X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42775
Przesłano:

Dwadzieścia pięć lat pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom w Kowarach

Zaczęło się 27 lat temu, kiedy uskrzydlona wiedzą zdobytą podczas pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem jeszcze wówczas doktora Jerzego Mellibrudy, zainspirowana doświadczeniem związanym z poznawaniem różnych ośrodków terapeutycznych, postanowiłam zamieszkać w górach i wykorzystać to, czego się nauczyłam. Tak trafiłam do Kowar. Dzięki przychylności ówczesnych władz miasta oraz Dyrekcji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której podjęłam pracę, po dwóch latach, a więc w 1994 r., udało się uruchomić przy Poradni pierwszy Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zbiegło się to z rozpoczęciem działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta.
Jakie były początki? Z jednej strony nie było łatwo, gdyż w tym czasie w Polsce, w leczeniu uzależnień ciągle jeszcze królowała farmakologia. Gdzieniegdzie powstawały maleńkie wysepki koncentrujące się na pracy terapeutycznej, zwłaszcza w dużych miastach. Trzeba było postawić na własną wiedzę, stały rozwój i pomału rozbudowywać sieć wsparcia. Z drugiej jednak strony profesjonalne przygotowanie, stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zaangażowanie w pracę oraz wiara w możliwość niesienia skutecznej pomocy, zaczęły przynosić efekty. Pojawiły się sukcesy. Nasi pierwsi podopieczni utrzymują nieprzerwaną abstynencję do dziś, a wiele otoczonych pomocą rodzin znacznie poprawiło jakość swojego życia.
Bardzo szybko zapotrzebowanie na pomoc przerosło możliwości maleńkiego, czynnego raz w tygodniu Punktu i w 1996 r. doszło do jego odłączenia od Poradni, a w rezultacie do utworzenia nowej, podległej pod Urząd Miasta placówki. Zyskała ona nazwę Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Jej rozwój był bardzo dynamiczny. Świadczyliśmy kompleksową, indywidualną i grupową pomoc psychologiczno – terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, osobom współuzależnionym, Dorosłym Dzieciom Alkoholików, a także, co jest ewenementem wśród tego typu instytucji – dzieciom. Obejmowaliśmy opieką zgłaszające się do nas osoby począwszy od budowania motywacji do rozpoczęcia leczenia, aż po pomoc w rozwiązywania różnorodnych problemów psychologicznych na dalszych etapach pracy nad sobą. Z czasem do naszych obowiązków doszło świadczenie pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie, co było naturalnym rozszerzeniem działań, które i tak pracując w obszarze problematyki uzależnień podejmowaliśmy. W ramach profilaktyki prowadziliśmy różnorodne treningi: Zachowań Konstruktywnych, Zastępowania Agresji, Zapobiegania Nawrotom Picia, Asertywności. Były Bale Abstynenta, Rajdy Trzeźwościowe, wyjazdy na zloty, pielgrzymki, zawody sportowe. I prawie tak jest do dziś.
W ostatnim okresie mamy jednak nieco zmian. Zgodnie z odgórnymi wytycznymi powróciliśmy do starej nazwy. Obecnie znów nazywamy się Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin. Zmiana nazwy tylko częściowo wpłynęła na ofertę placówki. Dalej świadczymy wieloaspektową pomoc psychologiczną naszym podopiecznym. Zamiast grup terapeutycznych mamy grupy wsparcia. Oficjalnie nie zajmujemy się już tylko problemami przemocy, chociaż w praktyce nie jest to do końca możliwe, gdyż tam gdzie pojawiają się środki psychooaktywne, tam nieodłącznie wystąpią zaburzenia w kontroli emocji. Obszar pracy z przemocą oddzielono od Punktu w tym roku, a my mamy cztery godziny mniej dla naszych podopiecznych. To tyle jeśli chodzi o ograniczenia. Teraz trochę o osiągnięciach, a jest ich nie mało. Możemy się pochwalić, że z naszej pomocy korzysta obecnie około 300-350 osób rocznie, a ilość udzielonych konsultacji sięga powyżej dwóch tysięcy. Stale rośnie liczba osób utrzymujących długotrwałą abstynencję, a my świętujemy kolejne rocznice zaprzestania picia czy używania narkotyków. Staże w naszej placówce odbywają przyszli terapeuci, doczekaliśmy się także własnej instruktorki terapii. Atutem Punktu jest świetne merytoryczne przygotowanie kadry psychologicznej, wieloletnie doświadczenie oraz bardzo dobra znajomość środowiska. Pracujący w Punkcie psychologowie nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach, treningach, superwizjach, polskich i zagranicznych konferencjach. Na bieżąco śledzą najnowsze trendy w terapii. Zdobytą wiedzę wykorzystują w pracy, stale podnosząc jej jakość. Punkt współpracuje z Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach i w Mysłakowicach, z sądem, z kuratorami, ze stacjonarnymi ośrodkami leczenia uzależnień, ze służbą zdrowia, z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowarach i Mysłakowicach. Nieocenione są też kontakty z instytucjami, w których pracują zatrudnieni w Punkcie psychologowie, a więc z Publiczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kowarach oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej. Łączenie pracy w tych placówkach pozwala na otoczenie rodzin bardziej zróżnicowanymi i wszechstronnymi formami pomocy. W Punkcie zatrudnionych jest dwóch psychologów, do dyspozycji mamy 18 godzin, a oferty działań pomocowych, ilości osób otoczonych opieką psychologiczną oraz ilości udzielonych konsultacji nie powstydziłaby się niejedna dużo większa instytucja.
W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim osobom, które w przeciągu dwudziestu pięciu lat pracowały w Punkcie lub w Centrum, wspierały nasze działania oraz pomagały, niejednokrotnie społecznie, w prowadzeniu różnorodnych działań profilaktycznych. To dzięki Wam placówka mogła się rozwijać i w konstruktywny sposób pomagać wszystkim osobom potrzebującym pomocy. Naszym pacjentom natomiast życzę sukcesów w dalszej pracy nad sobą i pozytywnych zmian w życiu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.