X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41774
Przesłano:

Sprawozdanie - nauczyciel wspomagający

SPRAWOZDANIE
- imię i nazwisko
nauczyciel wspomagający w klasie IV SP

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 wspomagałam na zajęciach uczniów klasy IV ;

1. Imię i nazwisko ucznia – zgodnie z orzeczeniem / Autyzm - zespół Aspergera/.

1. Stała pomoc w pokonywaniu trudności w pisaniu, budowaniu zdań, ćwiczenie koordynacji wzrokowej, koncentracji uwagi, wskazywałam sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przypominałam zasady współpracy w zespole.
Dostosowywałam tempo pracy do możliwości psychomotorycznych ucznia. Tempo i rytm pracy dostosowywałam do aktualnego stanu psychofizycznego ucznia (w razie potrzeby robiłam częste, krótkie przerwy w pracy, stosowałam zmienne tempo lekcji) stopniowałam trudności, zapewniałam poczucie bezpieczeństwa, przyjazną atmosferę /życzliwości, ciepła emocjonalnego/ w tym; w szkole, na wycieczkach szkolnych, warsztatach.
Bazowałam na pozytywnych stronach ucznia, jego umiejętnościach, zainteresowaniach, zachęcałam do samodzielnej pracy, zadawałam dodatkowe pytania w trakcie odpowiedzi ustnych, podczas rozwiązywania zadań z treścią. Podkreślałam osiągnięcia ucznia.
1. Pomagałam:
- w pokonywaniu trudności dot. ćwiczenia w pisemnym dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu liczb, rozwiązaniu zadań z treścią, zrozumieniu zjawisk przyrodniczych, poznawaniu anatomii i fizjologii człowieka, w zakresie edukacji polonistycznej, historycznej oraz w zakresie języka j. angielskiego – trudności w pisaniu, budowaniu zdań;
2. - w odpowiadaniu na zadane pytania,
3. - sporządzałam plany dnia w szkole na poziomie zrozumiałym dla ucznia, ( symbole, tabliczka mnożenia, piktogramy, itp.;
4. - uprzedzałam o zmianach- tj zastępstwa, warsztaty, zmiana nauczyciela (j. polski), sprawdzałam czy zadanie domowe zostało dobrze zapisane i czy uczeń rozumie, na czym ono polega.
5. - uczniowi rozładowywać negatywne emocje,
- wspierałam podczas zajęć lekcyjnych, pomagałam w czasie uczenia nowych aktywności, polecenia ustne uzupełniałam w sposób wizualny/wzrokowy, zależnie od poziomu zrozumienia przez ucznia np. poprzez zapisanie polecenia na kartce, pokazanie piktogramu czy zdjęcia.
- motywowałam do pracy – gdy w zachowaniu ucznia (X ) występowała postawa biernego oporu, gdy nie chciał wykonywać prac, wyłączał się podczas lekcji ( 3-4 godzina lekcyjna);
- zapewniałam uczniowi odpowiednią dawkę ruchu podczas lekcji;
-wspierałam w samodzielnej pracy;

Prowadziłam stałą obserwację ucznia
- przekazywałam informacje codziennie rodzicom ucznia.

Zaleceniem PPP jest m.in. udział ucznia – w rewalidacji, socjoterapii, zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne.
- zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych - godzina tygodniowo.
Uczeń objęty jest indywidualną opieką pedagoga szkolnego;
__

W porozumieniu z nauczycielami przedmiotu :
- przygotowywałam odpowiednie metody oraz pomoce do pracy z uczniami
– dostosowywałam wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów,
- integrowanie zespołu klasowego,
- nauka tolerancji ,wzajemnej pomocy,
- wypracowanie atmosfery życzliwości, akceptacji.
- wzmacnianie pozytywne: pochwały, przywileje,
- niwelowałam presję czasu.
- stała współpraca z rodzicami/opiekunami –wymiana informacji w dzienniczku ucznia, dzienniku elektronicznym - platforma edukacyjna oraz w kontaktach indywidualnych, przeprowadzałam rozmowy telefoniczne w miarę potrzeb;

- stała współpraca z : pedagogiem szkolnym, socjoterapeutą, logopedą, nauczycielami przedmiotu.

2019 rok Imię i nazwisko nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.