X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43301
Przesłano:

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest nieodłącznym elementem promocji zdrowia i atrybutem szkoły promującej zdrowie. Zgodnie z wieloma dokumentami międzynarodowymi, w tym Konwencją o Prawach Dziecka, Kartą Ottawską Promocji Zdrowia i innymi, stanowi jedno
z fundamentalnych praw każdego dziecka. Również polska regulacja prawna – podstawa programowa kształcenia ogólnego – wskazuje, że: „Ważnym zadaniem szkoły jest (...) edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu” . Przedstawiciele społeczności szkolnej, dążący do realizacji tego celu, muszą zostać wyposażeni w odpowiednie kompetencje, co wszystkim stworzy perspektywy na przyszłość. Dobrze realizowana edukacja zdrowotna daje szanse uczniom i absolwentom szkoły, którzy będą lepiej rozumieli, umieli i zechcą dbać nie tylko o zdrowie własne i innych ludzi,
ale także o swoje środowisko. Warto zatem, by szkoły przeprowadzały autoewaluację edukacji zdrowotnej.
Zdrowie człowieka jest wartością, zasobem i środkiem do codziennego życia. Dzięki niemu możemy realizować swoje marzenia, zamierzenia, aspiracje, rozwijać się, zmieniać środowisko, tworzyć dobra materialne i kulturalne. Zdrowie warunkuje również dobre osiągnięcia dzieci i młodzieży, natomiast edukacja zdrowotna jest prawem każdego człowieka. Jednym z wielu zadań szkoły jest szeroko rozumiana promocja zdrowia, a nasza szkoła od wielu lat podejmuje działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego stylu życia. Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia, m.in.: zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej współpracy. Szkoła jest więc wielką inwestycją nie tylko w zdrowie, ale też w edukację młodego pokolenia. Tylko zdrowy uczeń jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki.
Realizacja celów programu odbywa się w naszej szkole poprzez organizowanie działań na rzecz zdrowia w poszczególnych obszarach:
1) Zdrowy styl życia.
2) Aktywność ruchowa.
3) Ekologia i ochrona środowiska.
4) Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą.
5) Profilaktyka zdrowia fizycznego.

PODJĘTE DZIAŁANIA

I ZDROWY STYL ŻYCIA
Zdrowy styl życia to sposób życia, który ma na celu zapewnić optymalne zdrowie oraz minimalizować ryzyko zachorowania na choroby określane mianem społecznych. Jednym
z ważniejszych elementów zdrowego stylu życia jest odpowiednio zbilansowana dieta, która dostarczy w odpowiednich ilościach nie tylko składników odżywczych (białka, tłuszcze
i węglowodany), ale również błonnika, witamin i soli mineralnych. W naszej szkole uczniowie otrzymują odpowiednią wiedzę (teoretyczną i praktyczną) na temat jak dbać
o swoje zdrowie poprzez szereg działań:
• Warsztaty dotyczące zdrowego żywienia dla klas 0-3, na które zaproszono lekarza p. ............., stomatologa p. ..........................
• udział w projekcie dofinansowanym przez .....................
„Od zabawy do twórczego myślenia czyli po co to żonglowanie”.
• Zdrowe śniadania, pikniki na trawie dla uczniów z klas 0-VIII.
• Tydzień pod hasłem „Moje zdrowie i bezpieczeństwo” (26-30.11.18)
zorganizowany w oddziale przedszkolnym.
• Zdrowe śniadanie w świątecznym wydaniu.
• Dzień Pomarańczowy- podczas realizacji Tygodnia Ekologicznego, podczas którego dzieci zjadły owoce i warzywa oraz wyszły z ławek by wspólnie poćwiczyć.
• Zdrowe kanapki - zdrowe i pożywne kanapki z pieczywa pszennego
i ciemnego codzienne do nabycia w sklepiku szkolnym.
• Organizowanie zajęć kulinarnych w oddziale przedszkolnym- pieczenie chleba, pizzy, dietetycznych ciasteczek, wykonanie sałatki owocowej.
• Wycieczka na skałę, organizacja pikniku przez panią ................................, pogadanka na temat zdrowego żywienia.
• Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasach 4 a i b, pt. „Palenie jest niezdrowe”, „Jak nie dać się nałogowi?”, „Dlaczego jest coraz więcej osób, które nie palą papierosów”, „Sport to zdrowie. Rozumiem potrzebę swojego rozwoju fizycznego. Sport- sposobem na życie”, „Palenie szkodzi”, „Jak to zrobić, żeby nie palić”, „Jak zrobić, żeby inni nie palili”.
• Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w klasie 2 pt. „Zdrowotne apetyty spożywania owoców i warzyw”, „Zasady bezpiecznego korzystania
z Internetu”, „Analiza piramidy żywienia i aktywności fizycznej”, „Zasady zdrowego odżywiania”, „Zapoznanie ze skutkami zdrowego i niezdrowego odżywiania”, „Układanie menu zdrowego drugiego śniadania”.
• Organizacja zielonej szkoły w klasach 1-3, 4-5, 6-8.

