X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44688
Przesłano:

Program Koła Przyrodniczo-Medialnego, I półrocze

Program
Koła Przyrodniczo -Medialnego
Szkoły Podstawowej nr x w Oławie
na rok szkolny 2019/2020

I. Charakterystyka programu:
Program Koła Przyrodniczo - Medialnego przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII wykazujących zainteresowanie przyrodą i informatyką. Stwarza on możliwość rozwoju ich zainteresowań

II. Cele ogólne:
• ćwiczenie samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
• nauka wybiórczego korzystania i odbioru informacji przedstawianej w mediach,
• dostrzeganie zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz ich wartościowanie,
• rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
• kształtowanie i promowanie postawy ekologicznej,
• budowanie postawy szacunku dla przyrody,
• kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie,
• rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie, skutecznego komunikowania się z członkami zespołu, odpowiedzialności za powierzone zadania.

III. Cele szczegółowe:
- poznawanie przyrody,
- doskonalenie umiejętności planowania, przeprowadzania projektów,
- wdrożenie do pracy w redakcji szkolnej gazetki, objęcie rubryki- krzyżówka/konkurs
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnego rodzaju programami komputerowymi i aplikacjami (word, canva, publisher, PlantNet i inne) przygotowywanie plakatów, ulotek, etykiet.

IV. Metody i formy pracy
- pogadanka, obserwacja, przygotowanie wystaw, gazetek tematycznych - pokazy filmów wideo, prezentacji i programów, gier, praca w zespole redakcyjnym szkolnej gazetki, zachęcanie do udziału w konkursach, organizacja konursów,
-praca grupowa, praca indywidualna, zajęcia w terenie – wycieczki, spacery, prezentacja swoich dokonań w lokalnej społeczności.

V. Tematy - PÓŁROCZE I
wrzesień
1. Zajęcia w terenie (przed szkołą, okolice szkoły)- rozpoznawanie gatunkow drzew z wykorzystaniem kluczy, atlasów a także aplikacji internetowej PlantNet, robienie zdjęć.
2. Zbieranie i porządkowanie zebranych materiałów.
3. Oznaczanie z wykorzystaniem internetu.
październik
4. Omówienie wyjazdu do Hydropolis. Przygotowanie do Ślązaka z geografii
5. Przygotowanie gazetki ściennej nt. Zdrowego trybu życia.
Burza mózgów i omówienie tematu, podział zadań.
6-7. Opracowanie poszczególnych partii materału w parach. Wyeksponowanie pracy na szkolnym korytarzu.nt. Zdrowego trybu życia.
8. Praca w zespole redakcyjnym szkolnej gazetki -nauka pracy w programie Publisher- przygotowanie krzyżówki do nr 1 (dystrybucja gazetki).
listopad
9-10-11. Przygotowania do szkolnego Kiermaszu Ekologicznego.
-opracowanie idei zachowań ekologicznych, omówienie planu organizacji kiermaszu, zbieranie pomysłów, materiałów,
-wykonanie produktów (malowanie toreb, robienie świeczników, kartek)
-wykonywanie w programach komputerowych etykiet na słoiki, ulotek, plakatów itp (Canva, Publisher)
grudzień
12. Praca w zespole redakcyjnym szkolnej gazetki -nauka pracy w programie Publisher- przygotowanie krzyżówki do nr 2 (dystrybucja gazetki).
13. Praca związana z kiermaszem i podczas kiermaszu- dekoracja stanowisk, sprzedaż.
styczeń
14.- 15. Pożary w Australii- odszukiwanie informacji na temat pożarów w Australii, endemitów Australii itp. opracowanie gazetki ściennej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.