X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44845
Przesłano:
Dział: Języki obce

Christmas trees. Scenariusz lekcji języka angielskiego, klasa 6

Konspekt lekcji z języka angielskiego przeprowadzonej w klasie 6
Temat: Why do we have Christmas trees? Dlaczego mamy choinki?
Cel główny: uczniowie poznają historię dekorowania choinki.
Cele szczegółowe: uczeń:
• Zna słownictwo związane z Bożym Narodzeniem oraz nazwy świątecznych dni.
• Potrafi zredagować notatkę w oparciu o obejrzany filmik.
• Wie, dlaczego jodła/świerk jest symbolem Bożego Narodzenia.
• Potrafi nazwać ozdoby choinkowe.
• Potrafi dopasować ozdoby do poszczególnych krajów.
• Wysłuchuje świątecznej piosenki i uzupełnia brakujące wyrazy w tekście.
• Prowadzi dialog z kolegą na temat tradycji dekorowania choinki w jego domu.
Metody pracy: podające, eksponujące (film), praktyczne
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa
Pomoce dydaktyczne: krzyżówka, ilustracje, filmik, karta łączenia informacji, tekst piosenki.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Introduction - wprowadzenie.
1. Powitanie. Sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa. Przypomnienie wiadomości związanych ze Świętami Bożego Narodzenia: nazwy poszczególnych dni świątecznych, słownictwo. Uczniowie zapisują nazwy świątecznych dni: Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day oraz rozwiązuję krzyżówkę z hasłem „Christmas”.
II. Presentation - prezentacja.
3. The history of decorating Christmas tree. Historia tradycji dekorowania choinki.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy pytanie, które jednocześnie jest tematem lekcji: Why do we have Christmas trees?
• Obejrzenie krótkiego filmu przedstawiającego historię tradycji dekorowania choinki. Omawianie poszczególych części filmu.
• Wyjaśnienie nowego słownictwa pojawiającego się w filmie.
• Zapisanie w punktach historii choinki.
4. Rozmowa, dlaczego to właśnie jodła/świerk jest jednym z symboli Bożego Narodzenia. Zapisanie wniosków w zeszycie.
III. Practice – ćwiczenia praktyczne.
5. What can we hang on the Christmas tree? Co możemy powiesić na choince. Ćwiczenie znanego już słownictwa oraz poznanie nowego.
6. Dekoracje świąteczne w różnych krajach światach. Dopasowanie przez uczniów kraju do dekoracji. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
7. „White Christmas” – wysłuchanie piosenki i uzupełnianie brakujących słów w tekście.
8. Ćwiczenia dodatkowe – układanie jak największej liczby wyrazów powstałych ze słowa CHRISTMAS.

IV. Conclusion - podsumowanie.
9. Praca w parach
Zadaniem dzieci jest pytanie i udzielanie odpowiedzi na temat dekorowania choinki w ich domach.
Do you decorate the Christmas tree? When?
Which ornaments do you hang on the tree?
10. Podsumowanie zajęć.
11. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.