X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44599
Przesłano:
Dział: Języki obce

Describing a friend. Lekcja z wykorzystaniem piosenki - szkoła średnia

Subject: Describing a friend.

Szkoła średnia – poziom podstawowy
• cele komunikacyjne
Uczeń:
- opisuje kolegę.
• cele językowe
Gramatyczne
Uczeń:
- formułuje zdania twierdzące i przeczące;
- odmienia czasownik: być, mieć,
leksykalne
Uczeń:
- stosuje przymiotniki (inne niż podstawowe);
- opisuje kolegę/koleżankę.

Metody i techniki pracy: praca z tekstem, praca z nagraniem, wypowiedź ustna, praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia z luką.

PRZEBIEG LEKCJI
Sprawdzenie listy obecności (2 min), sprawdzenie pracy domowej (5min), przedstawienie celów lekcji (1 min),

Wprowadzenie tematu lekcji:
1. Nauczyciel rozpisuje na tablicy różne słowa (nie w jednej linii). Zadaniem uczniów jest podkreślić wszystkie przymiotniki (3 min).
RICH, DRIVE, LONG, FLY, ILL, SWALLOW, HUG, OLD, OWL, BARK, CASTLE, HAIR, UGLY, HAIR, SMILE, CROSS, HAPPY, RIVER, STUPID

2. Następinie uczniowie dopisują wyrazy o przeciwnym znaczeniu do podkreślonych w ćwiczeniu 1 przymiotników. (3 min)
3. Nauczyciel dzieli uczniów na 2 grupy i każdej z nich wręcza tekst z lukami. Jedna grupa wypełnia luki po lewej stronie tekstu, a druga po prawej. (dwukrotny odsłuch) (10 min)

Hand In My Pocket
Alanis Morissette

I'm ___________ but I'm ___________,
I'm ___________ but I'm ___________
I'm ___________ but I'm ___________, yeah
I'm ___________ but I'm ___________,
I'm ___________ but I'm ___________
I'm ___________ but I'm ___________, baby
What it all comes down to
Is that everything's gonna be fine, fine, fine
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving a high five

I feel ___________ but I'm ___________,
I'm ___________ and I'm ___________
I'm ___________ but I'm ___________, yeah
I ___________ but I'm ___________,
I'm ___________ but I'm really ___________
I'm ___________ and I'm ___________ baby
What it all comes down to
Is that everything is going to be quite alright
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is flicking a cigarette
What it all comes down to
Is that I haven't got it all figured out just yet
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving a peace sign
I'm ___________ but I'm focused, I'm green but I'm wise
I'm ___________ but I'm ___________, baby
I'm ___________ but I'm ___________,
I'm ___________ but I'm chicken *
I'm ___________ but I'm ___________ baby
And what it all boils down to
Is that no one's really got it figured out just yet
I've got one hand in my pocket
And the other one is playing the piano
And what it all comes down to, my friends, yeah
Is that everything is just fine fine fine
I've got one hand in my pocket
And the other one is hailing a taxi cab

Pełna wersja (dla nauczyciela):
I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind
I'm short but I'm healthy, yeah
I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed
I'm lost but I'm hopeful, baby
What it all comes down to
Is that everything's gonna be fine, fine, fine
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving a high five
I feel drunk but I'm sober, I'm young and I'm underpaid
I'm tired but I'm working, yeah
I care but I'm restless, I'm here but I'm really gone
I'm wrong and I'm sorry baby
What it all comes down to
Is that everything is going to be quite alright
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is flicking a cigarette
What it all comes down to
Is that I haven't got it all figured out just yet
'Cause I've got one hand in my pocket
And the other one is giving a peace sign
I'm free but I'm focused, I'm green but I'm wise
I'm hard but I'm friendly, baby
I'm sad but I'm laughing, I'm brave but I'm chicken *
I'm sick but I'm pretty baby
And what it all boils down to
Is that no one's really got it figured out just yet
I've got one hand in my pocket
And the other one is playing the piano
And what it all comes down to, my friends, yeah
Is that everything is just fine fine fine
I've got one hand in my pocket
And the other one is hailing a taxi cab

4. Nauczyciel upewnia się, że wpisane wyrazy są znane uczniom. (3 min)
5. Po wykonaniu zadania, uczniowie opisują ustnie swoją koleżankę/swojego kolegę (używając jak największej ilości poznanych wyrazów). (10 min)
6. Kilka osób przedstawia swoje opisy klasie (opcjonalnie)
7. Zadanie domowe - Napisać opis kolegi/koleżanki z zastosowaniem – tu można wskazać liczbę – poznanych słów. (2 min)
8. Ewaluacja (5 min)
1. How did you enjoy the lesson? Not really 1 2 3 4 5 very much
2. How did you enjoy activities during the lesson? Not really 1 2 3 4 5 very much
3. Did you find the teaching materials interesting? Not really 1 2 3 4 5 very much
4. Were the materials challenging to you? Not really 1 2 3 4 5 very much
5. Would you like the type of teaching materials were used more often during classes?
Yes/no

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.