X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42160
Przesłano:

Ułamki zwykłe - powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Konspekt lekcji matematyki w klasie IV

Temat lekcji: Ułamki zwykłe – powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Cele ogólne:
- utrwalenie dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach oraz mnożenia ułamków przez liczbę naturalną,
- rozwijanie umiejętności skracania i rozszerzania ułamka,
- przedstawianie ilorazu liczb naturalnych jako ułamka,
- rozwijanie umiejętności zamiany ułamka niewłaściwego na liczby mieszane i odwrotnie,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów,
- wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy,
- wyrabianie umiejętności uzasadniania swojego zdania,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Formy pracy: indywidualna, w parach, z całą klasą

Metody: słowna, burza mózgów, aplikacja Kahoot, ćwiczenia aktywizujące, pokaz multimedialny

Środki dydaktyczne: kartki z pojęciami dotyczącymi ułamków zwykłych – załącznik 1, plansza do gry – załącznik 2, zadania do gry – załącznik 3, tablica multimedialna, telefon komórkowy / tablet

Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Ułożenie przez uczniów układanki (wg załącznika 1). Zapisanie otrzymanego hasła jako tematu lekcji.
Karty układanki chętny uczeń przyczepia wcześniej do tablicy w przypadkowej kolejności. Uczniowie szukają na nich odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela i ustawiają karty w odpowiedniej kolejności.
- Jak nazywamy liczbę znajdującą się nad kreską ułamkową?
- Jak nazywamy liczbę znajdującą się pod kreską ułamkową?
- Jakie działanie zastępuje kreska ułamkowa?
- Jak nazywamy liczby: , ?
- Jak nazywamy ułamek, którego licznik jest większy od mianownika, np. , ?
Po odwróceniu kart uczniowie odczytują temat lekcji.

Faza realizacyjna
1. Każdy uczeń z kolegą z ławki otrzymuje plansze do gry (załącznik 2) i zestaw pociętych zadań ułożonych w kolejności od 1 do 15 (załącznik 3). Uczniowie podejmują odpowiednią decyzję: jeśli uważają, że zdanie zawiera prawidłowe dane, kładą je na prostokącie PRAWDA, jeśli uważają, że dane są fałszywe – na polu FAŁSZ. W przypadku, gdy nie mogą dojść do porozumienia – są dwa różne zdania – kładą zadania na polu BRAK DECYZJI, jeśli zaś nikt z pary nie potrafi określić, gdzie należy umieścić kartę, należy ją położyć na polu NIE WIEM.
Nauczyciel sprawdza poprawność wykonania zadania.
2. Korzystając ze smartfonów uczniowie w parach rozwiązują quiz Kahoot!.W każdym pytaniu uczniowie wybierają jedną poprawną odpowiedź poprzez naciśnięcie odpowiedniej ikony na ekranie telefonu. Uczniowie, którzy znaleźli się na podium otrzymują oceny.

Faza podsumowująca
1. Zadanie pracy domowej: podręcznik str. 104 zad. 1, 3, 5.
2. Rozdanie uczniom kartek samoprzylepnych na których uczniowie rysują:  - lekcja się podobała,  - lekcja była nudna i  - nie mam zdania.
Wychodząc z klasy uczniowie przyklejają karteczki na tablicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.