II AKTYWNOŚĆ RUCHOWA
Aktywność ruchowa poza zajęciami wychowania fizycznego była organizowana w naszej szkole w czasie różnych zajęć i aktywności, zarówno w czasie lekcji, jak i na zajęciach dodatkowych, w świetlicy szkolnej oraz poza budynkiem naszej szkoły.
• Promocja zdrowia w tym obszarze odbywała się przez organizację następujących wydarzeń:
• W szkole od dwóch lat działa ................................Zajęcia 2 razy
w tygodniu po godzinie. Uczestników 24 uczniów.
• Udział w akcji „......................”, której celem było upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, integracja środowiska lokalnego, zacieśnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
• W grudniu, styczniu i lutym zajęcia WF odbywały się także na lodowisku (klasy 6,7,8).
• Organizacja rajdów do .................................. dla klas 0-8.
• Realizacja projektu „Trzymaj formę”. Program ten pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtuje ich prozdrowotne nawyki. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt służy promocji aktywności fizycznej, uczy prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży,
ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie
i zasady wolnego wyboru.
• Realizacja projektu „Bieg po zdrowie” - program antytytoniowej edukacji zdrowotnej (trwający od 30 stycznia do końca maja 2018r.). Program zakładał przeprowadzenie
w każdej czwartej klasie pięciu zajęć o charakterze warsztatowym, poświęconych
w/w tematyce.

III EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Edukacja ekologiczna we wczesnych latach w szkole ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Uczniowie czynnie zaangażowani w różnego rodzaju akcje uświadamiają sobie, że dbanie o środowisko jest obowiązkiem każdego człowieka. Poprzez konkretne działanie zdają sobie sprawę, że należy dbać o naszą Ziemię i jak ważną rolę mogą odegrać dla jej dobra.

