X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44846
Przesłano:
Dział: Języki obce

Jaki jest twój pokój i co w nim jest? Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4

Konspekt lekcji z języka angielskiego przeprowadzonej w klasie 4
Temat: Jaki jest twój pokój i co w nim jest? – rozmawiamy na temat swoich pokoi.
Cel główny: ćwiczenie umiejętności opisu pokoju. Określanie położenia przedmiotów.
Język czynny: przyimki miejsca: in, on, under, near, behind, between.
Język bierny: Zwrot: What is your bedroom like?
Powtórzenie: Nazwy mebli, przyimki miejsca.
Metody pracy: słowne, problemowe, waloryzacyjne, praktyczne.
Pomoce dydaktyczne: Podręcznik „Team up plus”, karty obrazkowe, gra „Szukanie skarbu”.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Introduction - wprowadzenie.
1. Powitanie. Sprawdzenie pracy domowej.
2. Rozgrzewka językowa. Przypomnienie przyimków miejsca, poznanych na poprzedniej lekcji. Gra „Szukanie skarbu”. Nauczyciel objaśnia zasady gry. Uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje wskazówki (w języku angielskim), które prowadzą do skarbu. Skarbem każdej z grup jest zdjęcie pokoju.
Przypięcie zdjęć na tablicy.
II. Presentation - prezentacja.
3. What’s your bedroom like? – jaki jest twój pokój?
Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa pytania: What’s your bedroom like? oraz I like music. Objaśnia różnicę w zastosowaniu czasownika like i podaje dodatkowe przykłady - What’s the weather like? What’s Warsaw like?
4. Opis pokoju. Nauczyciel podaje słownictwo - przymiotniki, którymi można opisać ogólny wygląd pokoju: big, small, modern, cosy, bright.
Uczniowie porównują wygląd dwóch pokoi.
5. Wymowa głosek , . Nauczyciel zapisuje w dwóch kolumnach wyrazy, w który występują te głoski. Słuchanie i powtarzanie wyrazów. Rozmowa na temat różnicy w wymowie. (ćwiczenie 3, str. 60)
III. Practice – ćwiczenia praktyczne.
6. Ćwiczenie rozumienia ze słuchu. Zadaniem uczniów jest określenie głównej myśli wypowiedzi oraz znalezienie określonych informacji. (ćwiczenie 4, str. 60).
7. Ćwiczenia w opisywaniu pokoju. Nauczyciel prezentuje zdjęcia pokoi, zadaje pytania związane z jego wyglądem. Uczniowie odpowiadają.
8. Ćwiczenia dodatkowe - Zeszyt ćwiczeń, str. 27

IV. Conclusion - podsumowanie.
9. Praca w parach
Zadaniem dzieci jest pytanie i udzielanie odpowiedzi. Np. jedno dziecko w parze kładzie piórnik na ławce i pyta Where is the pencil-case? Drugie dziecko odpowiada: On the table.
10. Praca domowa.
11. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.