X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42201
Przesłano:

Program zajęć ze strzelectwa sportowego

PROGRAM ZAJĘĆ
STRZELECTWA SPORTOWEGO DLA UCZNIÓW KOŁA STRZELECKIEGO

Program został stworzony do pracy z uczniami szkoły, zapisanymi do koła strzeleckiego. Celem programu jest zdobycie umiejętności strzeleckich z karabinu pneumatycznego i sportowego, Udział w zajęciach sportowych kształtuje charakter, wzbogaca osobowość i rozwija takie cechy jak:
kontrolowanie emocji; opanowanie uspokojenie i zwiększa koncentrację u uczniów.
pewność siebie; zawodnik zyskuje pewności siebie, poprzez osiąganie swoich celów i pokonywanie przeszkód. Należy jednak zwrócić uwagę, aby uwzględniały one możliwości ucznia.
samodyscyplina; jest jedną z zalet w tym sporcie, uczniowie kształtują ją uczestnicząc w zajęciach, musi być zachowany ustalony porządek i zasady,
Praca w grupie; praca zespołowa powinna dopingować, inspirować do dalszej pracy. Bardzo ważne jest też wsparcie i mobilizowanie współćwiczących osób w grupie jak i osoby prowadzącej treningi.
Zasada fair-play; sportowa rywalizacja powinna być prowadzona sprawiedliwie według odpowiednich reguł. Tego należy nauczać już od pierwszych treningów.
Cierpliwości; w strzelectwie sportowym na efekty ciężkiej pracy na treningach trzeba poczekać, nie są one widoczne od razu.
organizacja czasu; strzelectwo wymaga od uczniów poświęcenia dużej ilości czasu, z tego powodu zawodnicy muszą nauczyć się dobrze organizować swój czas,
świadomość wykonywanej pracy; uczniowie powinni być świadomi, że tylko dzięki ciężkiej pracy i systematyczności mogą osiągnąć lepsze rezultaty,
motywacja; uczniowie jak i osoby prowadzące muszą umiejętnie wyznaczać cele, aby odpowiednio się zmotywować. Należy je dopasować indywidualnie do każdego strzelca, uwzględniając jego predyspozycje i możliwości.

