X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43645
Przesłano:

Opinia końcowa o dziecku 5 letnim

Opinia końcowa o dziecku za rok ...
Imię i nazwisko dziecka: .......................................
Data urodzenia: ........................................
Wiek: 5 lat
Grupa: ...

X to mądra, pogodna i sympatyczna dziewczynka. Rzadko bierze czynny udział w zajęciach dydaktycznych i jest na nich aktywna, zazwyczaj odpowiada prawidłowo na zadawane pytania. Zazwyczaj woli pozostać jedynie ich biernym obserwatorem, zdarza jej się przeszkadzać na zajęciach np.: rozmawiając z koleżankami. Uczestniczy w zajęciach dodatkowych takich jak: język niemiecki, język angielski, rytmika, zumba, plastyka, matematyka oraz judo.
Jest samodzielna w toalecie, czasami miewa drobne problemy przy ubieraniu się w szatni. Kulturalnie spożywa posiłki, prawidłowo posługując się sztućcami. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Potrafi przez chwilę utrzymać równowagę. Zwinnie skacze na jednej nodze oraz na obu nogach. W zadowalającym tempie ustawia się w parach, rzędzie, szeregu oraz kole. Prawidłowo ilustruje ruchem słuchaną muzykę.
Dziewczynka zna zwroty grzecznościowe i ich używa. Odpowiednio zmotywowana podejmuje próby opisania obrazka przy pomocy zdań, stara się wymienić kilka elementów i czynności przedstawionych na ilustracji. Rozumie treść prostych opowiadań, czasem odpowiada prawidłowo na zadane pytanie. Śpiewa piosenki zbiorowo i indywidualnie. . Zapamiętuje treść wierszy i piosenek. Ma problem z rozpoznaniem obrazu graficznego swojego imienia. Dzieli wyrazy na sylaby. Rozpoznaje podstawowe figury geometryczne (trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło).
X zna pojęcia wielkości: duży- mały,długi-krótki, czasami ma problemy z stosowaniem pojęć gruby-cienki. Potrafi się nimi posługiwać. Prawidłowo używa określeń zbioru: dużo-mało, mniej-więcej, tyle samo. Klasyfikuje zbiory na podstawie cech jakościowych: kształt, wielkość, kolor, przeznaczenie. Potrafi odtworzy prosty rytm podany przez nauczyciela. X ma prawidłową orientację w schemacie własnego ciała, wskazuje: przód, tył, góra, dół. Opisuje położenie przedmiotów w przestrzeni za pomocą wyrażeń: na, pod, obok, przed, między. Liczy
i posługuje się liczebnikami głównym w dostępnym sobie zakresie. Uczy się prawidłowo posługiwać liczebnikami porządkowymi.
Dziewczynka lubi rysować i kolorować. Uczy się prawidłowo trzymać kredkę oraz pędzel. Posługuje się ręką prawą. Koloruje obrazek kilkoma kredkami, jeszcze wychodzi poza kontury. Rysunki są proste, schematyczne. Potrzebuje korygowania prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
X to dziewczynka lubiana zarówno przez koleżanki jak i kolegów. Dziewczynka lubi się bawić, zazwyczaj sama wybiera sobie zabawki. Uczestniczy w zabawach dowolnych i zorganizowanych, czasem sama inicjuje zabawy. Bawi się sama oraz w grupie, nawiązuje prawidłowy kontakt z rówieśnikami. Jest pomocna, sprząta i porządkuje zabawki po skończonej zabawie, ale potrzebuje zachęty. Angażuje się w powierzone jej zadania, dąży do jego ukończenia. Miewa problemy ze skupieniem uwagi, często potrzebuje pomocy przy wykonywaniu zadania. Posiada dość wolne tempo pracy. Reaguje na polecenia nauczyciela bez potrzeby powtarzania. Podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania konfliktów zgodnie z ustalonymi normami postępowania, czasami gdy sobie nie radzi potrafi kogoś uderzyć. Stosuje się do zasad obowiązujących w grupie. Okazuje emocje, jest wrażliwa.

Podpis rodzica: Nauczyciel
mgr Natalia Słomkowska
........................................

Data: 29.06.2018

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.