X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43826
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz konkursu z okazji Europejskiego Dnia Języków "Z językami obcymi odkrywamy Europę"

Europejski Dzień Języków (26 września) obchodzony jest w naszej szkole od wielu lat i ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Obchody mają zawsze charakter konkursu, w którym biorą udział 3-osobowe reprezentacje klas (zazwyczaj 6-8 reprezentacji bierze udział w konkursie). Konkurs ten za każdym razem wzbudza duże emocje zarówno wśród uczestników jak i widzów oraz pozwala uczniom uświadomić sobie, że język angielski nie jest jedynym językiem, który warto znać i którego można się nauczyć. Daje on też szansę na wykazanie się swoimi umiejętnościami tym uczniom, którzy często z własnej inicjatywy postanowili samodzielnie uczyć się języka obcego. Mam nadzieję, że opublikowany przez mnie scenariusz stanie się inspiracją dla innych nauczycieli pragnących włączyć się w obchody Europejskiego Dnia Języków w swoich szkołach.

SCENARIUSZ KONKURSU Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW

“Z JĘZYKAMI OBCYMI POZNAJEMY EUROPĘ”

Adresaci: uczniowie klas 4-8

Cele konkursu:

-podkreślenie znaczenia uczenia się języków obcych;

-szerzenie idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

-ukazywanie i promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy;

-zachęcanie do uczenia się języków przez całe życie również poza szkołą;

-wskazywanie na korzyści płynące ze znajomości różnych języków;

-uświadamianie podobieństw i różnic istniejących między językami europejskimi.

Czas: 1,5 – 2 h

Uczestnicy: 3-osobowe zespoły klas 4-8

Sprzęt / pomoce:

-stolik dla każdego zespołu z 3 krzesłami

-laptop + projektor

-sprzęt nagłaśniający

-tabele oceniania dla jury

1.Powitanie

-filmik z powitaniami w różnych językach

Prowadzący pyta widzów, w jakich językach oprócz języka polskiego potrafią się przywitać. Pokazuje krótkie filmiki, w których osoby z różnych krajów europejskich witają się w swoich językach ojczystych. Widzowie próbują zgadnąć, w jakim kraju mogą usłyszeć takie powitanie i w jakim było ono języku. Widzowie powtarzają za prowadzącym powitania w różnych językach.

2.Prezentacja zespołów klasowych i zajęcie przydzielonych wcześniej miejsc.

3.Prezentacja jury – nauczyciele znający różne języki oraz nauczyciel muzyki. Zadaniem jury jest zapisywanie punktów zdobywanych przez zespoły klasowe w poszczególnych konkurencjach oraz ustalenie liczby punktów za konkurencję “Karaoke”.

4.Konkurencja nr 1 – max. 7 pkt.

-duży arkusz papieru z zapisanymi/przyklejonymi nazwami języków oraz nacięciami do umieszczenia kart wyrazowych – dla każdego zespołu

-karty wyrazowe – po 6 dla każdego zespołu

Każdy zespół klasowy otrzymuje duży arkusz papieru, na którym po lewej stronie wypisane/przyklejone zostały nazwy języków (np. j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski), a po prawej stronie znajdują się nacięcia umożliwiające umieszczenie karty wyrazowej. Każda reprezentacja otrzymuje również zestaw 6 kart z wyrazami w 6 różnych językach oznaczających tę samą rzecz (np. nazwę warzywa, owocu, kwiatu, zwierzęcia, części garderoby itp.; każdego roku podczas konkursu wybierana jest inna kategoria wyrazów; każdy zespół klasowy otrzymuje inną nazwę z tej samej kategorii). Zadaniem uczniów jest umieszczenie kart wyrazowych obok odpowiednich nazw języków. Następnie kolejne zespoły klasowe pokazują jury swoje arkusze, aby można było ocenić, ile wyrazów zostało odpowiednio dopasowanych do podanych języków. Za tę konkurencję uczniowie mogą zdobyć 6 punktów + 1 punkt bonusowy za podanie w języku polskim znaczenia wyrazu (uczniowie znają kategorię, do jakiej należy wyraz).

5.Konkurencja nr 2 – max. 10 pkt.

