X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43865
Przesłano:

Opinia o uczniu

data. ..............

OPINIA

"Krzyś"....(imię i nazwisko) ur. (data urodzenia). w (miejscowość), jest uczniem kl. III Szkoły Podstawowej................. Obowiązek nauki realizuje w naszej szkole od 22 października 2012r. Wcześniej od 16.12.2011r. do 19.10.2012r. przebywał w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w........ W tym, czasie uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 11 w........
Od nowego roku szkolnego 3013/2014 uczeń nie podjął nauki. W tym czasie chłopiec oczekiwał na miejsce w placówce Socjoterapeutycznej. Został tam skierowany na prośbę matki oraz na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Po długim oczekiwaniu matka chłopca otrzymała odmowę przyjęcia dziecka do placówki ze względu na brak miejsc. Tak wiec od 28 października br. chłopiec podjął naukę w naszej szkole mając indywidualne nauczanie.
Uczeń cechuje się wyraźną nadpobudliwością psychoruchową i impulsywnością. Od początku przyjścia do klasy jego zachowanie budziło obawy.
„Krzyś” w nowym otoczeniu szybko nawiązał kontakt z uczniami, jest śmiały, pogodny. Cechuje go duża ciekawość poznawcza, jest wesoły. Jego mocne strony to prawidłowy poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych, spostrzegawczość, ma przewagę uzdolnień praktycznych nad werbalnymi. Przejawia chęć pracy przy interesujących go zadaniach ( lubi zajęcia plastyczne, chętnie maluje, rysuje). Jednak przy zadaniach typu szkolnego szybko się zniechęca i odmawia dalszej pracy.
Od momentu podjęcia indywidualnego nauczania nastąpiła poprawa. Ze względu na to, że nie ma zajęć w grupie klasowej bezpieczeństwo uczniów i tok nauczania przebiega poprawnie. „Krzyś” na swoich zajęciach stara się pracować, jednak nie zawsze się skupia na danym zadaniu, ma problemy z dłuższym skupieniem uwagi. Można zauważyć, że „Krzyś” na pierwszych lekcjach potrafi pracować, w późniejszym czasie jest niechętny do podejmowania jakichkolwiek działań dydaktycznych. Często zniechęca się najdrobniejszym niepowodzeniem. W większości chce się bawić, robić to co mu się podoba, gdy nie otrzymuje tego co chce obraża się, złości, odmawia współpracy, zdarza się że używa przemocy wobec nauczyciela. Również niepokojącym zachowaniem dziecka są częste ucieczki z lekcji. „Krzyś” chował się przed nauczycielami, wchodził na niebezpieczne miejsca (poręcze, parapety). Nie reaguje na upomnienia, prośby, stwarza dla siebie bardzo duże zagrożenie. Takie zachowania z reguły odbywały się na zajęciach grupowych, chłopiec nie potrafił się dostosować do zasad jakie wprowadza nauczyciel. Zdecydowanie chciałby robić to, co on lubi a jeśli nawet jest już luźniejsza lekcja, to też chce się bawić w to, co jemu się podoba. Gdy jego „zachcianki” nie są spełnione ucieka z lekcji i postępuje na przekór.
W większości nie przestrzega przyjętych norm i zasad w grupie, ani umów słownych. Postępuje, tak jak jemu jest wygodnie, aby uzyskać swoje cele.
Podczas przerw lekcyjnych jest bardzo aktywny, ruchliwy. Zachowania agresywne wobec uczniów się zmniejszyły. Potrafi bawić się, nie inicjując negatywnych zachowań. Jednakże nadal jest nieprzewidywalny w swoim zachowaniu i należy zwracać na niego szczególną uwagę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.