X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42546
Przesłano:
Dział: Języki obce

Spelling Bee - konkurs drużynowy z języka angielskiego

I. Organizator
Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie
REGULAMIN

II. Uczestnicy konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkól podstawowych z klas 4-8 Gminy Mogilany

III. Cele konkursu:
• motywowanie uczniów do zdobywania kompetencji językowych w inny sposób niż tradycyjne nauczanie np. poprzez branie czynnego udziału w grach oraz rozwijać umiejętności samokształcenia.
• rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,
• popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
• rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych
• zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej
• umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
• stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień
• podniesienie poziomu wiedzy językowej
• motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem
IV. Przedmiot oceny konkursowej
Komisja konkursowa będzie oceniać znajomość pisowni, umiejętność literowania oraz definiowania słów w języku angielskim objętych podstawą programową z języka angielskiego dla II etapu edukacji.

V. OBOWIĄZUJĄCA (lub ZALECANA) LITERATURA
1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
z zakresu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej
VI. Struktura organizacyjna konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów.
I ETAP
Eliminacje szkolne odbędą się w dniach 14-16 października 2019 r. na zajęciach z języka angielskiego. Do eliminacji może przystąpić nieograniczona liczba uczestników.
Eliminacje szkolne są przeprowadzane w formie pisemnego dyktanda. Uczestnicy konkursu piszą 25 słów dyktowanych przez nauczyciela. Dopuszczalna jest pisownia brytyjska lub amerykańska.
Do drugiego etapu konkursu przechodzi 3 uczniów z każdej szkoły, którzy zdobyli największą ilość punktów. W 2. etapie będą reprezentować swoją szkołę jako jedna drużyna. Konkurs w 2. i 3. etapie ma charakter zespołowej rywalizacji między szkołami.
II ETAP
Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w konkursie literowania słów, który odbędzie się dnia 12 listopada (wtorek) 2019 r. w godzinach od 900 do 1200 na terenie Szkoły Podstawowej im. Oskara Kolberga w Bukowie.
W drugim etapie udział biorą drużyny z poszczególnych szkół.
1. Cześć ta składa się z następujących konkurencji:
I. Przeliterowanie jak największej liczby wylosowanych wyrazów w czasie 60 sekund. (2 punkty za każdy poprawnie przeczytany i przeliterowany wyraz)

Członkowie Jury podchodzą do kolejnych losowo wybranych drużyn ( losowanie odbywa się przed konkurencją , kapitan drużyny losuje numerek 1-6), i sprawdzają poprawność literowanych słów w czasie 60 sek ( czas odmierzany stoperem). Uczniowie po kolei losują karteczkę ze słowem, poprawnie czytają słowo, literują i powtarzają słowo jeszcze raz. Niepoprawnie przeczytany wyraz jest zaliczony, ale nie przyznaje się punktu za wymowę , za poprawne literowanie – 1 punkt. Razem 2 punkty za słowo.

II. Przeliterowanie 3 wyrazów podanych ustnie przez komisję konkursową.
Jury losuje kolejno kartkę z zestawem trzech słów. W zależności od stopnia trudności wyrazu, każde słowo ma inny kolor. Czerwony- wyraz trudny, niebieski - średnio trudny, i czarny – łatwy Uczeń wybiera kolor lub stopień trudności. Członek jury odczytuje słowo z zestawu. Po odczytaniu uczestnik ma 15 sekund na przeliterowanie danego słowa. Cała procedura powtarzana jest z drugim słowem Za każde poprawne przeliterowanie uczeń otrzymuje 1 punkt za wyraz łatwy, 2 punkty za wyraz średnio trudny i 3 punkty za wyraz bardzo trudny. Słowa oznaczone gwiazdką wymagają podania przez jury definicji słowa np. knight, weight etc

III. Zdefiniowanie w języku angielskim lub polskim 2 wylosowanych słów.
Przygotować maszynę losującą z 25 piłeczkami.
Uczeń losuje numer, za którym stoi słowo. Podejmuje decyzję , w jakim języku poda definicję. Czas na zdefiniowanie wyrazu to 20 sekund. (2 punkty za każdy poprawnie zdefiniowany wyraz w j. ang. , 1 pkt za podanie definicji w języku polskim) Można otrzymać 1 punkt, gdy uczeń wybierze definicję w języku angielskim, ale nie będzie umiał jej podać. Jest wtedy możliwość otrzymania punktu za określenie w języku angielskim, jaką częścią mowy jest wylosowany wyraz i poprawne przeliterowanie wyrazu.

