X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42202
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych z pierwszej pomocy

PROGRAM ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY
SZKOLNEGO KOŁA PIERWSZEJ POMOCY

Zajęcia prowadzone są dla uczniów koła pierwszej pomocy, którzy chcą się doskonalić w udzielaniu pierwszej pomocy.
Program realizowany jest w szkole, w małych grupach z wykorzystaniem sprzętu typu np. fantomy.
Dzięki pracy w małej grupie i dostępności sprzętu, młodzież ma możliwość sprawdzenia siebie w działaniu np. dzięki tworzeniu symulacji zdarzeń.

Cele
1.Celem programu jest doskonalenie umiejętności praktycznych w udzielaniu pierwszej pomocy oraz przygotowanie młodzieży do zawodów.
2.Szczegółowe cele kształcenia
1. Przygotowanie uczniów do zawodów w udzielaniu pierwszej pomocy,
2. Kształtowanie postaw ochrony życia i zdrowia własnego, a także innych osób.
3. Kształtowanie u uczniów postaw gotowości do niesienia pomocy potrzebującym, humanitaryzmu i altruizmu.
4.Umiejętność pracy w grupie, wyznaczenia zadań dla każdego członka zespołu
5.Doskonalenie udzielania pomocy w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i otoczenia.

Nauczane treści:
1. Postępowanie na miejscu wypadku,
2. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa osoby dorosłej i dziecka
3. Pomoc przy zagrożeniach życia i zdrowia: omdleniach, utracie przytomności, ataku drgawkowym.
4. Pomoc przy obrażeniach kości i stawów: unieruchomienie, opatrunki.
5. Tamowanie krwotoków różnego rodzaju
6. Obrażenia termiczne, postępowanie przeciwwstrząsowe,
7. Postępowanie w innych przypadkach: bólu klatki piersiowej, cukrzycy, zatruć.

Umiejętności nabyte, doskonalenie tych umiejętności
• umiejętność postępowania ratowniczego w miejscu zdarzenia (ocena sytuacji,
zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wezwanie fachowej pomocy, zapewnienie
bezpieczeństwa własnego, poszkodowanych i świadków zdarzenia)
• znajomość materiałów opatrunkowych i środków pierwszej pomocy
• umiejętność rozpoznawania stanów zagrożenia życia i zdrowia
• umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
• umiejętność opatrywania ran i urazów kostno-stawowych
• umiejętność podejmowania działań ratowniczych na miejscu wypadku
komunikacyjnego
• umiejętność udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia się
ciałem obcym, utraty przytomności, wstrząsu pourazowego, omdlenia, zawału serca,
udaru mózgu, urazów termicznych, zatrucia, pogryzienia, ukąszenia i użądlenia
oraz ratowania tonących
· świadomość znaczenia wczesnej defibrylacji dla ratowania życia poszkodowanych

Sprzęt potrzebny do realizacji zajęć:
1. Fantomy do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
2. Materiały opatrunkowe i środki odkażające (praca z częścią twarzową manekina).
3. Maseczki do sztucznego oddychania „usta-usta”.
4. Koce, karimaty.
5. Folia NRC (inaczej koc ratunkowy, folia termiczna).
6. Rękawice lateksowe.
7. Kompletnie wyposażona apteczka pierwszej pomocy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.