X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44691
Przesłano:

Kartka z kalendarza - 11 listopada. Scenariusz zajęć z wychowawcą

Konspekt lekcji w klasie IV

Przedmiot: Zajęcia z wychowawcą
Temat: Kartka z kalendarza − 11 listopada.

Cel ogólny: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
(na podstawie założeń programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły obejmującego rozbudzanie poczucia miłości i więzi z krajem ojczystym, uzmysłowienie odpowiedzialności za własne państwo)

Cele dydaktyczne
rozbudzanie patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny
zapoznanie z wybranymi faktami na temat historii Polski

Cele operacyjne:
Uczeń:
potrafi wymienić wybrane fakty z historii Polski
wyjaśnia pojęcia: patriota, patriotyzm, niepodległość, symbole narodowe, naród,
ma świadomość 100 rocznicy Odzyskanie Niepodległości,
wie, z jakiego powodu obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości,
zna datę Narodowego Święta Niepodległości,
rozpoznaje symbole narodowe: flagę , hymn i godło,
wie kto jest twórcą hymnu Polski,
prezentuje na zajęciach postawę aktywną, proedukacyjną,
dokonuje samooceny,
doskonali sprawność manualną

Metody nauczania: pokaz, pogadanka, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy: praca zespołowa, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: układanki flaga, godło Polski, hymnu Polski, rzutnik i ekran, materiały plastyczne (flamastry, arkusz szarego papieru, klej), krzyżówka z hasłem.

Przebieg lekcji:
Część organizacyjna: Sprawdzenie obecności, zapisanie tematu na tablicy, wstępne omówienie zajęć.
Część główna:
1. Na początku lekcji nauczyciel zadaje uczniom pytania:
- Czym są święta narodowe i czym się one różnią od innych świąt, na przykład religijnych, Dnia Kobiet, imienin?
- Z jakiego powodu obchodzenie tych świąt jest dla nas ważne?

2. Nauczyciel włącza prezentację multimedialną z której uczniowie dowiadują się dlaczego 11 listopada jest najważniejszym świętem całego narodu, z podkreśleniem faktu iż rok 2018 jest jego 100 rocznicą.

3. Nauczyciel dzieli klasę na zespoły, które z puzzli muszą ułożyć:
1) flagę
2) godło
3)hymn narodowy i rozpoznać w nim symbole narodowe
4) pojęcia związane z Świętem Niepodległości – tyle grup ile haseł.... uczniowie wyjaśniają znaczenie ułożonych słów.
5) wyjaśnienie pojęcia NARÓD – narysowanie siebie i przyklejenie do arkusza kolarzu (kartki dla wszystkich tej samej wielkości – po narysowaniu siebie każdy uczeń przykleja swoją kartkę do kolarza)

Część końcowa: Uczniowie rozwiązują krzyżówkę z hasłem

W trakcie całej lekcji stopniowo jest tworzony kolarz z materiałów na których pracują dzieci, naklejanych na tle narysowanego zarysu Polski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.