X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42540
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Mgr Agnieszka Janucka-Popiołek

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego
w okresie luty 2018-czerwiec 2018

Zadanie
Forma i sposób realizacji
termin
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Systematyczne studiowanie zmian w tym zakresie
Luty-czerwiec 2018
2.Uczestnictwo w pracach organów Szkoły
Tworzenie dokumentu: sprawozdanie z II semestru ze współpracy z Rodzicami w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych
Luty-czerwiec 2018
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
1. konferencja wyzwania w edukacji osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
2. Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących
3. praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się AAC cz1
4. Samodzielne studiowanie literatury, czasopism
Systematyczne przeglądanie i studiowanie literatury nowości z zakresu pedagogiki specjalnej a także udział w forach internetowych oraz specjalistycznych grupach na facebooku

W całym tym okresie
5. Pedagogizacja rodziców
1. szkolenie dla Rodziców – Mówik jako narzędzie wspomagające komunikację
2. indywidualne konsultacje z rodzicami/opiekunami w zakresie Mówika
Kwiecień, maj, czerwiec 2018
6. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
Przeszukiwanie internetu na potrzeby swojej pracy i pracy z uczniami, wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych i dokumentacji

Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia technologii

7. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i multimedialnych
Zajęcia z uczniami z wykorzystaniem najczęściej programu Mówik, sokole oczko , elementarz PCS oraz programy internetowe
W całym tym okresie
8. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela stażysty
szkolenie w ramach Dniu autyzmu dla rodziców i nauczycieli pt Mowik jako narzędzie do komunikacji
Luty, marzec, kwiecień, maj
9. Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań, scenariuszy, konspektów
Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z systemu Mówik oraz zaprezentowanie pomocy do komunikacji nauczycielom
Udostępnienie w sieci ZCDN pomysłów, konspektów i opracowań innym pedagogom specjalnym
W całym tym okresie
10. Sprawowanie funkcji opiekuna stażu
Bycie opiekunem stażu – nauczyciela stażysty Joli Łaźnowskiej
Do końca czerwca
11. kontynuacja programu „Dzień Pustej Klasy”
Dzień pustej klasy – zajęcia prowadzone na dworze ( ogród, park, ulica) we wtorek ok 2 godzin. Zajęcia mogą być zmieniony na inny dzień w zależności od pogody. Zajęcia mają na celu stymulację wielozmysłową w naturalnym środowisku.
Cały czas
12. Poznanie sytuacji środowiskowej, rodzinnej i zdrowotnej uczniów
systematyczne Rozmowy z Rodzicami
W cały tym okresie
13. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadzenie koła czytelniczego - czytanie uczniom prostych książek, czytanie uczestniczące, tworzenie książeczek, słuchanie audiobooków
Raz w tygodniu
14. Uczestnictwo wraz z uczniami w organizacji różnych form kulturalnych na teranie placówki i poza nią
1. Organizowanie imprez wg harmonogramu. urodziny uczniów.
2. Kontynuacja współpracy z filharmonią szczecińską :podpowiedzi w jakim sposób ulepszyć przedstawienie DoNu Ta Integra, aby były odpowiednie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie -wyjście do filharmonii szczecińskiej.
3. Występy uczniów na Spotkaniach ogrodowych pt Moje miasto – szczecin
4. udział w konkursie fotograficznym Fabryka marzeń zorganizowanym przez Stowarzyszenie
W cały tym okresie
15. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
1. Napisanie do portalu edukacyjnego dwóch artykułów: o dniach autyzmu i szkoleniu prowadzonym min przez mnie i o dniu Technologii.
2. Współ- organizator Dnia autyzmu w Szkole (prowadzenie szkolenia o Mówiku)
3. współorganizator konkursu wojewódzkiego „bezpieczeństwo nad wodą”
4. propozycja od Pana Radnego Posłusznego nakręcenia klipu promującego Szczecin widziany oczami osoby niepełnosprawnej (radny widział nasze przedstawienie Moje miasto Szczecin)
Marzec /kwiecień
16. Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia
Koordynowanie działań specjalistów oddziałujących na uczniów, pomoc w zakupach dydaktycznych, konsultacje diagnostyczne podopiecznych Ośrodka
W całym tym okresie
17. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym
Spotkania zespołów wychowawczych
Marzec czerwiec i wg potrzeb
18. Praca/wolontariat w Zarządzie Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój i Rehabilitacje Osób Niepełnosprawnych
Pisanie projektów, składnie wniosków o dotacje,organizowanie imprez, organizowanie loterii fantowej, organizowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, czynny udział w spotkaniach zarządu
W całym tym okresie
19. Nawiązanie współpracy z konsultantem do spraw pedagogiki specjalnej w ZCDN
Wymian mail, spotkania i przekazanie propozycji szkoleń w zakresie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
W całym tym okresie
20. Poszerzenie umiejętności z zakresu wiedzy na temat diagnozowania i rozwiązywania problemów ucznia
Analiza nowych przepisów, wytycznych dotyczących IPETów, diagnozy. Przeszukiwanie internetu wyszukując podobne tematy, udział w konferencji o tej tematyce
Luty-czerwiec 2018

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.