X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42408
Przesłano:
Dział: Języki obce

My family - wprowadzenie słownictwa związanego z rodziną

Scenariusz zajęć z języka angielskiego w przedszkolu

Temat : My family- wprowadzenie słownictwa związanego z rodziną.
Prowadząca: mgr Agnieszka Leper
Grupa wiekowa : 6-latki
Czas trwania zajęć : 30 minut

Realizacja Podstawy Programowej:
IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
Cele:
Dziecko:
-potrafi powiedzieć i pokazać jak się dzisiaj czuje w języku angielskim
-rozumie co oznaczają słówka : mother, father, grandmother, grandfather, baby, shark
-podejmuje próby posługiwania się poznanych słówek w grupie, drugiej osobie
-rozpoznaje i utrwala członków rodziny.
Wprowadzone słownictwo: mother, father, grandmother, grandfather, baby, shark
Pomoce dydaktyczne: tablica multimedialna, połączenie z interentem, obrazki z członkami rodziny/zabawki /maski z odpowiednimi członkami rodziny.
Formy pracy: grupowa, indywidualna, w parach.
Metody pracy: metody aktywizujące: podająca (piosenka), drama(przeżywanie/wcielanie się w role), praktyczna, ćwiczenia.

Przebieg zajęć:

1. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Hello, hello how are you?” z pokazywaniem. Przeprowadzenie dialogu z dziećmi na temat ich samopoczucia- pokazywanie, mówienie o swoim nastroju.
2. Wprowadzenie piosenki „Bab shark”-wpsólne oglądanie piosenki na tablicy multimedialnej. Wspólne próby śpiewania i pokazywania treści piosenki-zabawa muzyczno-ruchowa.
3. Zabawa w grupie/w parach utrwalająca nazewnictwo członków rodziny –wykorzystanie obrazków- łączenie w całość pociętych obrazków. Próby nazwyania członków rodziny.
4. Zabawa muzyczno-ruchowa wspólne śpiewanie piosenki „Bbay shark” z wykorzystaniem masek- dzieci wcielają się w role- drama.
5. Wspólne śpiewanie piosenki „Bye, Bye”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.