X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43064
Przesłano:

Sprawdziany - działalność produkcyjna i działalność handlowa. Przedmioty zawodowe

Przedmioty zawodowe - Sprawdzian – Działalność produkcyjna

1. Produkcja ........................................ występuje w przedsiębiorstwach wytwarzających jeden rodzaj wyrobu, a produkcja ........................................ w przedsiębiorstwach wytwarzających różne wyroby.

2. Zestaw wyrobów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo przemysłowe i wykaz świadczonych przez nie usług nosi nazwę ........................................ .

3. Klasyfikowanie wyrobów konsumpcyjnych w zależności od liczby wad i usterek nazywamy ........................................

4. Procesy technologiczne (ze względu na udział człowieka) dzielimy na procesy:
- ........................................
- ........................................

5. Prawda czy fałsz
Fazy technologiczne można podzielić na operacje, które charakteryzują się tym, że są zwykle wykonywane przez jednego pracownika lub zespół pracowników na jednym stanowisku pracy.

6. Czas między pobraniem surowca lub materiału z magazynu do produkcji a przekazaniem wyrobu do magazynu wyrobów gotowych nazywamy ........................................

7. Wyróżniamy dwie formy organizacji procesu produkcyjnego:
a. produkcję .....................................
b. produkcję .....................................

8. Opis wdrażanego systemu zarządzania jakością oraz procedur z tym związanych nazywamy ........................................

9. Zadanie:
Dane: seria produkcji składa się z 150 sztuk wyrobów, produkcja odbywa się na 5 stanowiskach roboczych, a czas trwania operacji na poszczególnych stanowiskach wynosi odpowiednio: 0,3 godz., 0,2 godz., 0,4 godz., 0,5 godz., 2 godz. Oblicz:

- czas trwania cyklu produkcyjnego w przebiegu szeregowym

........................................
- czas trwania cyklu produkcyjnego w przebiegu równoległym

........................................

10. Transport składowy
a. obsługuje ruch ładunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jego dostawcami
b. obsługuje ruch ładunków pomiędzy przedsiębiorstwem a jego odbiorcami
c. związany jest z przyjęciem ładunków ze środków transportu zewnętrznego do magazynów i na składowiska

11.Transport wewnątrzwydziałowy dzielimy na:
a. produkcyjny i składowy
b. międzywydziałowy i stanowiskowy
c. międzyoperacyjny i stanowiskowy

12. Narzędzia przeznaczone do produkcji ściśle określonych wyrobów to:
a. narzędzia uniwersalne
b. narzędzia operacyjnego
c. narzędzia specjalne

13. Stosunek ilości energii wykorzystanej w urządzeniu lub w procesie zużywającym energię do ilości energii doprowadzonej nazywamy ........................................

14. Jakie cechy decydują o jakości wyrobu?
- ........................................
- ........................................
- ........................................

15. Prawda czy fałsz
Normy międzynarodowe ISO maja swoje odpowiedniki w normach europejskich. prawda /fałsz
W Polsce jednostką upoważnioną do wydawania certyfikatów jakości jest Polska Akademia Nauk . prawda /fałsz
Istnieje kilkadziesiąt zachodnioeuropejskich instytucji wydających certyfikaty. prawda /fałsz

Przedmioty zawodowe - Sprawdzian – Działalność handlowa

1. Produkty wytworzone lub nabyte i przeznaczone do sprzedaży nazywamy:
a. Substytutami
b. Półproduktami
c. Towarami
d. Hybrydami

2. Obrót towarowy to: ........................................
........................................
3. Wymień trzy funkcje handlu hurtowego:
-........................................
-........................................
-........................................
4. Sklepy, w których asortyment towarowy ogranicza się do artykułów codziennego użytku, a sprzedaż samoobsługowa odbywa się z opakowań zbiorczych to:
a. sklepy branżowe
b. sklepy dyskontowe
c. punkty sprzedaży drobnodetalicznej
d. komisy

5. Gdy pracodawca musi przedstawić dowody, że szkoda powstała z winy pracownika mówimy o:
a. odpowiedzialności na zasadzie winy udowodnionej
b. odpowiedzialności na zasadzie winy domniemanej
c. odpowiedzialności na zasadzie winy niepewnej

6. Wskaż charakterystyczną cechę dla samoobsługowej formy sprzedaży.
a. Demonstrowanie towarów i usług przez telewizję.
b. Swobodny dostęp klienta do towarów.
c. Towary są podawane przez sprzedawcę.
d. Wybór towarów odbywa się na podstawie katalogu.

7. Wymień dokumentację sprzedaży:
-........................................ -........................................
-........................................ -........................................

8. Sprzedaż polegająca na tym, że klient wnosi przedpłatę na określony produkt np. tytuł książki to:
a. sprzedaż ratalna
b. sprzedaż preselekcyjna
c. sprzedaż subskrypcyjna
d. sprzedaż obwoźna

9. Pobranie pieniędzy za zakupione towary nazywamy:
a. cedułą
b. wadium
c. inkasem
d. ratą

10. Na czym polega sprzedaż preselekcyjna?
........................................

11. Wymień sprzęt techniczny stosowany w handlu:
........................................

12.Im dłuższa linia kontaktu kupującego z towarem tym lepsze wykorzystanie powierzchni wystawowej. Miernikiem tego wykorzystania jest:
a. wskaźnik korelacji
b. wskaźnik kontaktu
c. współczynnik sprawności
d. wskaźnik struktury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.