X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41923
Przesłano:
Dział: Języki obce

Our precious earth. Konspekt zajęć języka angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W KLASIE III GIMNAZJUM

Temat: OUR PRECIOUS EARTH
I. Cele zajęć
1. Cel główny:
• Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości oraz słownictwa na temat problemów związanych z zagrożeniami naszego środowiska;
2. Cele szczegółowe:
Uczeń:
• rozumie proste polecenia ze słuchu;
• rozumie ogólny sens głównej myśli wypowiedzi;
• określa kontekst wypowiedzi;
• tworzy krótkie, proste wypowiedzi ustne;
• reaguje w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach;
• przedstawia własną opinię na dany temat;
• uzasadnia swoją opinię;
• rozpoczyna i kończy swoją wypowiedź;
• umiejętnie korzysta ze słownika;
• rozwija świadomość językową;
• kulturalnie przeprowadza dyskusję;
• umiejętnie ocenia zachowania innych ludzi w związku z problemem zagrożenia środowiska w najbliższej okolicy.
II. Formy pracy:
• Praca z całą klasą;
• Praca indywidualna.
III. Techniki nauczania:
• Rozmowa na temat poruszany w tekście;
• Dyskusja (wymiana oraz obrona opinii na dany temat);
• Wypowiedź ustna (speech);
• Produkowanie dźwięków: głośne czytanie;
• Prezentacja słownictwa za pomocą prostych rysunków;
• Użycie języka ojczystego do wyjaśnienia znaczenia;
• Praca domowa.
IV. Metody pracy:
• Metoda problemowa;
• Metoda definiowania pojęć;
• Metoda dyskusyjna „debata za i przeciw”;
• Indywidualizacja pracy.
V. Środki dydaktyczne:
• Podręcznik Access 3 Virginia Evans – Jenny Dooley
• Płyta CD z nagrany słownictwem.
VI. Lekcja została przeprowadzona zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

VII. Przebieg lekcji.
1. Czynności wstępne:
• Sprawdzenie listy obecności;
• Poproszenie o przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej
• Sprawdzenie pracy domowej;
• Rozdanie sprawdzianów, wstawienie ocen do Kart pracy. Omówienie zadań, które sprawiły uczniom najwięcej problemów, zwrócenie uwagi, nad którymi elementami muszą jeszcze popracować.
2. Część główna:
• Przedstawić uczniom tytuł Modułu 8. Zapytanie, co on oznacza oraz o czym będzie mowa w tym rozdziale;
• Poproszenie jednego z uczniów o zapisanie tematu na tablicy;
• Zapoznanie uczniów z rysunkami 1-6 ze strony 76;
• Odsłuchanie z płyty CD poprawnej wymowy słów ze strony 79.
• Powtórzenie przez uczniów za lektorem nowych zwrotów.
• Wyjaśnienie przez znaczenia słów i zapisanie ich w zeszycie.
• Poproszenie uczniów o zamknięcie podręczników. Nauczyciel chodząc po klasie, prosi o przetłumaczenie na język angielski wybranego zwrotu, który został wprowadzony na lekcji.
• Dyskusja:
 Uczniowie przygotowują się indywidualnie do dyskusji na temat : „Is pollution a problem in the area your live in?”
 Uczniowie prowadzą dyskusję. Używają zwrotów „I agree...” oraz „I disagree...”.
3. Zakończenie:
• Poproszenie uczniów o powtórzenie informacji zdobytych na lekcji;
• Podanie pracy domowej:
„Think, what can we do to stop pollution in our city?”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.