X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43014
Przesłano:

Typografia stosowana w projektowaniu. Ćwiczenia. Scenariusz zajęć z przedmiotu. Projektowanie reklamy

Scenariusz zajęć
Czas 45 min
Typografia stosowana w projektowaniu. Ćwiczenia.
Zakres treści
• Podstawowe pojęcia
• Anatomia liter
• Krój pisma i jego systematyka
• Elementy typografii
• 13 zasad typografii w grafice
• Zastosowanie typografii w reklamach na bazie programów do grafiki wektorowej i rastrowej
• Ćwiczenia

Cel ogólny
Poznanie pojęć dotyczących typografii, budy litery, zasad wykorzystywanych w projektowaniu oraz prezentacja reklam z elementami typografii
Cele szczegółowe
Uczeń poprawnie:
• definiuje podstawowe pojęcia typu font, czcionka
• zna budowę litery
• umie wybrać krój pisma
• Umie wymienić 13 zasad poprawnego typografii
• Umie wskazać jaka czcionka została wykorzystana w projekcie

Formy pracy
Indywidualna, grupowa

Metody
• pogadanka
• studium przypadku

Środki dydaktyczne
Materiały nauczyciela, studium przypadku, prezentacja, stosowanie programów do grafiki wektorowej i rastrowej, Książka „Przygotowanie środków reklamowych” A.27.4 Podręcznik do nauki zawodu”, „Projektowanie środków reklamy” A.27.2 Podręcznik do nauki zawodu

Przebieg lekcji:
Faza wstępna
Przywitanie się z uczniami, zajęcie miejsc i rozpakowanie się. Sprawdzenie obecności. Wyjaśnienie celu zajęć.
Faza główna
1.Nauczyciel prezentuje materiał z lekcji za pomocą różnych prezentacji i przykładów różnych programów
2. Uczniowie przeglądają czcionki w programach graficznych oraz Wordzie
3. Wykonują ćwiczenia odnośnie budowy liter.
Faza końcowa Podsumowanie zajęć – synteza omówionych zagadnień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.