• Akcja „Sprzątanie Świata - lekcja poszanowania środowiska”. Celem działania było promowanie nieśmiecenia, prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz szkodliwy wpływ na środowisko.
• Organizacja Tygodnia Ekologicznego.
W poniedziałek wszyscy uczniowie i nauczyciele ubrali
się na żółto, by w ten sposób uczcić Dzień Słońca. We wtorkowy Dzień Ziemi w naszej szkole dominował kolor brązowy. Tego dnia wykonano plakaty, które miały obrazować świadomość ekologiczną dzieci i nawoływać do dbania o przyrodę. Uczniowie wykazali się niezwykłymi zdolnościami plastycznymi i kreatywnością podczas tworzenia haseł.
W środę- Dzień Natury- kolor zielony dominował nie tylko w strojach, ale również
w obfitości przyniesionych przez uczniów kwiatów. W czwartek- Dzień Zdrowia- kolorem wiodącym był pomarańczowy. W myśli idei „W zdrowym ciele zdrowy duch!” podczas porannych zajęć uczniowie wyszli z ławek, by wspólnie poćwiczyć. Następnie zjedzono smaczne owoce i warzywa, uzupełniając w ten sposób poziom witamin. Ponieważ rok 2019 został ogłoszony rokiem wody, piątek upłynął pod znakiem koloru niebieskiego. Tego dnia nastąpiła uroczystość podsumowująca Tygodzień Ekologii. Najpierw nasi najmłodsi ekolodzy z oddziału przedszkolnego i pierwszej klasy przygotowali przedstawienie pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”, które pokazało, jak wielką świadomość problemów ekologicznych mają dzieci. Po przedstawieniu nastąpił pokaz najmodniejszej w tym sezonie odzieży ekologicznej. Wystąpiło 15 modeli
i modelek, którzy z gracją zaprezentowali kreacje wykonane z materiałów wtórnych.
• Zbieranie nakrętek.
• Udział w akcji „Listo do sąsiada” organizowany z okazji Dnia Czystego Powietrza.

IV BEZPIECZEŃSTWO
• Przeprowadzenie zajęć w klasach 4 a i b pt. „Na progu nowego roku szkolnego. Moje prawa i obowiązki”, „Bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Zgodna współpraca”, „Kodeks obowiązków ucznia”, „Bezpieczne ferie. Wiem jak unikać zagrożeń”, „Jak przyjemnie, kulturalnie i bezpiecznie spędzić wakacje”.
• Akcja "Bezpieczne wakacje" - wychowawcy klas 0-3 przygotowali spotkanie
z policjantem, podczas których przypomniano zasady bezpiecznego zachowania
się podczas zabaw w czasie wolnym od nauki.
• Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dla wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły.
• Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w projekcie „Wyraźni na drodze”.
• Tydzień pod hasłem „Moje prawa i obowiązki” 20-13.11.18 w oddziale przedszkolnym.
• 07.03.19- Spacer dzieci z oddziału przedszkolnego na pobliskie skrzyżowanie, utrwalający zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.
• Kurs pierwszej pomocy organizowany 16 maja 2019 dla klas 6-8 przez Państwową Straż Pożarną w
• Warsztaty organizowane przez st. asp., dotyczące:
-odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i zagrożeń płynących z Internetu,
-„Wracaj, skąd przyszedłeś”- zajęcia na temat dyskryminacji.

V PROFILAKTYKA
• Wizyta pielęgniarki- fluoryzacja, wizyta kontrolna, badanie bilansowe.
• Dzień Życzliwości w naszej szkole.
• Udział w projekcie „Czyste powietrze wokół nas”- głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem
na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
• Udział w programach prozdrowotnych: „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”.

WNIOSKI
• Promować zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną uczniów, wspieranie zdrowego odżywiania, działania o charakterze profilaktycznym i ekologicznym.
• Rozwijać umiejętności uczniów w zakresie rozpoznawania potrzeb prozdrowotnych.
• Promować prozdrowotne działania podejmowane w różnych obszarach w środowisku lokalnym.
• Organizować różnorodne działania prozdrowotne, które pozytywnie wpłyną na rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pożądanych zachowań uczniów.
• W dalszym ciągu kontynuować udział w programach prozdrowotnych, m.in. „Owoce
i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”, „Bieg po zdrowie”, „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”. Uczestnictwo w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Kubusiowi przyjaciele natury”.
• Realizować zgodnie z planem zajęcia ruchowe dla uczniów klas 0-III oraz IV-VIII.
• Systematycznie promować zdrowy styl życia podczas wszystkich zajęć dydaktycznych
oraz dodatkowych.
• Zorganizować w nowym roku szkolnym „Tydzień zdrowia" (np. Poniedziałek ze zdrowym sokiem", „Wtorek ze zbożowymi przysmakami", "Jogurtową środę", itp.).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.