) i grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- prezentacja przykładowych szopek (multimedia)
- tekturowy podkład do wykonania kompozycji
- podręcznik - ilustracje obrazująca dzieło Botticielliego Madonna z dzieciątkiem,
- kartka bloku A4, arkusz A1
- farby akwarelowe lub plakatowe, mazaki, kredki, pastele

FAZY LEKCJI:

I Faza wprowadzająca:
1. Nauczyciel wita się z uczniami; sprawdza obecność.
2. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
3. Nauczyciel wprowadza uczniów do tematu lekcji; wyjaśnia pojęcie kompozycji.
4. Nauczyciel na podstawie pokazu multimedialnego przedstawia temat.
5. Uczniowie losują postaci wykonane przez nich do szopki Rozmowa na temat wykonywanej pracy.

II Faza realizacyjna:
1. Nauczyciel podaje uczniom temat pracy: „ Szopka klasy V d”, wyjaśnia i pokazuje sposób wykonania pracy oraz zasady komponowania na przygotowanym podkładzie.
3. Nauczyciel przypomina zasady ocieniania i bezpieczeństwa podczas pracy
4. Uczniowie pracują indywidualnie i grupowo (nauczyciel dokonuje korekty)
5. Po zakończeniu pracy uczniowie prezentują swoje dzieła.

III Faza podsumowująca:
1. Nauczyciel ocenia prace uczniów.
2. Podsumowanie lekcji - uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela związane ze zrealizowanym tematem:
3. Czynności organizacyjno-porządkowe.

Osiągnięcia ucznia:
Wiadomości:
Uczeń:
• zna pojęcie kompozycja
• zna definicje terminów: szopka

Umiejętności:
Uczeń:
• stosuje właściwe techniki
• stosuje właściwe nazewnictwo z poznanego zakresu tematu
• stosuje bezpieczne zasady przy pracy

Wychowanie:
Uczeń:
• zgodnie potrafi pracować w grupie
• uczy się dokładności, wytrwałości w pracy

Treści nauczania:
1. Kontakt z dziełami sztuki plastycznej
2. Środki wyrazu plastycznego i działania plastyczne

Osiągnięcia
1. Posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi.
2. Tworzenie aranżacji z elementów stosując układy kompozycyjne właściwe dla uzyskania zamierzonego wyrazu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.