X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42043
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Gimnastyka z elementami akrobatyki"

Gimnastyka z elementami akrobatyki
Innowacja pedagogiczna

Autor: Dawid Gajecki
Osoby wdrażające innowację: nauczyciel wychowania fizycznego Dawid Gajecki
Rodzaj innowacji : Metodyczno- organizacyjna
Idea i główny cel innowacji:
Wszelkie formy aktywności muzyczno – ruchowej cieszą się wśród dziewcząt dużym zainteresowaniem. Grupa dziewcząt zainteresowana ćwiczeniami przy muzyce oraz gimnastyką sportową i artystyczną będzie podnosić swoją sprawność fizyczną, kształtując jednocześnie estetykę ruchów, piękna sylwetkę i poczucie rytmu.
Wybierając tę formę zajęć kierowałem się zarówno zainteresowaniami i predyspozycjami uczennic jak i warunkami jakimi dysponuje szkoła.

Założenia organizacyjne:

Innowacja będzie realizowana z grupą dziewcząt z klas IV-VI raz w tygodniu przez 45 minut.

Cele ogólne :
 rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
 doskonalenie sprawności fizycznej,
 kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 Nabycie umiejętności współdziałania w grupie,
 wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,
 nabycie umiejętności wykazania się inwencją twórczą w opracowaniu i przygotowaniu układów akrobatycznych,
 kształtowanie estetyki ruchów, poczucia rytmu,
 pokonywania barier swoich możliwości: lęku i tremy podczas prezentowania się na scenie.

Formy pracy:
 praca zbiorowa i jednolita z całą grupą,
 forma małych obwodów, w której strukturę małego obwodu stanowić
będzie 3 – 5 drobnych zadań ruchowych prowadzących od najprostszego
elementu do ostatniego ogniwa, w którym jest konkretne zadanie,
 praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi uczniami,
 Zajęcia w Jump City.

Metody nauczania:
 naśladowcza ścisła,
 ekspresji ruchowej,
 problemowa,
 opowieści ruchowej,
 zadaniowa.

Ewaluacja innowacji
Ewaluacja skuteczności wprowadzonej innowacji oraz jej zgodność z założeniami przeprowadzana będzie w trakcie jaki i pod koniec roku szkolnego.
W ewaluacji wykorzystane zostaną następujące metody:
 Obserwacja zachowań uczniów w czasie zajęć, uczestnictwo w zajęciach, aktywność, ich własne inicjatywy i pomysły;
 Samoocena lekcji (autoewaluacja) poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:
• Co mi się udało zrobić dobrze?
• Co można zmienić, poprawić w przyszłości?

 Zebranie informacji zwrotnej (opinii) od uczniów poprzez:
• zachęcanie do wyrażenia swojego zdania na temat odbytych zajęć
• ankiety ewaluacyjne dotyczące zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.