X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43998
Przesłano:
Dział: Języki obce

Formułowanie zdań przeczących w czasie present simple. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V

Scenariusz lekcji języka angielskiego

Temat: Formułowanie zdań przeczących w czasie present simple.

Klasa: V b
Data: 31.03.2010 r.

Prowadząca: Katarzyna Sztul

Środki dydaktyczne:
• karty pracy z ćwiczeniami;
• karty pracy z rebusem;
• czyste kartki

Cele dydaktyczne:

Uczeń potrafi:

• uzupełnić zdania odpowiednią formą czasowników w czasie present simple;
• ułożyć zdania z rozsypanych wyrazów;
• ułożyć proste zdanie twierdzące i przeczące w czasie present simple.

Metody:

• dedukcyjne podejście do nauczania gramatyki

Formy:
• praca z całą klasą;
• praca w grupach.

Przebieg lekcji:

1.Czynności organizacyjne:

• powitanie uczniów;
• zapisanie tematu lekcji w dzienniku;

2.Prezentacja tematu i celów lekcji:

• Nauczyciel informuje uczniów, jakie umiejętności zdobędą podczas dzisiejszej lekcji.
• Nauczyciel zapisuje na tablicy temat:
I don’t read books every day.

Uczniowie zapisują temat w zeszytach.

3. Sprawdzenie zadania domowego:
• Nauczyciel przechodzi po klasie i sprawdza, czy uczniowie wykonali pracę domową. Wyznaczeni uczniowie odczytują zdania. Nauczyciel zapisuje poprawne odpowiedzi na tablicy.

4. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji:
• Nauczyciel zadaje pytania dotyczące wprowadzonego na poprzedniej lekcji czasu present simple:
 Kiedy stosujemy czas present simple?
 Jaka jest budowa zdania w czasie present simple?
 Jaką formę ma czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej?

5.Rozgrzewka językowa: Kompetencja kluczowa: efektywne współdziałanie w grupie.

• W celu utrwalenia czasu present simple w formie zabawy, dzieci w grupach rozszyfrowują podane zdanie. Po rozwiązaniu zagadki wyznaczona osoba zapisuje zdanie na tablicy i głośno odczytuje. (Karta pracy z rebusem).

6.Prezentacja struktury gramatycznej:

• Nauczyciel zapisuje na tablicy modele zdań przeczących:

I, you, we, they do not eat bananas every day. = I, you, we, they don’t eat bananas every day.
He, she, it does not eat bananas every day. = He, she, it doesn’t eat bananas every day.

Z pomocą nauczyciela klasa tłumaczy zdania na język polski. Następnie, dzieci powtarzają zdania i zapisują je w zeszytach.

7.Praktyka = utrwalenie zagadnienia gramatycznego: Kompetencja kluczowa: efektywne współdziałanie w grupie.

• Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach. Dzieci uzupełniają zdania wpisując odpowiedni czasownik posiłkowy: "don’t" lub "doesn’t". Nauczyciel monitoruje pracę poszczególnych grup. Po ukończeniu ćwiczenia, wyznaczone osoby głośno odczytują zdania. (Karta pracy, ćw. 1).

• Dzieci, w tych samych grupach, poprawiają błędy w podanych zdaniach. Odpowiedzi zostają odczytane przez wybranych uczniów i zapisane na tablicy przez nauczyciela. (Karta pracy, ćw. 2).

• Uczniowie układają zdania z rozsypanych wyrazów. Każda grupa odczytuje głośno jedno zdanie, które nauczyciel umieszcza na tablicy. (Karta pracy, ćw. 3).

8.Produkcja: Kompetencja kluczowa: efektywne współdziałanie w grupie.

• Każda grupa otrzymuje kartkę papieru, na której zapisuje ułożone przez siebie zdanie w czasie present simple. Następnie, dzieci rozcinają kartkę na kilka części. Grupy wymieniają się pociętymi zdaniami i układają zdanie napisane przez inny zespół. Po ukończeniu zadania lider grupy odczytuje głośno zdanie.

9.* Zadanie dodatkowe: Uczniowie, pracując nadal w grupach, układają zaszyfrowane zdanie w czasie present simple. Dzieci wymieniają się zagadkami i próbują je rozwiązać.

10. Zadanie pracy domowej:

• Nauczyciel prosi uczniów o napisanie zaszyfrowanego zdania.

11. Ocena pracy uczniów: Nauczyciel omawia pracę i aktywność klasy na lekcji. Wyróżniające się osoby otrzymują plusy.

KARTA PRACY:
PRESENT SIMPLE NEGATIVES - EXERCISES
EXERCISE 1.
Fill in with : DON’T or DOESN’T. = Wpisz DON’T lub DOESN’T.
1. I ........................ like sausages.
2. He ..................... swim in the sea every day.
3. We ..................... play soccer in winter.
4. Anna .................. cook dinner on Mondays.
5. Tom and Bill ............... run in the park in the morning.

EXERCISE 2.
Correct mistakes in the given sentences. = Popraw błędy w podanych zdaniach.
don’t
Example = Przykład: We doesn’t go to the park every day.

1. My sister don’t play basketball on Tuesdays.
2. Betty and Emma doesn’t go to school every day.
3. I doesn’t play the piano.
4. They don’t listens to music on Friday.
5. Mark doesn’t tidies his room on Saturday.

EXERCISE 3.
Make the sentences. = Utwórz zdania.
1. don’t/ make a snowman/ my friends/ in winter

2. visit his grandma/ Eddy/ doesn’t/ on Sundays

3. Oscar and Cindy/ in the morning/ drink milk/ don’t

4. doesn’t/ every day/ eat chocolate/ my brother

5. watch TV/ in the evening/ don’t/ I

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.