X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44796
Przesłano:

Budowa układu pokarmowego człowieka. Konspekt lekcji

Temat: Budowa układu pokarmowego człowieka .

Zakres treści programowych:
- budowa układu pokarmowego
- fizjologia układu pokarmowego człowieka z uwzględnieniem procesów trawiennych

CELE LEKCJI:
wiadomości:
- budowa układu pokarmowego człowieka
- funkcje poszczególnych narządów tego układu
- najważniejsze enzymy trawienne i ich działanie
umiejętności:
- doskonalenie umiejętności korzystania z wiedzy zdobytej na poprzednich lekcjach
- umiejętność wykazywania związku budowy z funkcją poszczególnych części układu pokarmowego
 - doskonalenie umiejętności rozpoznawania i opisywania prostych schematów dotyczących budowy organizmów
- doskonalenie umiejętności formułowania hipotez, rozwiązywania problemów i formułowania wniosków
postawy:
- kształcenie postawy badawczej
- rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji i formułowaniu wniosków

Strategia: operacyjna, problemowa i asocjacyjna

Metody: pogadanka, obserwacja, praca z tekstem źródłowym

Forma pracy uczniów: grupowa
Typ lekcji: lekcja poświęcona nowej treści nauczania
Środki dydaktyczne: tablice poglądowe, foliogramy, podręcznik, karta pracy uczniów

PRZEBIEG LEKCJI

I CZĘŚĆ WSTĘPNA

sprawy organizacyjne , sprawdzenie obecności, zapisanie tematu na tablicy

II. CZEŚĆ REALIZACYJNA

1. Stworzenie sytuacji problemowej – omówienie budowy układu pokarmowego człowieka ze wskazaniem na jego odcinkową i zróżnicowaną budowę narządów wchodzących w jego skład.
2. Sformułowanie problemu:
Dlaczego układ pokarmowy wykazuje odcinkową i zróżnicowaną budowę?
3. Sformułowanie hipotezy:
Istnieje ścisły związek budowy z funkcjami układu pokarmowego.
4. Ustalenie planu weryfikowania hipotezy:
- podział na grupy (uczniowie zostają podzieleni na 4 czteroosobowe grupy) i wybór ich liderów
- każda grupa ma omówić przydzielony odcinek układu pokarmowego :
a) jama ustna
b) gardło , przełyk
c) żołądek
d) jelita (cienkie i grube )
e) gruczoły trawienne : wątrobę i trzustkę
- liderzy grup referują kolejne odcinki układu pokarmowego według wskazania przez  nauczyciela

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

1. Podsumowanie przez nauczyciela pracy uczniów
- ocena pracy grup

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.