IV. Running Dictation

Zadaniem uczniów jest przepisanie w ciągu 5 minut dyktanda umieszczonego na kartce w innej części sali. Jeden członek drużyny może podejść do tekstu i podyktować jego treść kolegom z drużyny, którzy muszą go poprawnie przepisać. Komisja może przyznać 5 punktów za zadanie ( 0,5 pkt za 2 linijki poprawnie przepisanych słów i 0,5 pkt za podanie wszystkich słów)

V. Words in words. Ułożenie jak największej ilości słów z podanego słowa: „chrysanthemum”
Pod uwagę bierze się słowa ( rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki). Czas konkurencji – 2 minuty
Punktowane są poprawnie zapisane słowa , znajdujące się w słowniku języka angielskiego. Jeśli wśród wypisanych słów są odpowiedzi na definicje (min. 3) drużyna zdobywa dodatkowy punkt.

VI. Memory competition.
Drużyna próbuje zapamiętać w ciągu 30 sekund jak najwięcej słów wyświetlonych na tablicy. Aby otrzymać 1 punkt należy poprawnie zapisać 5 słów. Za konkurencję można max. zdobyć 6 punktów. ( Za 1 słowo 0,2 punkty, za 2 słowa 0,4 punkty, za 3- 0,6 punkty i za 4 -0,8 punktów)

VII. Do drugiej części konkursu przechodzą dwie drużyny z najwyższą liczbą punktów. W przypadku remisu nastąpi dogrywka - zadanie niespodzianka
Unscramble words ( max.10 punktów)

III ETAP – FINAŁ
Składa się z dwóch części
1. Spelling Bee Game for a group
a). Uczniowie stoją za ostatnią linią taśmy maskującej.
b) Komisja podaje pierwsze słowo do przeliterowania grupie nr 1.
Jeśli zawodnik z drużyny przeliteruje słowo poprawnie cała drużyna przechodzi do przodu a pierwszy zawodnik ustawia się na pierwszej linii, jeśli przeliteruje słowo błędnie cofa się na koniec rzędu, drużyna nie porusza się do przodu. Taka sama zasada dotyczy drugiej grupy. Słowa z zestawu nr 1, pozostałe po pierwszej konkurencji.
c). Zwycięską drużyną jest ta, która pierwsza stanie na ostatniej linii

TEAM I TEAM II
------------------------- --------------------------
------------------------- --------------------------
------------------------- --------------------------
------------------------- ---------------------------

STUDENTS STUDENTS
X X
X X
X X

2. Ostatnia konkurencja. First come, first served

Wylosowana drużyna wybiera jedna kategorię z podanych przez jury ( wyświetlone na tablicy).
1. HOUSEHOLD CHORES

2. HOLIDAYS

3. SHOPPING

4. USEFUL THINGS

5. HEALTH MATTERS

6. COOKING AND EATING

7. WHERE I LIVE

8. A HAPPY LIFE
Przedstawiciele poszczególnych drużyn poprzez naciśnięcie gongu sygnalizują gotowość do odpowiedzi. Prowadzący podaje definicję słowa, którego nazwę podaje ten zawodnik, który pierwszy naciśnie” buzzer” a następnie je literuje. Jeśli popełni błąd pytanie przechodzi do drużyny przeciwnej. Jedno poprawnie podane i przeliterowane słowo to 1 punkt. Czas wykonania zadania to 20 sek.

PODSUMOWANIE i WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi tego samego dnia, tj.
12 października (wtorek) 2019 roku o godzinie 12.00.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu oraz wybranych konkurencji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.