X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43427
Przesłano:

Opinia o uczniu

Miejscowość, data

Opinia nauczyciela wychowawcy o uczniu klasy III
NAZWA SZOŁY

Imię i nazwisko ucznia
ur.
adres:

IMIĘ I NAZWISKO jest uczniem klasy trzeciej. Ma jednego brata, wychowuje się w pełnej rodzinie. Jest zawsze zadbany, czysty i schludnie ubrany. Do szkoły jest przyprowadzany
i odbierany przez matkę, która na bieżąco kontaktuje się z nauczycielem w sprawach związanych
z dzieckiem i dostosowuje się do wskazówek nauczyciela.
Ma trudności w czytaniu, pisaniu ze słuchu i z pamięci. Czyta wolno, przekształca wyrazy, często zgaduje. Ma problem z dłuższymi, trudnymi wyrazami. Podczas pisania z pamięci i ze słuchu często pisze inne litery i zmienia ich kolejność. Popełnia dużo błędów ortograficznych. Chętnie wypowiada się na różne tematy poruszane na lekcji. Lepsze wyniki osiąga z matematyki. Dodaje i odejmuje w dobrym tempie. Mnoży i dzieli sprawnie, choć często liczy na palcach. Lubi zajęcia przyrodnicze. Uczeń uczęszcza w szkole na zajęcia wyrównawcze, na których są doskonalone tematy, z którymi ma większy problem – są to zajęcia w 8-osobowej grupie.
Nawiązuje pozytywne relacje z koleżankami i kolegami z klasy oraz nauczycielami. Jest towarzyski i lubi przewodniczyć w grupie rówieśniczej. Jest dzieckiem żywym, dynamicznym. Poproszony, chętnie pomaga innym. Na przerwach podejmuje zabawę z rówieśnikami. Prace plastyczne wykonuje starannie. Świetnie radzi sobie z wykonaniem prac plastycznych i technicznych zgodnie z podaną instrukcją. Nie ma trudności w wykonywaniu ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego. Zauważa się dużą sprawność ruchową, chętnie uczestniczy w zabawach i grach zespołowych. Tobiasz bardzo chętnie śpiewa poznane piosenki i uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych.

Mocne strony:
• Jest pilny, obowiązkowy i systematyczny. Pracuje wytrwale do zakończenia pracy,
w dobrym tempie. Zawsze przestrzega ustalonych zasad.
• Jest sprawny manualnie, lubi wycinać, malować . Jego prace są staranne i kolorowe.
• Jest sprawny fizycznie, bardzo lubi zajęcia wf-u.
• Dobrze liczy.
• Rozumie związki przyczynowo – skutkowe. Wykazuje zainteresowania poznawcze.
Trudności:
• Ma trudności w czytaniu. Czyta wolno, przekształca wyrazy, często zgaduje.
• Ma problem z pisaniem ze słuchu. Często myli litery, bądź gubi niektóre z nich, zmienia kolejność liter.
• Popełnia dużo błędów ortograficznych.

Podjęte działania:
Indywidualna pomoc i wsparcie nauczyciela na lekcjach.
Uczestnictwo w zajęciach wspierających naukę czytania i pisania 1 godz. tygodniowo.
Należy podkreślić ciągłą współpracę matki z nauczycielem, zaangażowanie i pracę z dzieckiem w domu, chęć do wypracowania wspólnej drogi działania, wniosek matki o zdiagnozowanie dziecka w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Kontakt do matki
tel.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.