X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44585
Przesłano:
Dział: Języki obce

Projekt edukacyjny eTwinning "Let´s start our friendship with a Christmas card"

Projekt edukacyjny eTwinning „ Let´s start our friendship with a Christmas card”

Autorzy projektu: Karolina Bekalarek, nauczyciel ze szkóły partnerskiej projektu z Czech
Odpowiedzialni za poszczególne zadania: nauczyciel
Beneficjenci: uczniowie klas VII
Lekcja: j.angielski

Cel ogólne projektu:
• Promocja języka angielskiego wśród uczniów
• Rozwijanie świadomości proeuropejskiej, wielokulturowość
• Rozwijanie umiejętności językowych
• Propagowanie technologii TIK pomocnej w nauce wśród uczniów
• Umiejętność korzystania z nowoczesnych narzędzi internetowych
• Umiejętność zaprezentowania własnych pomysłów, prac szerszemu gronu odbiorców
• Integrowanie społeczności szkolnej i poza szkolnej: uczniów i nauczycieli
Cele szczegółowe projektu:
• Zaangażowanie beneficjentów w realizację przyjętego planu pracy i harmonogramu
• Zapoznamy się z portalem www.etwinning.pl
• Strona projektu „ Let´s start our friendship with a Christmas card” https://twinspace.etwinning.net/73293/home
• Rozbudzenie i rozwiniecie zdolności i umiejętności językowych –WYPOWIEDŹ PISEMNA - zgodne z programem nauczania w klasie VII
• Wzrost świadomości na temat podobieństw i różnic kulturowych Europejczyków i nie tylko

Kompetencje kluczowe:
1. Umiejętność planowania własnej pracy
2. Zainteresowanie inną kulturą (klasa VII wymieni się kartkami świątecznymi na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, uczniowie napiszą również list na swój temat)
3. Umiejętność komunikowania się w formie pisemnej i ustnej (możliwy chat na stronach projektu w późniejszej fazie realizacji)
4. Umiejętność uczenia się różnymi metodami
Produkt końcowe:
• Powitanie i przedstawienie się uczniów na stronie projektu, pisanie listów w formie tradycyjnej, raz w miesiącu
• Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia (filmiki)
• Prezentacja na temat aktywności w ramach projektu
• Podsumowanie projektu

Uzasadnienie realizacji projektu:
Propagowanie nowoczesnej technologii w nauce języka angielskiego.
Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego korzystania z technologii TIK, każdy uczeń posiada swoje konto i hasło na platformie TWINSPACE. Projekt poprzez oddziaływanie grupy ma zmotywować jednostkę do uczenia się dla przyjemności, do zaprezentowania efektów swojej pracy szerszemu gronu odbiorców.
Ewaluacja projektu:
1. Ocena projektu przez beneficjentów
2. Zebranie zaobserwowanych efektów osiągniętych poprzez realizację projektu
3. Podsumowanie w kontekście treści nauczania z podstawy programowej kształcenia ogólnego
4. Własne spostrzeżenia

Harmonogram działań w projekcie:
Działania Termin realizacji
Zaprezentowanie możliwości portalu www.etwinning.pl Rok szkolny 2018/2019, raz na 2-3 tygodnie
• Prezentacja na temat aktywności w ramach projektu, prowadzenie na bieżaco PROJECT JOURNAL na platformie twinspace projektu https://twinspace.etwinning.net/73293/home
• Uczniowie piszą tradycyjny list-kartkę świąteczną do rówieśników z Czech na Boże Narodzenie i Wielkanoc, a także list na swój temat. Planowane jest dołączenie mały upominków.
• Podsumowanie projektu Rok szkolny 2018/2019, raz na 2-3 tygodnie

• Listopad/grudzień
• Marzec/kwiecień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.