X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42381
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych

Program grupowych zajęć rewalidacyjnych: doskonalenie umiejętności
społecznych i komunikacyjnych.
Na rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko dziecka:
Etap edukacyjny, klasa:
Data urodzenia dziecka:
Rodzaj niepełnosprawności: niepełnosprawność sprzężona: upośledzenie w stopniu znacznym i autyzm, niepełnosprawność sprzężona autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowany
Prowadząca zajęcia:

I. Cele główne:
doskonalenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
rozwijanie mowy biernej i czynnej
kształtowanie różnicowania przeciwstawnych pojęć

II. Cele szczegółowe, sposoby realizacji celów, treści kształtowanych umiejętności.

CELE SZCZEGÓŁOWE I SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

Rozwijanie kompetencji społecznych - używanie zwrotów grzecznościowych
Opis zadania: Uczeń adekwatnie do sytuacji wykorzystuje zwroty grzecznościowe: dzień dobry/cześć, do widzenia/pa, przepraszam, dziękuję, na zdrowie, smacznego.
BP: aranżowane sytuacje, wymagające od dziecka reakcji
R: W sytuacji gdy uczeń wchodzi do sali, gdzie znajdują się nauczyciele mówi dzień dobry, wita się z rówieśnikami używając zwrotu cześć, żegna się z pomocą wyrażenia do widzenia. Gdy ktoś zastawia mu drogę, używa zwrotu przepraszam, w sytuacji gdy coś od kogoś otrzyma mówi: dziękuję, gdy ktoś kichnie – na zdrowie oraz przed posiłkiem – smacznego.
Podpowiedź: werbalna

Rozwijanie kompetencji społecznych - słuchanie ze zrozumieniem i wykonywanie poleceń
Opis zadania: Nauczyciel wydaje dziecku polecenia. Zadaniem dziecka jest prawidłowe wykonanie polecenia.
BP: dopasuj; wybierz; pokaż; przyczep na tablicy; czekaj; otwórz piórnik
R: Uczeń prawidłowo reaguje na wydane polecenie i wykonuje je.
P: manualna, werbalna

Nauka spokojnego czekania
Opis zadania: Nauczyciel wydaje uczniowi polecenie poczekaj. Zadaniem dziecka jest zatrzymanie się i czekanie w jednym miejscu na kolejne polecenie nauczyciela. W sytuacji gdy chłopiec czeka spokojnie stojąc blisko terapeuty, stopniowo zwiększa on odległość, tak by w ostatnim etapie zniknąć z pola widzenia chłopca.
BP: poczekaj
R: uczeń spokojnie czeka.
P: manualna

Poszerzanie zasobu słownictwa biernego
Opis zadania: Zadaniem ucznia jest posegregowanie przedmiotów zgodnie z ich kategorią: zwierzęta, ubrania, jedzenie, przybory szkolne, kuchenne i łazienkowe.
BP: podziel obrazki
R: uczeń dzieli obrazki na w/w kategorie.
P: manualna

Kształtowanie umiejętności naśladownictwa
Opis zadania: Terapeuta pokazuje dziecku jak się zamiata, jak sie miesza zupę, jak się pierze, jak się wiesza pranie, jak się prasuje. Zadaniem ucznia jest naśladowanie wykonywanych przez nauczyciela czynności.
BP: pobawmy się w dom, tak mama np. prasuje.
R: uczeń naśladuje terapeutę.
P: manualna, modelowanie

Rozwijanie umiejętności współdziałania, czekania na swoją kolej
Opis zadania: Chłopiec współdziała z terapeutą, doskonali umiejętności czekania na swoją kolej, zasad naprzemienności oraz utrzymywania kontaktu z terapeutą podczas wspólnej gry w Domino. Memory, grę karcianą Piotruś.
BP: Zagrajmy
R: Chłopiec gra w grę z terapeutą informując, czyja teraz kolej Ja/Ty, nawiązując kontakt wzrokowy. Spokojnie czeka na swoją kolej.
P: manualna i werbalna.

Rozwijanie procesów myślowych
Opis zadania: Zadaniem chłopca jest wskazanie spośród kilku elementów niepasującego do pozostałych,
BP: co nie pasuje?
R: Chłopiec wskazuje, co nie pasuje do pozostałych elementów obrazka.
P: manualna i werbalna.

Różnicowanie pojęć przeciwstawnych
Opis zadania: Zadaniem chłopca jest wskazanie przeciwstawieństw na konkretach: długi-krótki, duży-mały, lekki- ciężki, gładki - szorstki, mokry - suchy
BP: pokaż np. długi
R: Chłopiec wskazuje odpowiednie przedmioty
P: manualna i werbalna.

Różnicowanie przestrzennych wyrażeń przyimkowych
Opis zadania: Zadaniem chłopca jest położenie klocka względem pudełka zgodnie z instrukcją terapeuty
BP: połóż na, pod, w
R: chłopiec wykonuje polecenia terapeuty
P: manualna i werbalna.

III. Przewidywane efekty:
Większa kontrola dziecka nad własnym zachowaniem;
Poprawa ekspresji emocji oraz reagowania adekwatnie do sytuacji;
Wydłużenie czasu koncentracji uwagi ucznia na zadaniu i terapeucie;
Wydłużanie czasu utrzymywania kontaktu wzrokowego podczas wspólnej interakcji;
Poszerzenie zasobu słownictwa biernego wychowanka;
Zwiększenie częstotliwości zachowań adekwatnych podczas wspólnej aktywności (czekanie na swoją kolej) ;
Poprawa umiejętności naśladownictwa;
Sprawniejsze różnicowanie pojęć przeciwstawnych i przestrzennych.
Sprawniejsze różnicowanie przestrzennych wyrażeń przyimkowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.