X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41997
Przesłano:

Sprawdzian z lektury "W pustyni i w puszczy"

I. Tekst do zadań 1-11

-Wiesz, Nel - mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki - wczoraj przyszli zabtie (policjanci) i aresztowali żonę dozorcy Smaina i jej troje dzieci - tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura do twojego ojca i do mego.
A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem:
- Wzięli ją do więzienia?
- Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu i przyjechał urzędnik, który jej
będzie pilnował, by ani krokiem nie ruszyła się z Port-Saidu.
- Dlaczego?
Staś, który kończył rok czternasty i który swą ośmioletnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą:
- Jak dojdziesz do mojego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co dzieje się nie tylko wzdłuż kanału, od Port-Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim?
- Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny.
Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem.
- Czy jest brzydki - nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. Ale powiedzieć, że jest niegrzeczny, o człowieku, który wymordował już tylu ludzi, może tylko dziewczynka, w sukience, ot! takiej do kolan!
H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy, Warszawa 2001.

1. Słowo ,,zabtie” należy przetłumaczyć jako:
A. policjanci B. policja C. policjant D. policjantka
2. Żona dozorcy Smaina została umieszczona w:
A. więzieniu B. areszcie domowym C. domu dziecka D. urzędzie
3. Z tekstu dowiadujemy się, że Staś miał ......... lat.
4. Kto, według Nel, jest brzydki i niegrzeczny?
A. Staś B. Allach C. Mahdi D. Smain
5. Z tekstu wynika, że wydarzenia rozgrywają się w:
A. Port-Saidzie B. Kairze C. Mombassa D. Chartumie
6. Zdaniem Stasia Mahdi jest człowiekiem:
A. wspaniałym B. okrutnym C. niesympatycznym D. wspaniałym
7. O jakim kanale jest mowa w tekście? .....................................
8. Które zdanie jest fałszywe? A. matki dzieci są przyjaciółkami B. ojcowie dzieci razem pracują
C. Staś jest Polakiem D. Staś jest starszy od Nel
9.Informacje na temat Afryki znajdziesz w:
A. Słowniku wyrazów obcych B. Encyklopedii Powszechnej C. Baśniach Czarnego Lądu D. Słowniku poprawnej polszczyzny
10.Wyrażenie ,,zielonawe oczy” to:
A. epitet B. przenośnia C. onomatopeja D. zdrobnienie
11. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że narrator wypowiada się w:
A. pierwszej osobie B. fragment ten nie dostarcza żadnych informacji o narratorze C. trzeciej osobie D. we fragmencie tym nie ma narratora

II. Wykonaj poniższe polecenia
1. Omów świat przedstawiony powieści W pustyni i w puszczy.
....................................
....................................
2. Jakie dwa wydarzenia historyczne Sienkiewicz zamieścił w swojej powieści?
....................................
3. W pustyni i w puszczy - jaki to rodzaj powieści? Uzasadnij swoją odpowiedź?
.....................................
.....................................
.....................................
4. Każdą z podanych cech charakteru Stasia Tarkowskiego poprzyj dwoma przykładami z powieści.
odważny .....................................
opiekuńczy .....................................
pomysłowy .....................................
5. Skąd wziął się pomysł napisania powieści W pustyni i w puszczy?
........................................
III. Odpowiedz na poniższe pytania?
1. Jak nazywała się nauczycielka Nel? .....................................
2. Jakiej narodowości była matka Stasia? ................
3. Jak miał na imię pan Tarkowski? .................................... .
4. Z jakiego plemienia pochodził Kali?........................... .
5. Kim był Linde?(zawód, narodowość)..................... .
6. Jakiego lekarstwa potrzebowała Nel? .................. .
7. Jaki numer widniał na latawcu, który odnaleźli Glen i Clary? ...................
8. Co dostała Nel na Boże Narodzenie? .....................................
9. Jak nazywał się baobab, w którym mieszkały dzieci? ..............................
10. Jak miał na imię sługa, który brał udział w porwaniu dzieci? .....................................
11. Dlaczego nauczycielka Nel nie mogła z dziećmi pojechać do Medinet? ........................ .
12. Jak nazywa się słoń, który pojawił się w powieści? .................................
13. Kim był z wykształcenia ojciec Stasia? .....................................
14. Jak miała na imię piastunka Nel? .....................................
15. W jakim powstaniu brał udział pan Tarkowski? .....................................

IV. Zredaguj charakterystykę Stasia Tarkowskiego. Twoja praca powinna zająć całe wyznaczone miejsce.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.