X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43999
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasowniki nieregularne - ćwiczenia utrwalające. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: I a gimnazjum (grupa zaawansowana)
DATA: 10.01.2017 r.
TEMAT: Czasowniki nieregularne – ćwiczenia utrwalające.

Cel dydaktyczny:
Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• zna i stosuje formy czasowników nieregularnych;
• uzupełnia zdania prawidłowymi formami czasowników nieregularnych w czasie past simple;
• zgodnie współpracuje w parze/grupie;
• zna techniki efektywnego uczenia się słownictwa.

Środki językowe:
- czas przeszły past simple, np.: I cooked dinner two hours ago. (Dwie godziny temu ugotowałam obiad.), I saw a film star in the street yesterday. (Zobaczyłam wczoraj na ulicy gwiazdę filmową.), He didn’t do his homework yesterday. (Nie zrobił wczoraj lekcji.)
- wybrane czasowniki nieregularne

Metody i techniki pracy:
• gra dydaktyczna;
• ćwiczenia przedmiotowe.

Formy interakcji:
• praca samodzielna;
• praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
• praca w parach/ małych grupach.

Pomoce dydaktyczne:
• karta pracy zawierająca ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu past simple
• gra planszowa z formami podstawowymi czasowników nieregularnych (przygotowana na stronie toolsforeducators.com), pionki, kostki do gry;
• słoik wypełniony „zagadkami gramatycznymi”;

Fazy lekcji:
I. Wprowadzenie:
1) Powitanie uczniów. Sprawdzenie obecności. (1 min.)
2) Sprawdzenie zadania domowego (7 min.) – Uczniowie:
• uzupełniali zdania wpisując czasowniki nieregularne w czasie past simple.
• przekształcali zdania twierdzące w czasie past simple na przeczenia.

3) Przedstawienie tematu i celu lekcji (2 min.):

Subject: Mr. Evans bought a new car last year.

Aim: Potrafię relacjonować wydarzenia z przeszłości stosując czasowniki nieregularne.

II. Faza właściwa:
1) Rozgrzewka językowa: Nauczyciel rzuca piłeczkę do kolejnych uczniów i prosi o wymienienie trzech form podanego czasownika nieregularnego. Uczniowie mogą wyszukiwać czasowniki w liście, którą otrzymali na jednej z ostatnich lekcji. (3 min.)

2) Gra dydaktyczna: Nauczyciel dzieli klasę na pary/ trzyosobowe grupy. Każda para/grupa otrzymuje grę planszową, kostkę i pionki do gry. Uczniowie grają w „gramatycznego chińczyka”. Kolejno rzucają kostką i przesuwają pionki po planszy zgodnie z liczbą oczek na kostce. Następnie, wymieniają formy nieregularne czasownika, na którym zatrzymali pionek. W przypadku błędu cofają się o jedno pole. Wygrywa uczeń, który najszybciej dotrze do mety. (12-15 min.)

3) Uczniowie losują zagadki gramatyczne wrzucone do słoika.
• Jeśli wylosują czasownik w języku polskim, np. pisać, muszą podać trzy formy tego czasownika: write – wrote – written.
• Jeśli wylosują czasownik w języku angielskim w formie bezokolicznika, np. write, muszą dodać pozostałe formy i tłumaczenie: wrote – written – pisać.
• Jeśli wylosują karteczkę ze zdaniem z luką, muszą głośno odczytać zdanie i uzupełnić je czasownikiem w czasie past simple. (7 min.)

4) Doskonalenie technik uczenia się: Uczniowie wykonują „kołowrotek gramatyczny” ułatwiający zapamiętywanie czasowników nieregularnych. (8 min.)

5) Praca domowa – Uczniowie kończą wykonywanie „kołowrotka gramatycznego”.

III. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. (1 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.