X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44002
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisywanie pogody. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Nauczyciel prowadzący: Katarzyna Sztul
Klasa: V a
Data: 14.09.2012 r.

Temat: Opisywanie pogody.

Cel dydaktyczny:
• Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), umożliwiającym komunikację.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie pytanie: „jaka jest pogoda?”;
• mówi całym zdaniem, jaka jest pogoda;
• czyta ze zrozumieniem zdania opisujące pogodę;
• rozumie usłyszane opisy pogody;
• pisze poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym zdania o pogodzie;

Środki językowe:
• pytanie o pogodę: What’s the weather like ?;
• zdania opisujące pogodę: It’s hot., It’s cold., It’s sunny., It’s raining., It’s snowing., It’s stormy., It’s foggy., It’s cloudy., It’s windy.

Metody i techniki pracy:
• metoda audiolingwalna;
• ćwiczenia praktyczne;
• pantomima;
• metoda gramatyczno-tłumaczeniowa.

Formy interakcji:
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela i samodzielna.

Pomoce dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna zawierająca ilustracje i napisy nt. pogody;
• laptop;
• rzutnik;
• nagranie video prognozy pogody ze stacji BBC;
• krzyżówka nt. pogody (źródło: anglomaniacy.pl);
• lista zdań nt. pogody (zał.1.);
• duży zegar z kartonu.

Fazy lekcji:
1. Wprowadzenie:
Nauczyciel (N.) przedstawia cel zajęć. (1 min.)

2. Rozgrzewka językowa:
N. trzyma duży kartonowy zegar, na którym prezentuje różne godziny. N. pyta wskazanych uczniów (U.), która jest godzina: What time is it? Dzieci udzielają odpowiedzi. (3 min.)

3. Prezentacja:
N. przedstawia nowe zwroty za pomocą prezentacji multimedialnej. Klasa patrzy na obrazki przedstawiające poszczególne typy pogody, słucha N. i powtarza zdania. N. wyświetla pod ilustracjami zapis graficzny wprowadzanych zdań o pogodzie. U. powtarzają zwroty chórem, a następnie wybrani pojedynczo. (8 min.)

4. Praktyka:
- U. spoglądają na kolejną stronę prezentacji: każdemu typowi pogody na obrazku przyporządkowany został numer. N. mówi zdania nt. pogody. Grupa notuje kolejność, w jakiej N. podaje zwroty. Wyznaczone osoby podają swoje odpowiedzi. (5 min.)

- Chętne dzieci wychodzą na środek klasy i za pomocą gestów prezentują różne typy pogody. Klasa zgaduje. (5 min.)

- U. otrzymują kartę pracy z krzyżówką nt. pogody. Dzieci mogą konsultować się w parach, rozwiązując zagadkę. (7 min.)

- Dzieci otrzymują listę wprowadzonych na lekcji zdań o pogodzie. Wyznaczone osoby tłumaczą zdania na język polski. U. zapisują polskie odpowiedniki obok zwrotów angielskich. (7 min.)

- Klasa ogląda krótki filmik z prognozą pogody wyemitowanej w stacji BBC. Dzieci dzielą się informacjami nt. pogody, które udało im się zrozumieć w nagraniu. (5 min.)

5. Produkcja:
N. pyta o pogodę: What’s the weather like today?, What’s the weather like in winter/spring/summer/autumn? U. odpowiadają całymi zdaniami. (2 min.)

6. Ewaluacja:
N. zadaje pytania: Co najbardziej/najmniej pomogło Wam zapamiętać nowe zwroty? (1 min.)

7. Zakończenie lekcji.

Zał.1.
Translate into Polish.
What’s the weather like today? –
It’s hot. –
It’s cold. –
It’s sunny. –
It’s cloudy. –
It’s raining. –
It’s snowing. –
It’s stormy. –
It’s foggy. –
It’s windy. –

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.