X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42263
Przesłano:

Działania na liczbach wymiernych, kl. VII

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: VII a
Czas zajęć: 45 minut
Dział programowy: ,,Liczby wymierne”

Temat: Działania na liczbach wymiernych

Cel gówny:
 utrwalenie wiadomości dotyczących liczb wymiernych.
 obliczanie wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych zawierających liczby wymierne;
Cele operacyjne:
 doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania, pierwiastkowania, porównywania liczb wymiernych;
 kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych;
 kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 stosowanie liczb wymiernych w zadaniach praktycznych;
 wykorzystywanie umiejętności logicznego myślenia;
 posługiwanie się językiem matematycznym;
 nabywanie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego działania;
 wdrażanie do skutecznego komunikowania się i współdziałania w grupie.

Metoda pracy: aktywizująca- gry dydaktyczne.
Forma pracy: praca z całą klasą, praca indywidualna , praca w małych grupach.
Środki dydaktyczne: Ruletka – aplikacja interaktywna, pudełka- aplikacja interaktywna, Sudoku, kartki z liczbami wymiernymi, magnesy, tablica multimedialna, laptop, karty
z zadaniami dla uczniów.
Kształtowane kompetencje kluczowe:
- porozumiewanie się w języku ojczystym (komunikowanie się nauczyciel-uczeń, precyzyjne wyrażanie swoich myśli );
- porozumiewanie się w językach obcych (wprowadzenie słowa ułamka dziesiętnego
w języku angielskim);
- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (operowanie posiadanymi informacjami, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia);
- kompetencje informatyczne ( umiejętność obsługi tablicy multimedialnej);
- umiejętności uczenia się (organizowanie uczenia się, rozwiązywanie problemów, operowanie posiadanymi informacjami,);
- kompetencje społeczne i obywatelskie (współpraca w zespole, precyzyjne wyrażanie swoich myśli);
- inicjatywność i przedsiębiorczość (planowanie wykonania poleceń, współpraca w zespole, ocenianie własnego uczenia się i wkładu swojej pracy),
- świadomość i ekspresja kulturalna (przyjmowanie twórczej postawy).

Przebieg zajęć:
1.Sprawdzenie obecności i pracy domowej.
2.Podanie tematu lekcji i celu zajęć.
3.Gra interaktywna -„Otwórz pudełko i odpowiedz na pytanie” – powtórzenie wiadomości
o liczbach wymiernych.
4. Gra interaktywna- „ Ruletka. Zakręć kołem i rozwiąż zadanie”- stosowanie liczb wymiernych w zadaniach praktycznych.
5. Praca w parach- „Sudoku” – doskonalenie umiejętności wykonywania działań na liczbach wymiernych oraz logicznego myślenia.
6. Porządkowanie liczb wymiernych (utworzenie słówka w języku angielskim- DECIMAL oznaczającego ułamek dziesiętny).
7. Podsumowanie zajęć. Omówienie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.