X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42265
Przesłano:

Pole rombu i równoległoboku - zadania tekstowe, kl. V

Temat: Pole rombu i równoległoboku- zadania.
1. Cele operacyjne:
- obliczanie pól poznanych czworokątów;
- poprawne analizowanie i rozwiazywanie zadań dotyczących pól czworokątów;
- ocenianie poprawności rozwiązania zadania dotyczącego pola czworokąta;
- posługiwanie się językiem matematyki i formułowanie wniosków;
- graficzne przedstawienie wyników pracy zespołowej;
- porozumiewanie się i współdziałanie w grupie.

2. Metoda nauczania:
- metoda aktywizującę prace uczniów – „metaplan”.

3.Forma organizacyjna:
- praca indywidualna
- pracaw grupach.

4. Pomoce dydaktyczne:
- kartki do losowania z wydrukowaną nazwą czworokąta dla uczniów
- gra matematyczna w aplikacji learning.apps – Pola figur
- kartki z narysowanymi figurami w celu obliczania poznanych pól czworokątów
- kartki z zadaniami wraz z rozwiązaniami (błędnymi)
- plakaty z naniesionym ramowym „metaplanem”;
- kartki do zapisywania poprawnych rozwiązań;
- magnesy, klej, czerwone długopisy, nożyczki.

5. Przebieg lekcji:
• Część organizacyjna:
- przygotowanie stolików, podział klasy na grupy. Uczniowie losują karteczkę z nazwą poznanego czworokąta i siadają w odpowiedniej grupie.

• Część wstępna:
- sprawdzenie listy obecności i zadania domowego.
- przypomnienie sposobu obliczania pól czworokątów, za pomocą gry „Pola figur” w aplikacji learning.apps. Jeden z uczniów sprawdza swoją wiedzę i zostaje oceniony.
• Podanie tematu i uświadomienie celu lekcji:
Uświadomienie uczniom konieczności zaangażowania każdego ucznia i zgodnej współpracy. Podkreślenie że głównym celem lekcji jest wyeliminowanie błędów najczęściej popełnianych przez uczniów przy obliczaniu pól czworokątów.

• Część główna lekcji:
Rozdanie uczniom kartek z 4 figurami zbudowanymi z prostokątów, kwadratów, rombów
i równoległoboków. Zadaniem uczniów jest wyliczenie pól narysowanych figur.
Następnie każda grupa otrzymuje kartki z zadaniami .
Nauczyciel informuje uczniów, że wśród rozwiązań są błędy, które powinni odszukać
i podkreślić na czerwono. Uczniowie pracują nad znalezieniem poprawnego rozwiązania. Gdy praca dobiegnie końca, każda grupa przedstawia swoje zadanie na plakacie i uzupełniają metaplan. Główne hasło każdego plakatu brzmi: "Co należy zrobić, aby rozwiązanie zadania było poprawne?". W polu "Jak jest?" uczniowie wklejają kartkę z zadaniem i jego błędnym rozwiązaniem podkreślonym na czerwono. W polu "Jak powinno być?" zapisują poprawne rozwiązanie. Każda grupa wybiera przedstawiciela, który przedstawi całej klasie wyniki ich pracy. Udziela odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego nie jest tak, jak powinno być?", podaje również wnioski wynikające z danego zadania. Nauczyciel obserwuje prace uczniów, w razie potrzeby pomaga grupom. Uczniowie prezentują plakaty i omawiają je.

6. Podsumowanie lekcji polega na zebraniu wniosków ze wszystkich plakatów i sformułowaniu wspólnych wyników z dyskusji o ile to będzie konieczne.
7. Nauczyciel dokonuje oceny prac poszczególnych grup.
8. Zadanie pracy domowej
9. Zakończenie lekcji.
10. Pożegnanie klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.