X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44795
Przesłano:

Konkurs ekologiczny

Konkurs Ekologiczny

Liczba punktów ................. na ......30............ możliwych

Imię i nazwisko ........................................

Drogi uczestniku konkursu ekologicznego!

Masz przed sobą test składający się z 23zadań. Przeczytaj uważnie polecenia do wszystkich zadań. W odpowiednich miejscach czytelnie zapisuj swoje rozwiązania i odpowiedzi. Do zadań zamkniętych podane są 3 lub 4 odpowiedzi ( A, B, C lub D), ale tylko jedna z nich jest poprawna. Zaznacz ją znakiem x . Jeżeli się pomylisz, błędną odpowiedź zaznacz kółeczkiem.

Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut.

Powodzenia!
1. Nazwa EKOLOGIA stosowana jest do określenia:

a. zależności tylko pomiędzy roślinami 
b. zależności tylko pomiędzy zwierzętami /1
c. sposobów ochrony środowiska
d. zależności pomiędzy żywymi organizmami a środowiskiem ich życia

2. Odpady niebezpieczne to:

a. te, które ze względu na skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości stanowią zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego
b. odpady komunalne
c. odpady przemysłu spożywczego /1
d. każdy rodzaj odpadów

3. Dzień Ziemi obchodzimy:

a. 22 kwietnia
b. 22 lipca /1
c. 22 czerwca
d. 1 września

4.Wskaźnikami czystego powietrza są:

a. motyle
b. widłaki /1
c. paprotniki
d. porosty

5.Wypalanie traw wiosną jest:

a. zjawiskiem szkodliwym dla roślin i zwierząt
b. zabiegiem , który poprawia żyzność łąki /1
c. zabiegiem, który nie ma wpływu na stan wypalonego obszaru
d. zabiegiem poprawiającym estetykę otoczenia

6. Najbardziej niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka wywołuje wdychanie
powietrza skażonego:

a. pyłami azbestu /1
b. pyłami węgla kamiennego
c. pyłami tlenków glinu

7.Co należy robić z odpadkami organicznymi:

a. wyrzucać do śmietnika /1
b. kompostować
c. spalać w piecu
d. segregować

8. Kwaśny deszcz jest przyczyną:

a. raka skóry /1
b. wymierania lasów
c. powodzi
d. poprawy żyzności gleby

9. Smog jest to:

a. legendarny stwór mieszkający na Wawelu /1
b. mieszanina gazów wydobywająca się z fabryk
c. chmura dymu, pyłu i spalin unosząca się nad miastem
d. mieszaniną gazów z czynnych wulkanów

10 Wymień 3 źródła energii odnawialnej:

a. ........................................
b. ........................................ /3
c. ........................................

11. Podaj nazwę gazu odpowiedzialnego za powstawanie dziury ozonowej

........................................ /1

12. Dbamy o ilość zużywanej wody kąpiąc się :

a. w wannie pełnej wody,
b. pod prysznicem, /1
c. w wannie napełnionej wodą do połowy

13. Nieodnawialnymi zasobami przyrody są:

a. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny,
b. woda, gleba, /1
c. powietrze, roślinność

14.Które z poniższych roślin mają zdolność kumulowania wody i zapobiegania powodziom?

a. paproć zwyczajna
b. mech torfowiec /1
c. podrzeń żebrowiec

15. Akcja „Sprzątanie Świata” odbywa się corocznie:

a. w kwietniu
b. we wrześniu /1
c. w październiku

16. Woda zanieczyszczona zarazkami chorobotwórczymi może powodować:
/1
a. zawał serca, reumatyzm, katar
b. dur brzuszny, cholerę, czerwonkę
c. katar, ból ucha, czerwonkę

17. Bagna, torfowiska, podmokłe łąki:
/1
a. należy osuszać, bo są wylęgarnią komarów
b. należy chronić, bo stanowią magazyn wody i miejsce życia roślin i zwierząt
c. należy osuszać, aby uzyskać tereny pod uprawę

18. Emisja zanieczyszczeń jest to:

a. ilość zanieczyszczeń wydalanych do atmosfery /1
b. ilość zanieczyszczeń powstających w procesie technologicznym
c. ilość zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniach oczyszczających spaliny

19. Patronem ekologów jest:

a. św. Walenty /1
b. św. Antoni
c. św. Augustyn
d. św. Franciszek

20. Podaj trzy sposoby oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. /3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Dlaczego nie możemy spalać odpadów w kotłowniach domowym :

a) _____________________ c) ______________________ /4

b) _____________________ d) ______________________

23. Wyjaśnij co to jest recykling ? /2

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

razem 30 punktów

Karta odpowiedzi:

1. D 6. A 11. FREON 16. B
2. A 7. B 12. B 17. B
3. A 8. B 13. A 18. A
4. D 9. C 14. B 19. D
5. A 10. WODA,SŁOŃCE,WIATR 15. B

20. uszczelnianie kranów, prysznic zamiast kąpieli, zmywanie w misce zamiast pod bieżącą wodą

22. np. powstają silnie trujące związki; dochodzi do zatłuszczenia kominów; wydzielające się toksyny uszkadzają wątrobę, płuca, rdzeń kręgowy; dioksyny działają rakotwórczo, uszkadzają płód; narażamy się na karę grzywny lub aresztu

23. Ponowne zastosowanie do cyklu produkcyjnego odpadów np. szkła papieru , plastiku , tkanin , metali

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.