X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44582
Przesłano:
Dział: Języki obce

Kółko z j. angielskiego z elementami geografii "Językowi odkrywcy" - program autorski

Kółko z j. angielskiego z elementami geografii „Językowi Odkrywcy”
Odbiorcy: uczniowie klas IV

Nauczyciel prowadzący: Karolina Bekalarek

W programie zastosowano m.in. następujące treści nauczania z podstawy programowej 2017
Języka obcego nowożytnego (j.angielski):
I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
13)świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);
IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

Cele:
-rozwijanie umiejętności językowych: komunikacja, słuchanie i czytanie z zrozumieniem,
- poszerzenie znajomości słownictwa związanego z przyrodą
-rozbudzanie ciekawości świata

Każde zajęcia będą poruszały inną tematykę, związaną z geografią świata, na bazie której będą rozwijane umiejętności językowe.
Obszary:
1. Palcem po mapie, poznajemy mapę fizyczną świata.
2. Wulkany świata.
3. Morskie drapieżniki.
4. Lodowata Antarktyda.
5. Gorąca afrykańska sawanna.
6. Himalaje, najpotężniejsze góry.
7. Amazonka, najdłuższa rzeka świata.
8. Australia, kraj Aborygenów.
9. Wyspy Karaibskie i zaginione skarby piratów.

Zakres słownictwa, gramatyki, komunikacji:
1. Palcem po mapie, poznajemy mapę fizyczną świata.
Poznanie kontynentów i krajów, pytanie Where`s Poland?, słownictwo związane z ukształtowaniem terenu: mountains, lake, river, sea, island, village, town, city (DE starter s. 19, 20)
2. Palcem po mapie. Poznajemy kraje i narodowości.
Poznanie najważniejszych krajów (Poland, the USA, the UK, France, Germany, Spain, China etc. i narodowości, pytanie Where are you from? What nationality are you? (odgrywanie scenek, wchodzenie w rolę, praca z mapą polityczną świata, słuchanie ze zrozumieniem (DE starter s. 26 krzyżówka, 28)
3. Wulkany świata
„Najgroźniejsze wulkany świata” film poglądowy. Zapoznanie się z uproszczona budową wulkanu, karta pracy, zdania z przymiotnikami opisujące wulkany i zjawiska wulkaniczne (dangerous, hot, angry, beautiful, amazing)
4. Morskie drapieżniki
Poznanie morskich drapieżników: shark, sea lion, killer whale, saltwater crocodile, moray eels, sea wasp, sea dragon - opis wyglądu zewnętrznego It`s got.../ it hasn`t got..., umiejętności It can.../It can`t..., miejsca występowania It lives....... Pojęcia: predator, dangerous, carnivorous, mammal, poisonous.
5. Gorąca afrykańska sawanna.
Poznanie afrykańskiej przyrody: desert, rainforest, grassland (savanna), coast, jungle. Wskazanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach: Lion, rhino, hippo, giraffe, crocodile, cheetah, Snake, spider, ostrich, monkey. Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem (DE 1 s.30-31)
6. Niezwykłe afrykańskie zwierzęta.
Opis wyglądu zewnętrznego zwierząt It`s got.../ it hasn`t got..., umiejętności It can.../It can`t..., miejsca występowania It lives....... Ciekawostki dotyczące afrykańskich zwierząt Pojęcia: herbivorous, carnivorous, mammal,predator. Słuchanie i czytanie ze zrozumieniem (DE 1 s.36-37), tworzenie przez uczniów krzyżówki.
7. Niezwykłe afrykańskie zwierzęta. Tworzymy gry językowe w grupach.
Uczniowie w grupach konstruują krzyżówki, rebusy i gry planszowe na podstawie materiału poznanego na zajęciach.
8. Gramy w opracowane w grupach gry, krzyżówki i rebusy w j.angielskim.
Uczniowie w grupach skonstruowali gry planszowe i krzyżówki, wymieniali się swoimi pracami i testowali je.
9. Święta Bożego Narodzenia na świecie.
Prezentacja różnych zwyczajów i tradycji świątecznych na świecie , porównanie ich z polskimi, szukanie podobieństw i różnic.
10. Himalaje, najpotężniejsze góry.
Poznanie dużych liczb (Mount Everest 8848 m n.p.m.) , umiejscowienie łańcucha Himalajów na mapie świata (Azja- Asia-Pakistan, Indie-India, Chiny-China, Nepal, Bhutan), sporty górskie wspinaczka (climbing), wędrówka (hiking), narciarstwo (skiing), snowboard, rozmowa jak należy przygotować, co zabrać na wyprawę w góry.
11. Amazonka, najdłuższa rzeka świata.
Poznanie flory i fauny Amazonii, jak również amazońskich ludów pierwotnych. Porównanie współczesnej cywilizacji z prostym życiem w harmonii z naturą w dżungli Ameryki Północnej.
12. Gry i zabawy językowe podsumowujące zajęcia kółka „Językowi Odkrywcy”.
Podsumowanie cyklu zajęć, gry i zabawy w grupach na bazie opracowanych przez uczniów materiałach.

Ewaluacja:
1. Uczniowie rozwinęli umiejętności językowe takie jak słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, komunikacja (tworzenie swobodnych, prostych wypowiedzi).
2. Uczniowie w znacznym stopniu wzbogacili słownictwo, jak i wiedzę przyrodniczą. Poznali różne krainy geograficzne, procesy w nich zachodzące, jak również faunę i florę.
3. Uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć, poruszanymi zagadnieniami, z chęcią pracowali indywidualnie, w parach i grupach. Opracowali rebusy i gry planszowe na podstawie tematyki zajęć i mieli okazję w nie zagrać.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.