X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43255
Przesłano:

Opinia o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Opinia o uczniu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Imię i nazwisko ucznia.................
Data urodzenia...................................

........................................ jest uczniem klasy ...............................w Szkole........................................
.................. jest uczniem pogodnym i lubianym przez rówieśników. Jest już mniej zamknięty na innych, chętnie wychodzi na przerwy, przysiada się do kolegów, nauczycieli - co do tej pory się w ogóle nie zdarzało. Oczekuje kontaktów i inicjatywy innych. Jest mniej nieśmiały. Liczne sukcesy sportowe dodały mu pewności siebie. Mimo problemów z komunikacją bardzo dobrze radzi sobie podczas zajęć. Z sukcesami przełamuje swoje bariery i problemy. Nabrał więcej odwagi w komunikowaniu się, nie boi się wypowiadać na forum klasy, odpowiadać pojedynczymi słowami na pytania. Uprzejmie wita się z nauczycielami i kolegami. Bardzo aktywny i skoncentrowany na zajęciach. Pracuje samodzielnie, wykonuje zazwyczaj zadania i polecenia prawidłowo i jako pierwszy. Lepiej komunikuje swoje potrzeby. Zawsze jest przygotowany, odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków. Wszystkie prace doprowadza zawsze do końca. Zdarzają mu się jeszcze czasem zachowania agresywne w stosunku do kolegów, ale szybko poprawia swoje zachowanie, przeprasza. Widać postęp dotyczący komunikowania się w grupie i utrzymywania relacji z kolegami i koleżankami. Obowiązki dyżurnego wypełnia bardzo dobrze, widać w tym zakresie duży postęp. Nie radzi sobie z porażkami, zniechęca się, gdy coś mu nie wychodzi, tak jakby tego chciał. Zwraca coraz większą uwagę na potrzeby kolegów, koleżanek, pomaga im. W większości porozumiewa się mową werbalną wspartą często gestem. Poszerzył zasób słów, jednak jego mowa w dalszym ciągu jest bardzo mało zrozumiała dla otoczenia.
Zazwyczaj jest skoncentrowany na zajęciach. Systematycznie i samodzielnie odrabia prace domowe, które są dobierane na miarę jego możliwości. Prawidłowo globalnie odczytuje proste wyrazy. Prawidłowo przelicza jedynie do 5, nadal myli niektóre cyfry. Wykonuje proste działania dodawania na konkretach w zakresie 10 z pomocą nauczyciela. Nie zna wszystkich liter alfabetu. Zna podstawowe znaki drogowe, budowę roślin, zjawiska pogodowe. Rozpoznaje na ilustracjach zwierzęta domowe i leśne. Pismo jest staranne i czytelne. Prawidłowo przepisuje wyrazy. Samodzielnie podpisuje się i pisze tylko kilka krótkich wyrazów. Wykazuje zainteresowanie otaczającym światem przyrodniczym i historycznym. Podczas zajęć kreatywnych uczy się dbania o porządek podczas pracy oraz porządkowania miejsca pracy po skończonych zajęciach. Z coraz większym zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach kulinarnych, niechętnie poznaje nowe smaki i próbuje przygotowywanych posiłków. Podczas pracy na komputerze wykazuje się dobrymi umiejętnościami w posługiwaniu się podstawowymi programami. Prace plastyczne i techniczne wykonuje bardzo sprawnie i starannie. Potrafi samodzielnie rozplanować elementy, prawidłowo dobiera kolory.
Uczeń z ogromną chęcią i z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. Stara się wykorzystać nabyte czynności ruchowe w życiu osobistym. Ćwiczenia wykonuje wzorowo, bez pomocy nauczyciela, często podając własne propozycje. Bardzo chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych, respektuje reguły. Przy wprowadzaniu stopni trudności danego ćwiczenia, nie traci koncentracji. Stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.
Uczeń nabiera większej odwagi podczas wyjazdów i wycieczek, jest w tym zakresie bardziej samodzielny. Nie wywołują one u niego takiego lęku jak do tej pory. Bardzo lubi jeździć na zawody sportowe. Pokonał już wiele razy lęk przed występami publicznymi podczas akademii i przedstawień, daje mu to wiele wiary we własne siły i umiejętności. ............................. to uczeń z ogromnym potencjałem, świadomym swoich trudności. Jest bardzo energiczny i nerwowy, zdarza mu się nie panować nad emocjami, co w przeważającej części jest wynikiem problemów z komunikowaniem się.

wychowawca

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.