1. Cele programu

Celem głównym programu jest:
zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za prawidłowy rozwój fizyczny własnego ciała i wyzwolenie potrzeby dbałości o nie
uświadomienie współzależności zdrowia fizycznego z rozwojem intelektualnym, psychicznym i społecznym
promocja zdrowia przez sport, motywowanie do aktywności sportowej
popularyzowanie i upowszechnianie rywalizacji opartej na zasadach fair-play
rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole
przygotowanie uczniów do zawodów strzeleckich
popularyzowanie i upowszechnianie sportu strzeleckiego wśród młodzieży.
Cele szczegółowe:
pogłębianie wiedzy i umiejętności dotyczących treningu strzeleckiego
poznanie i opanowanie wiedzy o przepisach obowiązujących na zawodach strzeleckich
opanowanie techniki strzeleckiej w konkurencjach karabinowych
poznanie i opanowanie wiedzy o przepisach obowiązujących w strzelectwie sportowym
kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i podnoszenie sprawności ogólnej
wzmacnianie odpowiedzialności i samodyscypliny
kształtowanie rywalizacji opartej na zasadach fair-play
kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji
doskonalenie umiejętności do współpracy w zespole opartym na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu, życzliwości i tolerancji
kształtowanie umiejętności odnoszenia zwycięstw
przeciwdziałanie postępujący negatywnym zjawiskom zachowań patologicznych
budowanie motywacji do treningów uwzględniające możliwości ucznia
2. Warunki realizacji programu
Do zajęć koła strzeleckiego, zgłaszają się osoby zainteresowane, w każdym momencie nauczania. Przed zajęciami praktycznymi, obowiązkowo są zajęcia teoretyczne, gdzie uczniowie muszą zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przebywania na strzelnicy i posługiwania się bronią. Po zajęciach teoretycznych Treningi odbywają się w szkole, gdzie mamy możliwość trenowania „na sucho” ,dzięki posiadaniu własnego magazynu broni. Po nauce podstawowych umiejętności trening z broni pneumatycznej odbywa się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju, z którą współpracuję od wielu lat. Treningi z broni palnej, szczególnie w czasie przygotowawczym przed zawodami odbywają się na strzelnicy prywatnej ,,Hubertus”w Białymstokiem. Wymaga to dobrej organizacji czasu, poświęcenia i zaangażowania.
3. Treści kształcenia
poznanie zasad bezpieczeństwa i bezpiecznego obchodzenia się z bronią obowiązujących na strzelnicach
poznanie przepisów obowiązujących w konkurencjach strzeleckich
poznanie konkurencji strzeleckich; karabin pneumatyczny, karabin sportowych
poznanie budowy i zasad działania broni długiej
czyszczenie i konserwacja broni sportowej
poznanie zasad celowania w broni długiej
praktyczne rozwijanie umiejętności celowania z karabinu pneumatycznego
rozwijanie umiejętności pracy na języku spustowym
zasada prawidłowego oddychania i wpływ na skupienie przestrzelin
doskonalenie techniki oddychania oraz prawidłowego wyciskania języka spustowego
utrwalenie wytrzymania po strzale
rozwijanie umiejętności regulowania przyrządów celowniczych
utrwalenie przyjmowania prawidłowej postawy w karabinie pneumatycznym postawa stojąca
utrwalenie przyjmowania prawidłowej postawy strzeleckiej w karabinie sportowym postawa leżąca
doskonalenie wytrzymałości i statyki
eliminowanie najczęściej popełnianych błędów
nauczanie wiary w siebie, w posiadaną wiedzę i umiejętności
Metody treningowe
Strzelectwo jest sportem specyficznym. Należy podchodzić do każdego zawodnika bardzo indywidualnie. Metody treningowe należy dobierać biorąc pod uwagę predyspozycje ucznia, poziom wyszkolenia, umiejętności i zaangażowanie. W swojej grupie wykorzystuje następujące metody i formy treningu, łączę je i modyfikuje dopasowując do uczniów.
Metoda powtórzeniowa - jest podstawową metodą treningu, polega na wielokrotnym powtarzaniu tych samych czynności składających się na oddanie pojedynczego strzału. Czas pracy jest stały i indywidualnie wypracowany przez każdego zawodnika i nie powinien być zmieniany. Metoda ta doskonale sprawdza się w treningu bez strzałowym.
Metoda interwałowa – stosowana jest dla wypracowania wytrzymałości i statyki. Stosuję ją w treningach bez strzałowych i w formie zabawowej na najwyższy wynik pojedynczego strzału.
Metoda startowa – polega na sprawdzeniu aktualnych możliwości zawodnika w czasie treningów. Zadaniem jej jest dopracowanie techniki i taktyki strzelania, jak również kształtować cechy charakteru niezbędnych dla uzyskania wysokich wyników.
Metoda zabawowa – ma na celu zachęcić uczniów do uprawiania sportu strzeleckiego. Może być prowadzona w różnych formach.
Formy treningowe
Strzelectwo jest sportem indywidualnym. Zawodnik w czasie zawodów nie ma przeciwnika, a jego wynik zależy od jego przygotowania, predyspozycji psychicznych i możliwości. Dlatego ważną formą jest trening indywidualny podczas którego otrzymuje konkretne zadania do wykonania. W formie treningu grupowego wykorzystuje się elementy rywalizacji, które mają podnieść odporność psychiczną, wolę walki i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
Podstawowymi formami treningu jest
trening indywidualny
trening grupowy
Inne formy treningu to:
fizyczny
taktyczny
techniczny
psychicznym
startowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.