X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44001
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zainteresowania - powtórzenie. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I gimnazjum

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Katarzyna Sztul KLASA: I a, b gimnazjum DATA: 29.10.2012 r.
TEMAT: Zainteresowania – powtórzenie.

CEL DYDAKTYCZNY:
• Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), umożliwiającym komunikację w zakresie tematów: człowiek oraz życie rodzinne i towarzyskie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
• wyraża preferencje swoje i innych osób;
• opowiada o wydarzeniach życia codziennego, formach spędzania wolnego czasu i zainteresowaniach;
• śpiewa piosenkę o typowym dniu postaci;
• przedstawia fakty z teraźniejszości;
• uzupełnia tekst piosenki czasownikami w poprawnej formie;
• opisuje osobowość swoją i innych osób;
• zna i stosuje wybrane czasowniki złożone;
• uzupełnia krótki tekst podanymi przyimkami.

ŚRODKI JĘZYKOWE:
• czas teraźniejszy prosty present simple, np.: I watch TV every day. (Codziennie ogłądam telewizję);
• zwroty służące do wyrażania preferencji: I love... (Uwielbiam...), I like ... (Lubię...), I enjoy... (Lubię ...), I don’t mind ... (Nie mam nic przeciwko...), I don’t like ... (Nie lubię...), I can’t stand .... (Nie mogę znieść...), I hate ... (Nienawidzę...);
• słownictwo dotyczące form spędzania wolnego czasu i zainteresowań, np.: fashion (moda), photography (fotografia), skateboarding (jazda na deskorolce), music (muzyka), science (nauka), chess (szachy), computers (komputery), art (sztuka), languages (języki), sport, watching TV;
• przymiotniki opisujące cechy charakteru: outgoing (towarzyski), lazy (leniwy), hard-working (pracowity), shy (nieśmiały), organised (zorganizowany), untidy (nieporządny), helpful (pomocny), friendly (przyjacielski), moody (kapryśny), honest (uczciwy), kind (uprzejmy), funny (zabawny), patient (cierpliwy);
• czasowniki złożone: get up (wstawać), get on with (dogadywać się z), go out with (wychodzić z), look for (szukać), look after(opiekować się), look out (uważać), get to know (poznać), wait for (czekać na);
• przyimki: from London (z Londynu), on 2nd May (drugiego maja), a population of 1 million (populacja licząca milion), in London (w Londynie), animals like cats, dogs (zwierzęta takie jak koty, psy).

METODY I TECHNIKI PRACY:
• podejście komunikacyjne;
• metoda audiolingwalna;
• pantomima.

FORMY INTERAKCJI:
• praca z całą grupą kierowaną przez nauczyciela i samodzielna.
PODRĘCZNIK:
• M. Harris, D. Mower, A. Sikorzyńska, L. White "New Exam Challenges 2", Pearson.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
• karty pracy z tekstem piosenki;
• nagranie piosenki i utworu instrumentalnego;
• odtwarzacz CD;
• karty wyrazowe z przymiotnikami opisującymi cechy charakteru;
• podręcznik.

FAZY LEKCJI:
WPROWADZENIE: Nauczyciel przedstawia cele zajęć i zbiera pracę domową uczniów.(1 min.)

ZAANGAŻOWANIE (ROZGRZEWKA JĘZYKOWA):
Ochotnicy losują kartę wyrazową z cechą charakteru i za pomocą gestów pokazują ją. Klasa próbuje odgadnąć, jaki przymiotnik prezentuje rówieśnik. (załącznik nr 1), (4 min.)

AKTYWIZACJA JĘZYKA:
1) Nauczyciel prowadzi krótkie rozmowy z uczniami. Konwersacja dotyczy zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu, zwyczajów dnia codziennego, umiejętności oraz upodobań. (3 min.)
2) Uczniowie wyznaczeni przez nauczyciela przypominają podstawowe informacje nt. czasu present simple: zastosowanie i budowa. (3 min.)
3) Nauczyciel rozdaje kartę pracy z tekstem piosenki (załącznik nr 2). Uczniowie uzupełniają luki poprawną formą czasowników podanych w nawiasach. Ćwiczenie ma na celu utrwalenie czasu present simple. Uczniowie pracują z muzyką w tle – koniec utworu wyznacza koniec pracy. (4 min.)
4) Uczniowie wysłuchują piosenki i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. Jednocześnie nauczyciel zapisuje je na tablicy. (4 min.)
5) Uczniowie słuchają jeszcze raz piosenki, a potem ją śpiewają. (8 min.)
6) Uczniowie uzupełniają podane zdania czasownikami złożonymi. Wybrane osoby głośno odczytują uzupełnione zdania. (4 min.)
7) Uczniowie uzupełniają tekst o Szkocji podanymi przyimkami. Tekst zostaje odczytany głośno przez jednego z nich. (4 min.)

*W przypadku wolnego czasu:
8) Klasa ponownie śpiewa piosenkę. (4 min.)
9) Wybrany uczeń losuje jedną z prac domowych zebranych do woreczka i odczytuje głośno opis. Zadanie domowe polegało na opisaniu wybranej osoby z klasy, jej/jego cech charakteru, umiejętności i upodobań bez podawania imienia i nazwiska opisywanej/go. Grupa próbuje odgadnąć, o kim mowa. (3 min.)

EWALUACJA:
1) Uczniowie zaznaczają na „tarczy ewaluacyjnej”, w jakim stopniu lekcja pomogła im się przygotować do pracy klasowej.
2) Nauczyciel nagradza wyróżniających się na zajęciach uczniów „plusami”.

POŻEGNANIE I ZAKOŃCZENIE LEKCJI.

Załącznik nr 1

lazy hard-working funny

moody outgoing untidy

Załącznik nr 2

MORNING TRAIN (9 to 5) by Sheena Easton

I _________ (wake) up every mornin'
I stumble out of bed
Stretchin' and yawnin'
Another day ahead
It ________ (seem) to last forever
And time ________ (go) slowly by
'Til babe and me's together
Then it ________ (start) to fly
'Cos the moment that he's with me
Time can take a flight
The moment that he's with me
Everything's alright
Night time is the right time
We make love
Then it's his and my time
We take off
Chorus: (x2) My baby _________ (take) the morning train
He _________ (work) from nine till five and then
He _________ (take) another home again
To find me waitin' for him
He __________ (take) me to a movie
Or to a restaurant, to go
Slow dancing
Anything I ________ (want)
Only when he's with me
I catch a light
Only when he _________ (give) me
_________ (make) me feel alright
Chorus: My baby .... (x2)
All day I __________ (think) of him
Dreamin' of him constantly
I'm crazy mad for him
And he's crazy mad for me
(Crazy mad for me)
When he _________ (step) off that train
I'm makin' a fool, a fight
Work all day to earn his pay
So we can play all night
Chorus: My baby ....
He's always on that morning train
(He _________ (work) from nine till five and then)
He __________ (work) so hard
(He _________ (take) another home again)
To find me waiting for him

Chorus: My baby.......

Odpowiedzi:
wake
seems
goes
starts
takes
works
takes
takes
want
gives
makes
thinks
steps
works
works
takes

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.