X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42138
Przesłano:

Scenariusz lekcji matematyki z elementami języka angielskiego. Polubić i zrozumieć liczby naturalne

Scenariusz lekcji matematyki z elementami języka angielskiego w klasie I Technikum Żywienia

I. Temat lekcji : Polubić i zrozumieć liczby naturalne

Opracowała Lidia Kałużna

II. Cele lekcji :
a. ogólne :
- rozwijanie umiejętności logicznego rozumowania i twórczego myślenia
- kształtowanie umiejętności czytania tekstu matematycznego oraz stosowania zapisu matematycznego
- ćwiczenie jasnego i jednoznacznego formułowania myśli
- kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu i dochodzenia do kompromisu
- rozwijanie europejskiego wymiaru kształcenia poprzez wprowadzenie elementów języka angielskiego
- rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowej
- ćwiczenie oceny i samooceny
b. operacyjne :
- uczeń rozumie :
 pojęcie podzielności liczb naturalnych
 pojęcie liczby pierwszej
- uczeń potrafi :
 stosować cechy podzielności przez: 2,3,4,5,6,9
 wskazać liczby pierwsze
 zapisać wyrażeniem arytmetycznym kolejne liczby: naturalne, parzyste i nieparzyste
III. Formy i metody pracy :
a. pogadanka poza murami szkoły na temat liczb naturalnych wokół nas w grupach , indywidualna i zbiorowa,
b. ćwiczeniowa – sprawność rachunkowa
c. problemowa – rozwiązywanie zadań problemowych w grupach
d. prezentacja rozwiązanych zadań
e. dyskusja połączona z wyciąganiem wniosków- tarcza strzelecka

IV. Środki dydaktyczne :
a. Karty pracy w grupie – przygotowane przez nauczyciela zadania do rozwiązania w grupach ewaluacji ( tarcza strzelecka)

V. Przebieg lekcji :
a. czynności wstępne- organizacyjne :
- kontrola obecności uczniów,
- podanie metody i planu pracy,
- przedstawienie tematu i celów lekcji,
b. proces dydaktyczny :

Zad.1. Uczniowie szukają liczb naturalnych w otaczającej rzeczywistości poza murami szkoły.
Poszukajmy liczb naturalnych w otaczającym nas świecie. Zapraszam was na spacer.
Podajcie przykład liczb naturalnych.
Czy ułamek właściwy może być liczbą naturalną?
Jaka jest najmniejsza liczba naturalna?
Jaka jest największa liczba naturalna?
O ile różnią się dwie kolejne liczby naturalne?

Let's look for natural numbers in the world around us. I invite you for a walk.
Please give me an example of natural numbers.
Can a proper fraction be a natural number?
What is the smallest natural number?
What is the largest natural number?
What’s the difference between two natural numbers?

Zad.2.Czytanie ze zrozumieniem tekstu matematycznego z podręcznika dotyczącego cech podzielności.

Jaka liczba jest dzielnikiem wszystkich liczb?
Jak liczba nie jest dzielnikiem?
Jaka jest cecha podzielności przez 2, 3 5 4,6 9?

What number is the dividerof all numbers?
Which number is not a divider?
What is the feature of divisibility by 2,3,4,5,6,9?

Zad.3.Wszyscy uczniowie otrzymują kartki z liczbami w celu ustalenia ich podzielności.
W tym celu ustawiają się pod planszą z nazwą cechy podzielności.

Zad.4.Podział klasy na grupy – przypomnienie podstawowych reguł pracy w grupie:
 na sukces grupy pracuje cały jej skład,
 grupa nie przeszkadza innym grupom w pracy,
 grupa przestrzega określonego czasu.
Rozdanie grupom kart pracy z zadaniami i ustalenie limitu czasowego na wykonanie poleceń . Uczniowie w grupach pracują z kartami pracy, następnie grupy tworzą pary z innymi grupami i omawiają rozwiązania.
Następnie prezentują rozwiązania zadań na tablicy.

Zad. 5.Podsumowanie lekcji i ocena pracy uczniów oraz podanie zadania domowego.

Zad.6. Ewaluacja lekcji przy pomocy tarczy.

Załączniki

KARTY DO CECH PODZIELNOŚCI

286 345 3111 189
290 321 455 333
87 51 72 531
365 9000 681 432
153 305 4545 999
363 442 124 243
642 96 87 69

Karty pracy w grupach

Grupa 1

1. Podaj trzy kolejne liczby parzyste wiedząc, że pierwsza z nich to 3x.

2. Uzasadnij, że suma trzech kolejnych liczb podzielnych przez 3 jest podzielna przez 9

Grupa 2

1. Podaj trzy kolejne liczby nieparzyste wiedząc, że pierwsza z nich to x+1.

2. Uzasadnij, że suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez

Cards of work in groups

Group 1

1. Please tell what are the three consecutive even numbers knowing that the first one is 3x.

2. Justify/explain that the sum of three consecutive numbers divisible by 3 is divisible by 9

Group 2

1. Please tell what arethe three consecutive odd numbers knowing that the first one is x + 1.

3. Justify/explain that the sum of three consecutive natural numbers is divisible by 3.

JESTEM

LICZBĄ

PODZIELNĄ

PRZEZ 2

JESTEM

LICZBĄ

PODZIELNĄ

PRZEZ 3

JESTEM

LICZBĄ

PODZIELNĄ

PRZEZ 5

JESTEM

LICZBĄ

PODZIELNĄ

PRZEZ 9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.