-karty z nazwami języków i kratkami do wpisania numerów - po 10 dla każdego zespołu

-flamastry

-filmiki w różnych językach (np. fragmenty piosenek, meczów, prognozy pogody, wiadomości, trailery tego samego filmu, reklamy tego samego produktu)

Każdy zespół klasowy otrzymuje 10 kart z nazwami języków i kratką na wpisanie numeru oraz flamastry. Prowadzący odtwarza 10 krótkich filmików video z tej samej kategorii w 10 różnych językach europejskich (np. fragmenty piosenek, meczów, prognozy pogody, wiadomości, trailery tego samego filmu, reklamy tego samego produktu). Zadaniem uczniów jest podczas oglądania ponumerować karty z nazwami języków w takiej kolejności, w jakiej pojawiły się one w poszczególnych filmikach. Wszystkie zespoły jednocześnie pokazują jury kolejne karty z nazwami języków (zgodnie z zaproponowaną przez siebie numeracją). Za tę konkurencję uczniowie mogą zdobyć 10 punktów.

6.Konkurencja nr 3 – max. 12 pkt.

-zestaw kart z zapisanymi słownie liczbami w różnych językach oraz karty z cyframi od 0 do 10 (z tyłu każdej karty przyczepiona taśma dwustronna) - dla każdego zespołu

-arkusz papieru – dla każdego zespołu

Każdy zespół klasowy otrzymuje duży arkusz papieru (można wykorzystać drugą stronę arkusza z konkurencji nr 1), karty z zapisanymi słownie liczbami 0-10 w wybranym języku (każdy zespół w innym) oraz karty z liczbami zapisanymi za pomocą cyfr 0-10. Zadaniem uczniów jest dopasować cyfry do liczb zapisanych słownie i przykleić je we właściwej kolejności na arkuszu papieru. Następnie kolejne zespoły klasowe pokazują jury swoje arkusze, aby można było ocenić, ile wyrazów zostało odpowiednio dopasowanych do liczb zapisanych cyframi. Za tę konkurencję uczniowie mogą zdobyć 11 punktów + 1 punkt bonusowy za podanie nazwy języka, w jakim są ich liczby.

7.Konkurencja nr 4 – max. 10 pkt.

-teksty piosenki “Panie Janie” w różnych językach i nagranie piosenki “Panie Janie” w języku polskim lub

-filmy video do śpiewania karaoke

Wersja 1: Każdy zespół klasowy losuje kopertę, w której znajduje się tekst piosenki “Panie Janie” w języku obcym (w każdej kopercie tekst w innym języku). Prowadzący odtwarza piosenkę “Panie Janie” w języku polskim, aby przypomnieć uczniom melodię. Zespoły mają 5 minut na przygotowanie się do zaśpiewania piosenki w wylosowanym przez siebie języku (mogą śpiewać z podkładem muzycznym).

Wersja 2: Każdy zespół klasowy na dwa tygodnie przed konkursem wybiera jedną z piosenek zaproponowanych przez organizatora (każda piosenka jest w innym języku europejskim) i przygotowuje się do zaśpiewania jej w formie karaoke podczas konkursu.

Za tę konkurencję uczniowie mogą zdobyć 10 punktów:

-2 punkty – melodia/rytm

-3 punkty – wymowa

-5 punktów - ogólne wrażenie artystyczne

Decyzję o przyznaniu punktów wspólnie podejmuje jury.

8.Podliczenie wyników

-filmik ze zwrotami grzecznościowymi (proszę, dziękują, przepraszam) w różnych językach

Jury podlicza wyniki, wypisuje dyplomy.

W tym czasie prowadzący prezentuje filmik ze zwrotami grzecznościowymi w różnych językach europejskich. Pyta widzów i uczestników, czy domyślają się, w jakich językach są te zwroty. Uczniowie wspólnie powtarzają poznane zwroty.

9.Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

10.Pożegnanie

-filmik z pożegnaniami w różnych językach

Prowadzący prezentuje filmik z pożegnaniami w różnych językach europejskich. Pyta widzów i uczestników, czy domyślają się, w jakich językach są te pożegnania. Uczniowie wspólnie powtarzają poznane zwroty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.