X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43871
Przesłano:
Dział: Języki obce

Stopniowanie przymiotników, stopień wyższy. Praca z uczniem obcokrajowcem

Praca z uczniem obcokrajowcem

Temat: Stopniowanie przymiotników – poznanie zasad, zastosowanie w zdaniach.

1. Przywitanie w języku narodowym ucznia i w języku angielskim (przełamie bariery językowej)
2. Przygotuj sobie flashcards i słowniczek poleceń ( w języku ucznia i Twoim)

Treści programowe
- uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych
- uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, reaguje na polecenia
- uczeń tworzy krótkie wypowiedzi ustne i pisemne

Cele ogólne
Zapoznanie z zasadami tworzenia stopnia wyższego przymiotników

Cele szczegółowe
Uczeń rozróżnia zasady stopniowania przymiotników
Uczeń podaje/wpisuje poprawne formy przymiotników
Uczeń tworzy zdania z przymiotnikiem w stopniu wyższym

Przebieg zajęć:
1. Prezentacja przedmiotów wraz z przymiotnikami, użycie kart obrazkowych i wyrazowych, wyraźne wymawianie.

Proponuję taki zestaw obiektów i odpowiadających im przymiotników

Elephant – big
Giraffe – tall
Snake –long
Tea- hot
Ice cream – cold
Sports car – fast
Snail – slow
Book – interesting
Cat - nice
1 from test –bad
5 from a test – good
Happy face – happy
Diamond – expensive

2. Powtarzanie wymowy zestawów przez ucznia.

3. Prezentacja za pomocą kart wyrazowych przymiotników w stopniu równym i w stopniu wyższym (ważna jest grafika)

big bigger
hot hotter
long longer
fast faster
interesting more interesting
slow slower
nice nicer
bad worse
good better
happy happier
expensive more expensive

4. Połącz karty w pary. Uczeń samodzielnie łączy formę stopnia równego z wyższym, z rozsypanych elementów

5. Dopasuj formy do zasad. Uczeń umieszcza przymiotniki w odpowiedniej kolumnie

+er +r nn/tt/gg + er y-i +er ? More +

6. Bingo game

Przygotuj planszę dla każdego uczestnika, w tym wypadku dla Ciebie i ucznia.Plansza musi zawierać 6 pól
  
  

Wersja łatwiejsza:

Rzucajcie naprzemiennie kostką do gry. Do każdej zasady przypisana jest liczba z kostki.

1 +er
2 +r
3 nn/tt/gg + er
4 y-i +er
5 ?
6 More +

Jeśli wyrzucisz 1, to na planszy należy mieścić kartkę wyrazową z przymiotnikiem którego stopień wyższy tworzymy poprzez dodanie tylko końcówki-er. Przy wyrzuconej ilości oczek dwóch na kostce do gry, użyj kartki wyrazowej, gdzie do przymiotnika w stopniu wyższym dodano literę –r., itd..
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza zapełni wszystkie sześć pól.

Wersja trudniejsza
Uczestnicy nie korzystają z kart wyrazowych, tylko samodzielnie wpisują przymiotniki zgodnie z wylosowaną zasadą.

7. Porównywanie przedmiotów. Prezentacja
Za pomocą kart obrazkowych i kart wyrazowych nauczyciel prezentuje tworzenie zdań
wg schematu

obrazek + is + przymiotnik w stopniu wyższym + than + obrazek

Np. cat is smaller than elephant

8.Porównywanie przedmiotów. Zadania. Wypowiedź ustna.
Uczeń samodzielnie układa zdania za pomocą kart obrazkowych i wyrazowych, a następnie je odczytuje. Elementami stałymi są karty z „is” oraz „than”. Uczeń musi widzieć, że wymieniamy tylko obrazki z przedmiotami, które porównujemy i przymiotnik w stopniu wyższym.

9. Porównywanie przedmiotów. Wypowiedź pisemna. Uczeń zapisuje zdania z użyciem przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

10. Zakończenie zajęć, podsumowani
- pochwała za pracę
- pożegnanie w języku ucznia i w języku angielskim

Materiały:
Karty obrazkowe, wyrazowe
Plansza do gry, pionki

Metoda
naturalna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.