X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44727
Przesłano:

Wędrówki po Polsce - nasze regiony. Scenariusz zajęć z informatyki - metoda projektu

Scenariusz zajęć z informatyki – metoda projektu

Temat: Wędrówki po Polsce – nasze regiony.
Cel ogólne:
• Wykonanie albumów prezentujących regiony Polski.
Cele szczegółowe:
• Uczeń zna regiony Polski i potrafi wskazać je na mapie.
• Uczeń potrafi wyszukać informacje w Internecie, encyklopedii, książce.
• Uczeń potrafi stworzyć pracę plastyczną.
• Uczeń potrafi stworzyć album w programie Word, Power Point oraz album w formie papierowej ze zdobytych informacji i zgromadzonych materiałów.
Metody pracy: praktyczne (pokaz, metoda projektów)
Formy pracy na lekcji: indywidualna, grupowa
Korelacja z innymi przedmiotami:
• plastyka, technika – tworzenie albumu w formie papierowej (np. rysunek, tworzenie mapy – kontury regionu, zbiór fotografii strojów ludowych itp.)
• historia – wyszukiwanie informacji nt. dawnego podziału województw.
• język polski – tworzenie notatek, opisów.
• geografia – wyszukiwanie regionów i miast na mapie.
Kształtowanie postaw: umiejętność współpracy w zespole, rozwijanie wyobraźni
i twórczego myślenia.
Czas realizacji projektu: 4 tygodnie (2h w tyg.)
Projekt realizowany w czterech grupach. Każda grupa wykona część albumu dotyczącego danego regionu polski w różnej formie:
• Album w formie papierowych kart.
• Album w programie Power Point.
• Album w programie Word.
Dostępne źródła gromadzenia materiałów: artykuły, fotografie, mapy, teksty legend, informacje z Internetu, encyklopedie, książki, program Word, Power Point.
Pytania i dyspozycje do rozgrzewki:
• Czy jesteście zadowoleni, że mieszkacie właśnie tu?
• Czym chcielibyście się pochwalić będąc mieszkańcem swojej miejscowości?
• Jakie znacie ciekawe miejsca w swojej miejscowości?
Etapy pracy:
1. Powołanie zespołów
2. Rozdanie i przedstawienie instrukcji dla uczniów:
Zadania dla grup:
• okładkę albumu papierowego wykonuje ochotnik z każdej grupy.
• wyszukanie informacji o:
o dawnych i aktualnych regionach Polski,
o legendach związanych ze stolicą danego regionu,
o położeniu regionów na mapie fizycznej Polski,
o zabytkach i ciekawostkach,
o zwyczajach, gwarze,
o strojach ludowych.
• gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania albumu.
3. Realizacja projektu – zbiór materiałów, informacji. Stworzenie albumów (w programie Word, Power Point, album w formie papierowej).
4. Prezentacja albumów:
• wszyscy członkowie grupy: Uczeń:
o mówi i wskazuje na mapie opisywany region,
o wskazuje stolicę.
o prezentuje herb,
o stroje ludowe,
o ciekawostki (np. gwara),
o zabytki,
o legendę,
o interesujące miejsca godne zobaczenia,.
5. Kryteria oceny projektu
Grupa będzie oceniana za oryginalność pomysłu, zorganizowanie materiałów i stworzenie albumów na trzy sposoby, udział i zaangażowanie poszczególnych członków grupy w realizację przedsięwzięcia.
6. Zakończenie i ewaluacja:
• Czy podobała Ci się praca w grupie?
• Co Ci sprawiło najwięcej problemów?
• Czego nowego dowiedziałeś się o sobie?
• Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?
• Czy wiesz dlaczego warto pracować metodą projektu?
• Czy chciałbyś jeszcze wziąć udział w jakimkolwiek projekcie? Uzasadnij swoją wypowiedź.

Wszystkie albumy zostają złożone w całość.
Z programu Word i Power Point wydrukowane.

Zadania dodatkowe w szkole:
Wszystkie trzy rodzaje albumów umieszczone na wystawie – konkurs.
Punkty w „klasie na medal” – przebranie się całej klasy w stroje typowe dla danego regionu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.