X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42179
Przesłano:

Your town. Scenariusz lekcji j. angielskiego w kl. 7 z uczniem z Zespołem Aspergera

Scenariusz lekcji j. angielskiego w klasie 7 w grupie z uczniem z Zespołem Aspergera
Klasa: 7
Nauczyciel: Hanna Tamioła
Placówka: Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich
Temat lekcji: „Your town”
Główny cel edukacyjny:
- rozumienie tekstów pisanych i słuchanych na temat miasta
-utrwalenie i poszerzenie zakresu słówek z kategorii miejsca w mieście
- rozwijanie umiejętności mówienia o swoim mieście
Cele operacyjne:
Uczeń:
-nazywa rodzaje miejsca zamieszkania
- wymienia 10-16 miejsc publicznych w mieście
-tłumaczy krótkie pisemne opisy zalet i wad życia w małym mieście
-podaje możliwe uzupełnienia luk w zadaniu na sprawdzającym rozumienie tekstu mówionego
-uzupełnia tekst z lukami w trakcie słuchania
- rozróżnia wady i zalety miast w tekście słuchanym
-zapisuje informacje usłyszane w nagraniu
-klasyfikuje cechy swojej miejscowości
-charakteryzuje ustnie swoją miejscowość
Metody pracy:
- praktyczna (pokaz, ćwiczenia przedmiotowe)
- komunikacyjna (gra dydaktyczna, burza mózgów, dyskusja, wyrażanie opinii, zagadki językowe)
Formy pracy:
-zbiorowa
- w parach
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
-magnetofon oraz płyta CD
- pocztówki z wizerunkami miast i wsi
- podręcznik i zeszyt ćwiczeń „ English Class A2+”

Przebieg zajęć:
1. Wstęp, utrwalenie poprzedniego tematu )czasowniki modalne :can, have to, must”): gra dydaktyczna 20 pytań. Chętny uczeń wychodzi na forum klasy, wybiera czynność z podręcznika i wykonuje gesty, czy jest zadowolony, że może to dziś zrobić (CAN) lub niezadowolony, że musi tę czynność wykonać (HAVE TO). Pozostali uczniowie zadają pytania „Do you have to...?” i „Can you ...?”, aby odgadnąć czynność wybraną przez ochotnika.
*Uczeń z Zespołem Aspergera ćwiczy w ten sposób poprawne odczytywanie intencji rozmówcy
2. Wprowadzenie do tematu „Your town”
Nauczyciel pokazuje cztery pocztówki z miastami i wsią, uczniowie dopasowują do nich nazwy „village, small town, city, capital city”. Nauczyciela zapisuje słowa na tablicy przy pocztówkach.
*Dla uczniów z Zespołem Aspergera szczególne ważne jest przyciągnięcie ich uwagi w czasie lekcji, np. poprzez pokazanie/użycie prawdziwego przedmiotu, w tym przypadku – pocztówki.
Nauczyciel omawia i czyta słowa określające miejsca w mieście. Uczniowie zapisują nowe dla nich słowa w zeszytach w formie mapy myśli. (zad. 2 str.61)
3. Ćwiczenie z rozumieniem tekstu pisanego i mówionego (zad. 4 str.61)
Uczniowie czytają po cichu treść instrukcji dla turystów, w której są luki do uzupełnienia. Przewidują brakujące odpowiedzi. Chętni uczniowie podają propozycje. Następnie u-wie słuchają i notują odpowiedzi w zeszytach. N-l z uczniami sprawdza odpowiedzi.
*Uczeń z Zespołem Aspergera czuje się bezpieczniej na lekcji, kiedy utrzymywane są regularne czynności, zgodne z planem lekcji.
4. Rozumienie tekstu pisanego (zad. 5 str.61)
Uczniowie czytają tekst o wadach i zaletach miejscowości Keswick, następnie odpowiadają w parach ustnie na pytania szczegółowe do tekstu.
5. Rozumienie tekstu mówionego (zad. 6 i 7 str.61)
Uczniowie słuchają tego samego tekstu dwa razy, za każdym razem wykonując inny rodzaj ćwiczenia: notowanie odpowiedzi, dopasowywanie zdań do rozmówców.
Praca domowa w zeszycie ćwiczeń. Uczniowie odsłuchują i śpiewają piosenkę.
6. Dyskusja zbiorowa, praca w parach
Nauczyciel zadaje pytanie uczniom „Do you like your city? Why?” Chętni uczniowie wypowiadają się na ten temat, dając możliwość innym uczniom w zgodzić się z przedmówcą lub nie.
Następnie uczniowie w parach wyrażają swoje opinie na temat wad i zalet ich miasta.
*Uczeń z Zespołem Aspergera może być akurat zainteresowany tematem swojej miejscowości. Kiedy należy pracować w parach, uczeń może wybrać z którym uczniem chce rozmawiać, a jeśli nie to rozmawia z nauczycielem.
7. Zadanie domowe: zeszyt ćwiczeń, ułożyć i napisać zagadkę w języku angielskim na temat miejsca w mieście uczniów.
*Uczniowie z Zespołem Aspergera mają dobrą pamięć do wierszy, rymowanek: tworząc a potem słuchając zagadek innych uczniów łatwiej przyswoją materiał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.