X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42536
Przesłano:
Dział: Języki obce

Lekcja j. angielskiego z wykorzystaniem smartfonów oraz aplikacji Quizizz

Przedmiot: język angielski prowadząca: Jolanta Okońska

KONSPEKT
Lekcja j. angielskiego z wykorzystaniem smartfonów oraz aplikacji Quizizz

DATA: 11.01. 2019,

KLASA: VII b
PODRĘCZNIK: All Clear 7
ROZDZIAŁ: V- Real- life heros/Bohaterowie dnia codziennego/
TEMAT: An article about fundraising/Artykuł o zbieraniu funduszy/.
PODSTAWA PROGRAMOWA: Życie społeczne, działalność charytatywna

CEL OGÓLNY:
• Utrwalenie nowego słownictwa związanego ze zbieraniem funduszy na cele charytatywne, np: collect money, sell raffle tickets, jumble sale
• Doskonalenie umiejętności kluczowych – czytania i słuchania w j. obcym
• Doskonalenie kompetencji informatycznych - umiejętności użycia ICT/technologii informacyjno-komunikacyjnej/

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• uczeń ćwiczy stosowanie aplikacji Quizizz na smartfonie
• uczeń po pobieżnym przeczytaniu tekstu tzw. skimmingu wybierze tytuł który najlepiej pasuje do artykułu
• uczeń słuchając nagrania wskaże zdania prawdziwe i fałszywe
• uczeń ćwiczy strategie komunikacyjne domyślając się znaczenia nowych słów i zwrotów z artykułu
.

METODY PRACY:

• aktywizująca
• „task based teaching” czyli metoda zadaniowa
• metoda wizualna

FORMY PRACY:

• praca w parach/grupach
• praca indywidualna;
• praca całą klasą, sterowana przez nauczyciela

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• smartfony z aplikacją Quizizz
• komputer
• projektor
• ekran
• podręcznik „All Clear 7”
• pendrive z nagraniem w formie MP3
• tablica
• zeszyt ćwiczeń
• własne karty pracy dla uczniów słabszych

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1..Powitanie uczniów, sprawdzenie obecności.

2. Nauczyciel pyta o datę „What’s the date today?” i zapisuje datę na tablicy.

3. Nauczyciel wyjaśnia, że temat lekcji uczniowie poznają później po sprawdzeniu pracy
domowej i wykonaniu ćwiczenia, które ujawni im temat dzisiejszej lekcji.

4. Nauczyciel sprawdza czy uczniowie odrobili prace domową w zeszycie ćwiczeń, następnie informuje uczniów, że praca domowa będzie sprawdzona z wykorzystaniem smartfonów za pomocą aplikacji Quizizz https://quizizz.com/admin/quiz/5a772616ea09110025d74674/all-clear-u5-voc-1-fundraising-ideas

5. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, podaje na ekranie kod do gry i uczniowie po zalogowaniu przystępują do quizu. Grupa która jako pierwsza poprawnie ukończy quiz otrzymuje ocenę bardzo dobrą z pracy domowej. Dokonanie krótkiego podsumowania quizu.

6. Rozgrzewka językowa wprowadzająca do tematu lekcji: What charities/fundraising organizations/ do you know in Poland?/Jakie znacie organizacje charytatywne w Polsce? WOŚP/Great Orchestra of Christmas Charity/, Polski Czerwony Krzyż/Polish Red Corss/. What famous people do you know who work for charity in Poland?/Jakie znacie sławne osoby które pracują na cele charytatywne w Polsce/

7. Nauczyciel prosi aby uczniowie wykonali ćw. 1/str. 53 z podręcznika w celu zdefiniowania tematu lekcji. Uczniowie po pobieżnym przeczytaniu tekstu tzw. skimmingu wybierają jeden z trzech tytułów który najlepiej pasuje do artykułu.

8. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy i podaje cele lekcji: ćwiczenie umiejętności słuchania i czytania, utrwalenie słownictwa związanego ze zbieraniem funduszy na cele charytatywne.

9. Uczniowie wykonują ćw. 2/str.53 z podręcznika. Patrzą jeszcze raz w ten sam artykuł jednocześnie słuchając go oraz decydują czy podane zdania są fałszywe czy prawdziwe.

10. Nauczyciel zadaje pracę ćw. 3/str.53 z podręcznika – odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące tekstu. Słabsi uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymują karty pracy w celu ułatwienia zadania – wybierają jedną z dwóch możliwych odpowiedzi. Dodatkowa praca domowa dla chętnych – ćw.4/str.53

11. Krótkie podsumowanie lekcji wraz z ocenieniem aktywności uczniów – aktywni uczniowie otrzymują „motywce”.

Załączniki:

- wydruk pytań do quizu na smartfony w aplikacji Quizizz „Fundraising ideas” wraz z kluczem odpowiedzi

- karta pracy do odrobienia zadania domowego dla słabszych uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.