X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44003
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt. "Zuzia and friends, cz. VI". Ćwiczenia utrwalające słownictwo dotyczące sportu. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VI

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: VI
DATA: 08.05.2018 r.

TEMAT: Czytanie ze zrozumieniem tekstu pt.”Zuzia and friends (cz. VI)”. Ćwiczenia utrwalające słownictwo dotyczące sportu.

Cel dydaktyczny:
Uczeń zna słownictwo dotyczące sportu.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• nazywa wybrane dyscypliny sportowe;
• nazywa sprzęt sportowy;
• czyta ze zrozumieniem tekst o zaginionej rakiecie tenisowej;
• zna podstawowe kolokacje czasownikowe związane z uprawianiem sportu.

Środki językowe:
• nazwy dyscyplin sportowych: badminton, basketball, cycling, football, gymnastics, judo, karate, running, skiing;
• nazwy sprzętu sportowego: bat, glove, goal, goggles, helmet, hoop, mouthguard, poles, racket, shin pads, shuttlecock, stick, swimming costume, towel;
• kolokacje czasownikowe związane ze sportem: play badminton, play basketball, play football, go cycling, go running, go skiing, do gymnastics, do judo, do karate

Metody i techniki pracy:
• gramatyczno-tłumaczeniowa;
• audiolingwalna;
• ćwiczenia praktyczne

Formy interakcji:
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
• praca w grupach

Pomoce dydaktyczne:
• karty obrazkowe przedstawiające sprzęt sportowy;
• nagranie tekstu o zaginionej rakiecie;
• karty pracy (zał.1&2);
• gra "Hangman" przygotowana na platformie LearningApps.org.

Podręcznik: "Steps Forward 3" (OUP)

Fazy lekcji:
1. Czynności organizacyjne – sprawdzenie obecności, zapisanie tematu (Subject: Where’s my tennis racket? – reading.), przedstawienie celu zajęć. (3 min.)

2. Rozgrzewka językowa: Nauczyciel uruchamia za pomocą aplikacji LearningApps.org grę Hangman. Uczniowie kolejno podają litery i próbują odgadnąć hasła. (Hasło nr 1: Do you like sport?, Hasło nr 2: My favorite sport is ski jumping.) (5 min.)

3. Powtórzenie: Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe przedstawiające sprzęt sportowy. Uczniowie nazywają poszczególne przedmioty. (2 min.)

4. Praca z tekstem:
- Uczniowie słuchają i czytają dialog o zaginionej rakiecie. Nauczyciel zatrzymuje co jakiś czas nagranie i prosi uczniów, aby swoimi słowami opowiedzieli treść tekstu. (5 min.)
- Uczniowie samodzielnie próbują wybrać właściwe słowa w zdaniach dotyczących czytanego dialogu. Wskazane osoby czytają poszczególne zdania. (3 min.)
- Uczniowie wyszukują w tekście następujące zwroty: Nie jestem pewny/a., Już sobie przypomniałem/am., Przepraszam za to., Poczekaj chwilę., Znów to samo! Wskazane osoby podają angielskie odpowiedniki. (3 min.)
- Nauczyciel odtwarza fragmenty dialogu. Uczniowie powtarzają. (5 min.)
- Nauczyciel przydziela role wybranym uczniom. Uczniowie odczytują głośno tekst z podziałem na role. (5 min.)

5. Ćwiczenia leksykalne:
- Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje tabelkę i karteczki z wyrazami. Zadaniem uczniów jest dopasować dyscypliny sportowe do odpowiednich czasowników. Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, w miarę potrzeby udziela wskazówek i prosi o wyjaśnienie znaczenia zwrotów w języku polskim. (5 min. – zał. 1)
- Każda grupa otrzymuje rozsypankę wyrazową. Uczniowie układają zdania z podanych wyrazów. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania – prosi uczniów o przeczytanie zdań. (5 min. – zał. 2.)
6. Zakończenie zajęć – Uczniowie zamykają zeszyty. Nauczyciel wymienia poszczególne kolokacje związane ze sportem. Uczniowie podają odpowiedniki w języku angielskim. (1 min.)
7. Praca domowa – Uczniowie zapamiętują słownictwo związane ze sportem.

Zał.1.

badminton football karate
basketball gymnastics running
cycling judo skiing

PLAY GO JUDO

Zał.2.
Make sentences.
1. tennis / Mondays / Alex / plays / on / .

2. does / my / weekend / friend / every / karate / .

3. played / have / badminton / ever / you / ?

4. do / day / gymnastics / should / you / every / .

5. uncle / winter / went / last / my / skiing / .

........................................

Wersja uczniów z dostosowaniem wymagań:

Make sentences.

1. tennis / Alex / plays / on Mondays / .

2. weekend / my friend / every / does karate / .

3. played / have you / badminton / ever / ?

4. day / do gymnastics / should / you / every / .

5. my uncle / winter / last / went skiing / .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.